خدمات فنی

خدمات فنی چیذر

لیست وادرس و شماره تلفن تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزر

02122755646تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ بهرام – پلاک 106 – طبقه همکف – واحد 10 –  تجريش 
02122234521تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتجریش – حکمت – خیابان شهید طاهر شریفی منش – خیابان شهید برادران سلیمانی غربی – پلاک 109 – طبقه همکفتجریش – حکمت 
02122463997تعمیرات زیورآلاتتجریش – شهرک شهید محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه منفی 1 – واحد 148 –  شهرک  محلاتی 
02122731217تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – کوچه شهید علی حدادی – خیابان شهرداری – پاساژ نیکو – پلاک 94 – طبقه اول – واحد 43 –  تجريش 
02111111111تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه پنجم – واحد 2175/5 –  تجريش 
02122759541تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ سامعی – طبقه منفی 1 – واحد 37 تجريش 
02122702033خشک شویی ولباس شوییتجریش – امام زاده قاسم – کوچه شهید احمد ذوالفقاری – کوچه یاس – پلاک 21 – طبقه همکف امام زاده قاسم 
02126513156خدمات عکاسی و فیلمبرداریفشم – میگون – خیابان قلعه باغ – بلوار شاهد غربی – پلاک 254 – طبقه همکففشم – میگون
 خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – چیذر – کوچه مهتاب – خیابان شهید سیدمحمد هاشمی علیا – پاساژ ولیعصر – طبقه همکف – تجریش – چیذر 
02126152173تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – کاشانک – کوچه دستان – خیابان سپند – پلاک -8 – طبقه همکف – واحد جنوبی کاشانک 
02122222222تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – حکمت – کوچه شهید مرتضی عباسی – کوچه شهید محمدنژادعابدی تهرانی – پلاک 7 – طبقه همکفتجریش – حکمت 
02122191360خشک شویی ولباس شوییتهران – ازگل – کوچه نوبهار – کوچه گلستان دوم – طبقه همکف ازگل 
02122720551تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه اول – واحد 188.05 –  تجريش 
02126513303خدمات عکاسی و فیلمبرداریفشم – میگون – کوچه شقایق – بلوار شاهد غربی – پلاک 132 – طبقه همکففشم – میگون 
02122754752خشک شویی ولباس شوییتجریش – نیاوران – خیابان شهید لطف اله بوکان – خیابان مرجان – مجتمع البرز – طبقه همکف – واحد 17نیاوران 
 خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – قیطریه – خیابان شهید افشین محمودیان – بلوار 35متری قیطریه – پلاک 55 – طبقه دوم – واحد 6قیطریه 
02122689993خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – حکمت – خیابان پارس – خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی – پلاک 25 – طبقه اول – واحد شمالیتجریش – حکمت 
02122398986خشک شویی ولباس شوییتجریش – دزاشیب – خیابان شهید محمدباقرکیادربندسری – خیابان شهیدیداله سلیمی – پلاک 105 – طبقه همکفتجریش – دزاشیب 
02122430106خشک شویی ولباس شوییتجریش – زعفرانیه – کوچه اول – کوچه سیمین – پلاک -2 – طبقه همکف زعفرانیه 
02122743720تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلواسان – شورکاب – بلوار باستی – بلوار امام خمینی – مجتمع اطلس – طبقه همکف – واحد 18لواسان 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – کامرانیه – کوچه تاج – خیابان سرتیپ دوم خلبان  رضا سعیدی – پلاک 58 – طبقه همکف کامرانیه 
02122120277خشک شویی ولباس شوییتجریش – سعادت آباد – خیابان شهید محسن لامع – خیابان کوی فراز جنوبی – مجتمع فراز – پلاک 2 – طبقه همکف –  سعادت آباد 
02122734705تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش ، تجریش ، کوچه مسجد ، کوچه بازارچه تجریش ، پاساژ اتحاد ، پلاک 36 ، طبقه همکف ، واحد 11 تجريش 
