میوه

میوه شریعتی

لیست و ادرس و تلفن مراکز فروش میوه و صیفی جات

 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، دربند ، خیابان (کوهپایه) ، خیابان سربند ، طبقه همکف
02122805511خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، کاشانک ، کوچه شهید حسن امامی (سیزدهم ) ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 292 ، طبقه همکف
02122419020خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، اوین ، کوچه شهید حسین ماهوتچی ، خیابان شهید کچوئی ، پلاک 145 ، طبقه همکف
02122144077خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، شهرک مخابرات ، خیابان دانش ، خیابان مرحوم مهندس مهرداد عابدی ، طبقه همکف
02122948470خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، کاشانک ، کوچه تکیه ، کوچه شهید رجبعلی هاشمی ، پلاک -2 ، طبقه همکف
02122069917خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، فرحزاد ، خیابان  برادران شهید فیروزی ، خیابان البرز ششم ، طبقه همکف
02126521019خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتفشم ، اوشان ، خیابان دکتربهشتی (بانک سپه ) ، بلوار آزادگان ، پلاک -79 ، طبقه همکف
02122149325خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، فرحزاد ، خیابان آبشار ، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ، طبقه همکف
02122375085خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، فرحزاد ، خیابان ذوالفقار ، خیابان امام زاده داود ، پلاک 225 ، طبقه همکف
02126203632خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، محمودیه ، خیابان بهمن جنوبی ، خیابان صفای اصفهانی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
02122243979خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، قیطریه ، کوچه شهید حسن چیذری ، کوچه شهیدمهدی چیذری ، پلاک 9 ، طبقه همکف
02122827809خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران – پاسداران – خیابان شهید ابوالقاسم رضایی – خیابان پاسداران – ساختمان صاحبقرانیه – طبقه همکف – واحد 1 – 
02122830859خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، پاسداران ، خیابان شهید رضا علیخانی ، خیابان شهید برادران موحددانش ، پلاک 18 ، طبقه همکف
02126507290خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاترودک ، رودک ، کوچه خلیج فارس ، جاده فشم ، پلاک 149 ، طبقه همکف
02122285982خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، نیاوران ، خیابان شهید مجید خداوردی ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 299 ، طبقه همکف
02122689981خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، شریعتی ، کوچه فرهنگیان ، خیابان شهیدبرادران واعظی ، پلاک 66 ، طبقه همکف
02122175452خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، اوین ، خیابان درکه ، خیابان شهید کچوئی ، پلاک 100 ، طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، فرشته ، خیابان حافظ ، خیابان شهید احمد لطیفی ، پلاک 12 ، طبقه همکف
02122237102خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، حکمت ، کوچه هشت متری ، خیابان شهیدمجید نعمتی ، پلاک 18 ، طبقه همکف
02122236837خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، باغ نظر ، کوچه شهیدمحمد فرح آبادی ، خیابان شهید مرتضی مهدی زاده ، طبقه همکف
02122120508خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – شهرک بوعلی – خیابان شهرک بوعلی – خیابان شهید جوریکی – مجتمع تجاری بوعلی – طبقه همکف – واحد 17
02126105710خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، دارآباد ، خیابان شهید جانپور ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک -119 ، طبقه همکف
02122210291خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، دزاشیب ، کوچه شهید حسین فلاح ، خیابان شهیدرضاکبیری ، پلاک 105 ، طبقه همکف
02126547187خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلواسان ، احمد آباد ، خیابان بوستان چهارم ، بلوار امام خمینی ، پلاک 1,098 ، طبقه همکف
02122394553خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، مقصود بیک ، خیابان  جهان پهلوان تختی ، خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی ، پلاک 10 ، طبقه همکف
02122290827خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، فرمانیه ، بلوار شهید دکتر لواسانی ، خیابان پاسداران ، پلاک 666 ، طبقه همکف
02122814709خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، پاسداران ، بزرگراه شهیدآیت اله سیدمحمدباقر صدر ، خیابان شهید منصور آذرمینا ، پلاک -31 ، طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، فرمانیه ، خیابان شهیدسرلشکرمنصور وطن پور شمالی ، خیابان شهید دکتر لواسانی ، پلاک 124 ، طبقه همکف
02122208955خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، سهیل ، خیابان مهر اول غربی ، خیابان شهید دکتر مسعودعلی محمدی ، پلاک -12 ، طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، فرحزاد ، خیابان آبشار ، خیابان شهید محمد فرحزادی ، پلاک 69 ، طبقه همکف
