خدمات خودرو

خدمات خودرو شریعتی

لیست و ادرس و تلفن مراکز خدمات خودرو تعویض روغن و مکانیکی.

02122864603صافکاری و گلگیرسازیبزرگراه ارتش کوچه باغ سبز  15
02122394588نصب قفل انواع خودروتهران ، مقصود بیک ، خیابان  جهان پهلوان تختی ، خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
02122448006تعمیرگاهتهران – ازگل – کوچه امید – کوچه باغ سبز شمیران – پلاک 17 – طبقه همکف
02126532311صافکاری و گلگیرسازیفشم زربند  41
02122379003تعمیر و تعویض جلوبندی خودروتهران ، فرحزاد ، خیابان شهید محمد فرحزادی ، بن بست استخر ، پلاک 7 ، طبقه همکف
02122222222صافکاری و گلگیرسازیتهران ، فرحزاد ، خیابان امام زاده داود ، خیابان شهید رضا فرحزادی ، پلاک 15 ، طبقه همکف
02122233731نصب و تعویض شیشه اتومبیلقیطریه ببوعلی  7
02122203675مکانیکی اتومبیل سبکشریعتی بوعلی  51
02126522645تراشکاری موتور اتومبیلآهار دهکده  17/2
02126507602تعویض و تعمیر اگزوزامین آباد ، امین آباد ، خیابان جاده امین آباد ، خیابان جاده اصلی ، پلاک 532 ، طبقه همکف
02122733869نصب قفل انواع خودروتهران ، نیاوران ، خیابان شهید بهروز تبریزی ، خیابان شهید دکتر باهنر ، پلاک 275 ، طبقه همکف
02126567934تعمیرگاهلواسان ، شورکاب ، خیابان گلهای اول ، خیابان اتحاد ، پلاک 69 ، طبقه همکف
02122200804مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، شریعتی ، کوچه جهانسوز ، کوچه شهید احمد رضا رمضانی ، پلاک 2 ، طبقه همکف
02122200415تعمیرگاهتهران ، پل رومی ، بلوار صبا ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک -1,793 ، طبقه همکف
02122808020تعمیرگاهتهران ، پاسداران ، بلوار شهید دستواره ، خیابان پاسداران ، پلاک 642 ، طبقه همکف
02122732231تعمیر و تعویض جلوبندی خودروتهران ، دربند ، کوچه یاس ، خیابان شهید سید هاشم حسینی ، پلاک 20 ، طبقه همکف
 صافکاری و گلگیرسازیخدمات خودرو شریعتی خدمات خودرو شریعتی خدمات خودرو شریعتی خدمات خودرو شریعتی خدمات خودرو شریعتی خدمات خودرو شریعتی
 مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، سهیل ، خیابان شهید محمد حسن گودرزی(مهر7) ، خیابان فاطمیه ، پلاک 31 ، طبقه همکف
02126106061صافکاری و گلگیرسازیتهران ، دارآباد ، کوچه شهید علی قیدی ، خیابان آفرینش ، طبقه همکف
02122285057مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، کاشانک ، کوچه شهید علیرضا لشگری (یازدهم ) ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 312 ، طبقه همکف
02122082697نقاشی انواع خودروتهران ، فرحزاد ، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ، میدان فرحزاد ، پلاک 3 ، طبقه همکف
02122408780مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، اوین ، کوچه شهید غلامرضا جلالوند ، خیابان درکه ، پلاک 66 ، طبقه همکف
02122202097تعویض و تعمیر اگزوزتهران ، قیطریه ، خیابان شهیدبرادران احمدی ، خیابان قیطریه ، پلاک -1 ، طبقه همکف
02122095950مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، فرحزاد ، کوچه روحانی فرد ، خیابان گلپاد ، پلاک 10 ، طبقه همکف
02122205676نقاشی انواع خودروتهران ، حکمت ، کوچه موسی بن جعفر(ع) ، کوچه شهیدرحمت اله خامی ، پلاک 2 ، طبقه همکف
02122832585نصب قفل انواع خودروتهران ، دزاشیب ، خیابان شهیدرضاکبیری ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 241 ، طبقه همکف
02122200206نصب و تعویض شیشه اتومبیلتهران ، قیطریه ، کوچه محمودی ، بلوار صبا ، پلاک 160 ، طبقه همکف
02122198764مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، شهرک پرواز ، کوچه بهار ، کوچه حقیقت ، پلاک 1 ، طبقه همکف
02122403977نصب و تعویض شیشه اتومبیلتهران ، اوین ، کوچه شهید رضا فکری ، خیابان درکه ، پلاک 56 ، طبقه همکف
02122245856مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، دزاشیب ، خیابان شهید یداله سلیمی شمالی ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک -205 ، طبقه همکف
02122414165تعمیر، تعویض و نصب رادیاتور تهران ، اوین ، کوچه شهید غلامرضا جلالوند ، خیابان درکه ، پلاک 64 ، طبقه همکف
02122203111نقاشی انواع خودروتهران ، حکمت ، کوچه فیروزه ، خیابان پارس ، پلاک 20 ، طبقه همکف
02122199435مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، شهرک پرواز ، کوچه بهشت ، کوچه منصوری ، پلاک 19 ، طبقه همکف
02126151998تعمیرگاهتهران ، آجودانیه ، کوچه دوم شرقی ، خیابان البرز ، پلاک 43 ، طبقه همکف
02122740165نصب قفل انواع خودروتهران ، تجریش ، میدان تجریش ، خیابان آیت اله ملکی ، پلاک -9 ، طبقه همکف
02122408933مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، اوین ، کوچه شهید غلامرضا جلالوند ، خیابان درکه ، پلاک 70 ، طبقه همکف