02122298797خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – فرمانیه – کوچه شهید محمد حاتم خانی – خیابان شهیدمحمدرضا پاشا ظهری – ساختمان کوه نور – پلاک 29 – طبقه سوم – واحد 8 –  فرمانیه
02122755497تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه منفی 1 – واحد 0118 –  تجريش 
02122187884تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – ولنجک – خیابان ولنجک – کوچه یازدهم شرقی – پلاک 22 – طبقه اول ولنجک 
02122215257تعمیر لوازم صوتی و تصویریتجریش – باغ فردوس – خیابان جهان پهلوان تختی – خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی – پلاک 14 – طبقه اولباغ فردوس 
02126547443تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلواسان – گلندوک – کوچه مسجد – بلوار امام خمینی – پلاک 805 – طبقه همکفلواسان 
02166916054خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – جماران – کوچه شهید مهدی میریان – خیابان جماران – مجتمع تجاری اداری جم سنتر – پلاک 13 – طبقه 11 – واحد 1107 –  جماران 
02122709265تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – کوچه بعثت – خیابان شهرداری – پاساژ البرز – پلاک 156 – طبقه اول – واحد 171 –  تجريش 
02122730020تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – خیابان گوگل – پاساژ قائم – پلاک 41 – طبقه دوم – واحد 2167.63 –  تجريش 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – چیذر – خیابان شهیدغلامحسین معصومی – بن بست شهید مهدی رحیمی – پلاک -6 – طبقه همکف چیذر 
02122708914تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه منفی 1 – واحد 0126 –  تجريش 
02122805000خشک شویی ولباس شوییتجریش – کاشانک – خیابان شهید ابوالقاسم رضائی – خیابان پاسداران – ساختمان خانه تو – پلاک 553 – طبقه همکف –  کاشانک 
02126545071تعمیر تلفن ثابت و همراهلواسان – احمد آباد – خیابان سردار شهید احمد کاظمی – بلوار امام خمینی – پلاک -1,161 – طبقه همکفلواسان 
02122543488تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلواسان – جائیج – خیابان امام زاده عبدالله – بلوار امام خمینی – مجتمع تجاری شهرداری لواسان – طبقه منفی 1 – واحد 13 – لواسان 
02122421482خشک شویی ولباس شوییتجریش – ولنجک – خیابان شهید برداران محمدی امیرآبادی – خیابان هجدهم – پاساژ خلیج فارس – پلاک 2 – طبقه همکف –  ولنجک 
02126500516خدمات عکاسی و فیلمبرداریفشم – دوراهی امامه – جاده فشم – بلوار امام خمینی – پلاک 581 – طبقه همکففشم 
02122208757تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – حکمت – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – خیابان شهید احمدرضا رمضانی – طبقه همکفتجریش – حکمت 
02122457983تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییتجریش – شهرک محلاتی – خیابان فتح – خیابان مروارید – پاساژ مروارید – طبقه همکف – واحد 23 شهرک محلاتی 
02122455258تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتجریش – شهرک محلاتی – کوچه بی نام8 – کوچه رضوان دوم – پلاک 4 – طبقه اول شهرک محلاتی 
02122708940تعمیرات زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه اول – واحد 186.14 –  تجريش 
02122733389تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)تجریش – تجریش – کوچه شهید علی حدادی – کوچه بازارچه تجریش – پلاک 69 – طبقه همکف تجريش 
02122754751تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه منفی 2 – واحد 0133 –  تجريش 
02122738006تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – کوچه بعثت – پاساژ گل – پلاک 27 – طبقه همکف –  تجريش 
02122808741تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ سامعی – طبقه منفی 1 – واحد 42 تجريش 