02122456624خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، شهرک قائم ، خیابان شهید علی محمد مهرآسا ، خیابان 16 متری سنبل ، طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران – پاسداران – خیابان پاسداران – خیابان شهید برادران موحددانش – ساختمان نیما – طبقه زیر زمین – 
02126123035خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، نیاوران ، خیابان شهید مسعود ملاحسینی ، خیابان شهید احمد جبلی ، پلاک 6 ، طبقه همکف
02122442593خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، شهرک نفت ، خیابان کنگان دوم ، بلوار کنگان ، پلاک 17 ، طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، اوین ، کوچه حسینیه ، خیابان شهید کچوئی ، پلاک 42 ، طبقه همکف
02126546673خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلواسان ، گلندوک ، خیابان گلهای سوم ، بلوار امام خمینی ، پلاک 879 ، طبقه همکف
02122713360خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران ، تجریش ، کوچه شهید محمودی ، کوچه شهید مهدی شیخی ، پلاک 27 ، طبقه همکف
02122738120خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – کوچه تکیه بزرگ تجریش – طبقه همکف
02122214596خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – مقصود بیک – خیابان شهید حسن اکبری – خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی – پلاک 15 – طبقه همکف
02122290661خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – نیاوران – کوچه شهید سعید ناطقیان – خیابان شهید دکتر باهنر – پلاک 34 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – نیاوران – کوچه شهیدسید امیرحسین نواب کاشانی – خیابان شهید مصطفی مقدسی – پلاک 46 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – کامرانیه – خیابان شهید حسن عبدلی – خیابان شهید برادران دژم جو – پلاک 4 – طبقه همکف
02126155859خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – کاشانک – کوچه کوهپایه اول – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – پلاک 171 – طبقه همکف – واحد 3
02126500182خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتفشم – فشم – میدان اصلی فشم – بلوار امام خمینی – ساختمان رستگاران – پلاک 1,034 – طبقه همکف – 
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتفشم – فشم – جاده میگون – بلوار امام خمینی – پلاک 1,092 – طبقه همکف
02122113113خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – پرواز – میدان بهرود – بلوار پیام – پاساژ بهرود – طبقه همکف – واحد 133
02122687238خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – چیذر – کوچه شهیدمهدی چیذری – خیابان شهید سیدمحمد هاشمی علیا – پلاک 13 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – ولنجک – بلوار دانشجو – بن بست باغ – پلاک 5 – طبقه همکف
02122240376خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – دزاشیب – خیابان شهید سید رضا عباسی – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – پلاک -158 – طبقه همکف – واحد جنوبی
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – باغ فردوس – خیابان ولیعصر – خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی – پلاک 144 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – دربند – کوچه هدایت – خیابان شهید امیر احمدی زمانی – پلاک 47 – طبقه همکف
02126203291خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – محمودیه – کوچه ششم – خیابان ب – پلاک 41 – طبقه همکف
02122734005خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – تجریش – کوچه شهید مهدی شیخی – کوچه شهید محمودی – پلاک 31 – طبقه همکف
02122453221خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتهران – ازگل – کوچه بیدستان دوم – خیابان ازگل – پلاک 123 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – شهرک شهید محلاتی – بزرگراه ارتش – خیابان شهید محلاتی – ساختمان لاله – پلاک 1 – طبقه همکف – واحد شمالی – 
02122491687خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – شهرک شهید محلاتی – کوچه سلمان – بلوار شاهد – مجتمع ارم – طبقه همکف – واحد 13 – 
02122216080خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – سهیل – خیابان شهید مهندس محمد میرزاپور – خیابان شهید دکتر مسعودعلی محمدی – مجتمع ایلیا – پلاک 1 – طبقه همکف – 
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – قیطریه – کوچه پرداختی – کوچه شهیدمهدی چیذری – پلاک 6 – طبقه همکف
02122115473خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – شهرک مخابرات – خیابان دانش – خیابان مرحوم مهندس مهرداد عابدی – پلاک -5 – طبقه همکف
02126850842خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – دربند – کوچه یاس – خیابان شهید سید هاشم حسینی – پلاک 18 – طبقه همکف
02122714403خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – دربند – کوچه هدایت – خیابان شهید امیر احمدی زمانی – پلاک 33 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – تجریش – کوچه شهید مهدی شیخی – خیابان شهرداری – پلاک 26 – طبقه همکف
02122716382خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – تجریش – کوچه شهید علی حدادی – خیابان شهرداری – پلاک 60 – طبقه همکف
