کارشناسی تشخیص رنگ خودرو

حمل بار دزاشیپ

02177364419حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)شهرک امید بلوک 4  6
02122222222حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)بلوار اوشان پیروز شفیعی  43
02122213163حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)شریعتی شهیدموسیوند حسینی 16
02122463652حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)بلوار اوشان پیروزشفیعی  49
02122386903خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران ، فرحزاد ، کوچه سرو ، خیابان امام زاده داود ، پلاک 228 ، طبقه همکف-حمل بار پاسداران
02126151332خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران – پاسداران – خیابان پاسداران – خیابان شهید برادران موحددانش – ساختمان نیما – پلاک 84 – طبقه چهارم – واحد 16 – 
02122638504خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران ، شهرک صدف ، خیابان الوند ، بن بست توچال بن بست توچال دوم  ، مجتمع تجاری توچال ، طبقه اول ، واحد 23
02122111177خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران ، شهرک مخابرات ، میدان بهرود ، بلوار پیام ، پاساژ بهرود ، پلاک 22 ، طبقه اول ، واحد 201
02122622443خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران ، فرحزاد ، کوچه مسجد ، خیابان امام زاده داود ، پلاک 231 ، طبقه همکف
02122458827خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران – شهرک قائم – کوچه نرگس یکم – خیابان شهید علی محمد مهرآسا – مجتمع تجاری الزهرا – پلاک 7 – طبقه همکف – واحد 6 – 
02122063827خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران ، فرحزاد ، کوچه (سوم) ، خیابان توسل ، پلاک 30 ، طبقه همکف
02122194092خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران ، لویزان ، بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش ، بزرگراه ارتش(لشگرک) ، مجتمع تجاری باغ ارغوان ، طبقه همکف ، واحد 18
02122467235خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتجریش – شهرک قائم – کوچه نرگس یکم – خیابان شهید علی محمد مهرآسا – مجتمع تجاری الزهرا – پلاک 3 – طبقه زیر زمین – واحد 38 – 
02144449644خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتهران ، فرحزاد ، کوچه روحانی فرد ، خیابان گلپاد ، پلاک 8 ، طبقه همکف
02126543574خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنلواسان – گلندوک – کوچه شهید کریمی (گلهای اول ) – بلوار امام خمینی – پلاک 811 – طبقه همکف
02126540200خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنلواسان – شورکاب – بلوار امام خمینی – کوچه مسجد سیدالشهدا (ع)شورکاب – پلاک 12 – طبقه همکف-حمل بار پاسداران
02122713840خدمات باربری و حمل و نقل زمینی کالا بجز راه آهنتجریش – اوین – خیابان درکه – خیابان شهید کچوئی – پلاک 102 – طبقه اول – واحد غربی-حمل بار پاسداران
02122192311حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – شهرک نفت – کوچه بهشت – کوچه نسترن – پلاک 4 – طبقه همکف
 حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – حکمت – کوچه اردیبهشت – کوچه شهید جعفر سیف – پلاک 1 – طبقه اول
 حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – شهرک محلاتی – خیابان ولایت سوم – خیابان ولایت – مجتمع آبی – پلاک 1 – طبقه نهم – واحد 294
02122455062حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – شهرک محلاتی – میدان ورزش – خیابان ولایت پنجم – مجتمع مجلس3 – پلاک 9 – طبقه چهارم – واحد 8
 حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – دانشگاه – گلها – بلوار شهید حمیدرضا مژدی – بن بست دریا – برج اقدسیه – طبقه 15 – واحد 1509
02122472300حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – شهرک نفت – خیابان آبادان – خیابان کیش هفتم – پلاک 31 – طبقه همکف
 حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – حصار بوعلی – کوچه تنگستان چهارم – خیابان پاسداران – پلاک 774 – طبقه همکف
 حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – کاشانک – خیابان شهید اکبر صبوری – خیابان شهید نبی اله اوشانی – پلاک 29 – طبقه دوم
 حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)فشم – میگون – کوچه (تالارسر 1) – بن بست ((باغ1)) – پلاک 200 – طبقه همکف
 حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – دارآباد – خیابان شهید رضا جهانپور – بن بست مقامی – پلاک 6 – طبقه اول
02122509683حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – حکمت – کوچه اردیبهشت – خیابان شهید سید طاهر شریفی منش – ساختمان نوتاش 4 – پلاک 6 – طبقه دوم – واحد 108
 حمل و نقل کالا بوسیله وانت در سطح شهر(سیار)تجریش – نیاوران – خیابان شهید پیروز شفیعی – کوچه پریسا – مجتمع مسکونی انوشا 2 – طبقه دوم – واحد شمال شرقی – حمل بار دزاشیپ-حمل بار دزاشیپ-حمل بار دزاشیپ-
صفحه اصلی

Views: 1

Search

error: کپی نکن جیگر