02122736522خدمات عکاسی و فیلمبرداریتهران – تجریش – خیابان دربند – خیابان شهرداری – ساختمان مهر – پلاک 75 – طبقه همکف –  تجريش 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – پرواز – میدان بهرود – بلوار پیام – پاساژ بهرود – طبقه اول – واحد 203تجریش – پرواز 
02122392219تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – حکمت – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – خیابان شهیدرضاکبیری – مجتمع تجاری کامپیوتری شمرون – طبقه همکف – واحد 2043 – تجریش – حکمت 
02122083153تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتجریش – فرحزاد – خیابان امام زاده داود – خیابان امام زاده ابوطالب – پلاک 31 – طبقه همکف فرحزاد 
02126568377خدمات عکاسی و فیلمبرداریلواسان – نجار کلا پائین – کوچه مروارید – بلوار امام خمینی – پلاک 670 – طبقه منفی 1لواسان 
02122206037تعمیر الکتروموتور و پمپ آب شناورتجریش – حکمت – کوچه شهید مجید امینی – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – پلاک -193.2 – طبقه همکفتجریش – حکمت 
02122704264تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتجریش – تجریش – کوچه شهید علی حدادی – خیابان شهرداری – پاساژ نیکو – پلاک 94 – طبقه منفی 1 – واحد 13 –  تجريش 
02126135631تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – دزاشیب – کوچه شهید امین کریمی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پاساژ کوثرسپاه – پلاک 79 – طبقه همکف – تجریش – دزاشیب 
 تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – خیابان گوگل – پاساژ قائم – پلاک 41 – طبقه دوم – واحد 2167.73 –  تجريش 
02122721126تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – کوچه شهید علی حدادی – خیابان شهرداری – پاساژ نیکو – پلاک 94 – طبقه اول – واحد 31 –  تجريش 
02122708933تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه زیر زمین – واحد 0131 –  تجريش 
02122711699تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)تجریش – تجریش – خیابان گوگل – خیابان شهرداری – پلاک 212 – طبقه همکف تجريش 
 تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه شهید عباس تهرانی – خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی – پلاک 59 – طبقه همکف تجريش 
 تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ بهرام – پلاک 106 – طبقه همکف – واحد 2 –  تجريش 
02126856712تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – میدان قدس – کوچه بازارچه تجریش – ساختمان زیرگذرقدس – پلاک 11 – طبقه منفی 1 – واحد 11 –  تجريش 
02122445023خدمات تاسیسات برقی ساختمانتهران – اقدسیه – خیابان شهید حاج حسین لنگری – خیابان شهید محسن فخری زاده(صنایع) – ساختمان آسمان آبی – پلاک 30 – طبقه همکف – واحد 3 –  اقدسیه 
 خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – شهرک محلاتی – خیابان فتح – خیابان مروارید – پاساژ مروارید – طبقه همکف – واحد 68 شهرک محلاتی 
02122465202خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – شهرک محلاتی – خیابان فتح – خیابان مروارید – پاساژ مروارید – طبقه اولشهرک محلاتی 
02122396196تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – زعفرانیه – خیابان شهید محمدرضا افراز – خیابان آیت اله ملکی – ساختمان ارگ تجریش – پلاک 44 – طبقه منفی 1 – واحد 114 –  زعفرانیه 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – باغ فردوس – خیابان شهید حسن اکبری – خیابان شهید ابوالفضل آقابزرگی – پلاک 88 – طبقه اولباغ فردوس 
02122665167خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – محمودیه – خیابان مقدس اردبیلی – کوچه عروضی – مجتمع تجاری اداری پالادیوم – طبقه نهم – واحد 276تجریش – محمودیه 