02122239730خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – دزاشیب – کوچه حسینی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک -252 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – حکمت – خیابان شهید محمدباقرکیادربندسری – خیابان شهیدیداله سلیمی – پلاک 93 – طبقه همکف
02122216156خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – حکمت – کوچه شهیدمحمدصادق طوبائی – خیابان شهیدبرادران واعظی – پلاک 14 – طبقه همکف
02122172442خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – ولنجک – کوچه شمشاد – خیابان یاسمن پنجم – پلاک 15 – طبقه همکف
02122424609خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – زعفرانیه – کوچه شهید پرویز وهابی شرقی – خیابان شهید حیدر مردانی – پلاک 51 – طبقه همکف
02122442000خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – شهرک محلاتی – کوچه بی نام – خیابان جهاد – پلاک 3 – طبقه همکف
02122806434خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – کاشانک – خیابان دوم شرقی – میدان ارتش – پلاک -225 – طبقه همکف
02122215566خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – چیذر – کوچه شهید مجید سیاوشی – خیابان شهید سعید بهمن پور – پلاک -77 – طبقه همکف
02122670643خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – قیطریه – کوچه شقایق – خیابان صفا – ساختمان یاسمن – طبقه همکف – 
02122215139خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – حکمت – کوچه شهید برادران قاسمی – خیابان شهید احمدرضا رمضانی – پلاک -17 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – امام زاده قاسم – کوچه شهید احمد ذوالفقاری – کوچه یاس – پلاک 23 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – حکمت – خیابان شهید مرتضی مهدی زاده – کوچه شهید علی غلامی – پلاک 1 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – کاشانک – کوچه شهید رجبعلی هاشمی – خیابان شهید اکبر جورمند – پلاک 32 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – زعفرانیه – کوچه بهار – کوچه شهید علی اکبر جعفری – پلاک 2 – طبقه همکف
02122213692خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – باغ فردوس – کوچه شهید کرمعلی حسن رضائی – خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی – پلاک 64 – طبقه همکف
02122718959خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – باغ فردوس – میدان تجریش – خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی – پلاک 116 – طبقه همکف
02126116962خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – فرمانیه – کوچه بی نام – خیابان شهید محمدرضا دوقوز – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – دزاشیب – کوچه شهید امین کریمی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پاساژ کوثرسپاه – پلاک 79 – طبقه همکف – واحد 22 – 
02126565462خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلواسان – شورکاب – خیابان اتحاد – بلوار امام خمینی – طبقه همکف
02122707259خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – دزاشیب – خیابان شهید دکتر لواسانی – خیابان عمار – پلاک 1 – طبقه همکف
02122200348خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – حکمت – کوچه شهیدعلی اصغرمرادی – خیابان شهید برادران سلیمانی غربی – پلاک -114 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – حصار بوعلی – کوچه تاج – خیابان سرتیپ دوم خلبان  رضا سعیدی – پلاک 64 – طبقه همکف
02122711453خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – خیابان گوگل – پلاک -15 – طبقه همکف
02126548719خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتلواسان – نجار کلا پائین – کوچه گلستان – خیابان شهید برادران رحیمی – پلاک 201 – طبقه همکف
02122711453خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – خیابان گوگل – پلاک -15 – طبقه همکف
02122487172خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – شهرک نفت – خیابان شهید پیروز شفیعی – خیابان پرفسور پروانه وثوق – پلاک 5 – طبقه همکف
02122198680خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – سوهانک – میدان پرستو – خیابان لاله – پلاک 8.4 – طبقه همکف
02122219292خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – چیذر – خیابان شهید سعید بهمن پور – خیابان شهیدغلامحسین معصومی – پلاک 19 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – فرحزاد – کوچه شهید محمود عباسیان – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – پلاک 153 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – فرحزاد – میدان فرحزاد – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – پلاک 143 – طبقه همکف
02122200359خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – حکمت – خیابان شهید حداد نژاد – خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی – پلاک -66 – طبقه همکف
 خرده فروشی انواع میوه وصیفی جاتتجریش – باغ فردوس – خیابان بهروز – خیابان ولیعصر – پلاک 2,929 – طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 1

Search

error: کپی نکن جیگر