02122456592خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – شهرک شهید محلاتی – خیابان جهاد – خیابان نصر – پاساژ کوثر – پلاک 12 – طبقه همکف – واحد 7 –  شهرک  محلاتی 
02122434285خشک شویی ولباس شوییتجریش – زعفرانیه – کوچه مسجد – خیابان ماکوئی پور – پلاک 92 – طبقه همکفزعفرانیه 
 خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – سوهانک – خیابان شهید علیرضا سوهانی – بزرگراه ارتش – پاساژ پرنیان – طبقه پنجم – واحد 203 سوهانک 
 خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – تجریش – کوچه بعثت – خیابان شهرداری – پلاک 130 – طبقه اول – واحد 1 تجريش 
 تعمیر کیف و کفش و پوتینتجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ سامعی – طبقه منفی 1 – واحد 28 تجريش 
02122730781تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ بهرام – پلاک 106 – طبقه همکف – واحد 4 –  تجريش 
 تعمیر لوازم صوتی و تصویریتجریش – شهرک محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه اول – واحد 71 –  شهرک محلاتی 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – کاشانک – خیابان شهیدحسین باقریان – میدان کاشانک – ساختمان سایه – طبقه همکف-خدمات فنی پاسداران کاشانک 
02122721718تعمیر اجاق گاز و بخاریتجریش – تجریش – کوچه همت – کوچه بازارچه تجریش – پلاک -138 – طبقه همکف-خدمات فنی پاسداران تجريش 
02122701465تعمیر وفروش انواع ساعت (مچی – رومیزی – دیواری)تجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پلاک 26 – طبقه همکف-خدمات فنی پاسداران تجريش 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – فرمانیه – بزرگراه شهیدآیت اله سیدمحمدباقر صدر – خیابان شهید منصور آذرمینا – پلاک 29 – طبقه همکف فرمانیه 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – شهرک مخابرات – خیابان مرحوم مهندس مهرداد عابدی – خیابان شهید سرلشگر غلامرضا اصل داوطلب – پلاک -8 – طبقه همکف-خدمات فنی پاسدارانتجریش – شهرک مخابرات 
02122478092خشک شویی ولباس شوییتجریش – شهرک محلاتی – کوچه توحید یکم – خیابان توحید – پلاک 33 – طبقه اول-خدمات فنی پاسداران شهرک محلاتی
 خدمات عکاسی و فیلمبرداریتهران – ازگل – خیابان گلچین شمالی – خیابان شهید سیدامین صدر نژاد – ساختمان اجلاس – پلاک 14 – طبقه هفتم – واحد 71 ازگل 
02122742583خشک شویی ولباس شوییتجریش – دربند – کوچه اقاقیا – کوچه نسترن – ساختمان پاد 1 – پلاک 2 – طبقه همکف -خدمات فنی پاسدارانتجریش – دربند 
02126565786خشک شویی ولباس شوییلواسان – گلندوک – خیابان گلهای دوم – بلوار امام خمینی – پلاک -841 – طبقه همکف-خدمات فنی پاسدارانلواسان 
02126550305تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلواسان – نجار کلا بالا – خیابان شهید محمد تقی کیانی – خیابان شهید عبدالله مومجی – پلاک 2 – طبقه همکفلواسان 
02122405343خشک شویی ولباس شوییتجریش – ولنجک – خیابان ساسان – خیابان شهید سید عباس اعرابی – ساختمان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی – پلاک 35 – طبقه همکف –  ولنجک
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – چیذر – بلوار 35متری قیطریه – کوچه شب تاب – پلاک 7 – طبقه همکف چیذر 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – درکه – خیابان شهیدمحمدابراهیم احمدپور – خیابان شهیدحسن سید مفیدی – ساختمان گل پامچال – طبقه همکف -خدمات فنی پاسدارانتجریش – درکه 
02126450833خدمات عکاسی و فیلمبرداریتجریش – جماران – کوچه شهید مهدی میریان – خیابان جماران – مجتمع تجاری اداری جم سنتر – پلاک 13 – طبقه همکف – واحد G8 –  جماران 
 خشک شویی ولباس شوییتجریش – حکمت – کوچه سیاوش – کوچه جهانسوز – پلاک -2 – طبقه همکفتجریش – حکمت 
صفحه اصلی شمیرانات

Views: 2

Search

error: کپی نکن جیگر