02122217970مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، باغ نظر ، کوچه شهید علی غلامی ، خیابان شهید سید شهاب الدین عظیمی  ، پلاک -19.1 ، طبقه همکف
02122233229مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، دزاشیب ، خیابان شهید سید رضا عباسی ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 162 ، طبقه همکف
02122361737مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، فرحزاد ، کوچه شهیدمرتضی لالی ، خیابان گلپاد ، پلاک 36 ، طبقه همکف
02126154263تعویض و تعمیر اگزوزتهران ، کاشانک ، کوچه نوزدهم ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 248 ، طبقه همکف
02122736804نصب قفل انواع خودروتهران ، نیاوران ، کوچه آثار ، خیابان شهید دکتر باهنر ، پلاک 314 ، طبقه همکف
02122740684مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، تجریش ، خیابان دربند ، میدان دربند ، پلاک 188 ، طبقه همکف
02122087494نصب قفل انواع خودروتهران ، فرحزاد ، بزرگراه یادگار امام ، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ، پلاک 7 ، طبقه همکف
02126105959تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورتهران ، دارآباد ، خیابان شهید احمد رجبی ، خیابان شهید مسعود افتخاری ، پلاک 1 ، طبقه زیر زمین
02122408693مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، اوین ، خیابان درکه ، خیابان شهید کچوئی ، پلاک 164 ، طبقه همکف
02126119175مکانیکی اتومبیل سبکتهران ، اقدسیه ، خیابان پنجم غربی ، خیابان شهید مهدی سباری ، پلاک 20.1 ، طبقه همکف
02122670466نصب قفل انواع خودروتهران ، چیذر ، خیابان شهید سعید بهمن پور ، خیابان شهیدغلامحسین معصومی ، پلاک 13 ، طبقه همکف
02122203516تراشکاری موتور اتومبیلتهران ، شریعتی ، کوچه شهید احمد رضا رمضانی ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 150 ، طبقه همکف
 تعمیرگاهتهران ، ازگل ، بزرگراه امام علی (ع) ، کوچه ساحل ، پلاک 2 ، طبقه همکف
02122810211نصب قفل انواع خودروتهران – کامرانیه – خیابان شهید علیرضا بازدار – خیابان شهید دکتر باهنر – مجتمع نارون – پلاک 76 – طبقه سوم – واحد 311 – 
02122823208تعمیر و تعویض جلوبندی خودروتهران ، کاشانک ، کوچه سوم ، خیابان شهیدحسین باقریان ، پلاک 25 ، طبقه همکف
 صافکاری و گلگیرسازیتهران ، فرحزاد ، کوچه گلستان ، میدان فرحزاد ، پلاک -150 ، طبقه همکف
02122200206تعمیر و تعویض جلوبندی خودروتجریش ، قیطریه ، کوچه محمودی ، بلوار صبا ، پلاک 152 ، طبقه همکف
02122200206تعویض و تعمیر اگزوزتجریش ، قیطریه ، کوچه محمودی ، بلوار صبا ، پلاک 154 ، طبقه همکف
02122448808نصب قفل انواع خودروتهران ، ازگل ، کوچه شهید خاک نگار مقدم (مدرسه) ، خیابان ازگل ، پلاک 126 ، طبقه همکف
 صافکاری و گلگیرسازیتهران ، کاشانک ، کوچه شهید عبداله صمدی ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، پلاک 254 ، طبقه همکف
02126549611مکانیکی اتومبیل سبکلواسان – گلندوک – کوچه شاه پسند – خیابان شهید محمد اسدیان – پلاک 32 – طبقه همکف
02122353633تعمیرگاهتجریش – فرحزاد – خیابان شهید محمد فرحزادی – خیابان آبشار – پلاک 19 – طبقه همکف
02122814497نصب قفل انواع خودروتجریش – کاشانک – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – خیابان شهید داوود گودرزی – پلاک 8 – طبقه همکف
02122933900تعمیرگاهتهران – اقدسیه – میدان نوبنیاد – خیابان شهید حاج حسین لنگری – پلاک 9 – طبقه همکف
02122733310تعمیرگاهتجریش – فرمانیه – خیابان شهید مجتبی آقائی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک 123 – طبقه همکف
 مکانیکی اتومبیل سبکفشم – میگون – خیابان سید میرسلیم – خیابان جاده شمشک – پلاک 62 – طبقه همکف
02126150489مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – آجودانیه – کوچه دوم شرقی – خیابان البرز – پلاک 1 – طبقه همکف – واحد 41
 مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – اوین – خیابان درکه – خیابان شهید کچوئی – پلاک 110 – طبقه همکف
 نصب دزدگیر فندک و آنتن و سایر لوازم برقی خودروتهران ، کامرانیه ، کوچه تاج ، خیابان شهید رضا سعیدی ، پلاک 56 ، طبقه همکف
02122831270نصب قفل انواع خودروتجریش – جماران – خیابان شهید ناصر منائی – خیابان جماران – پلاک 32 – طبقه همکف
02122448926مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – شهرک نفت – بلوار آبادان – خیابان گلستان ششم – پلاک 15/1 – طبقه همکف
 نقاشی انواع خودروتجریش – شهرک پرواز – خیابان یاران – خیابان رضوان – پلاک 11 – طبقه همکف
02122823387نصب قفل انواع خودروتجریش – کاشانک – خیابان شهید نادرعلی شفیع خانی – کوچه شهید علیرضا لشگری (یازدهم ) – پلاک 19 – طبقه همکف
02122402614نقاشی انواع خودروتجریش – اوین – خیابان شهید کچوئی – خیابان دشت بهشت – پلاک 29 – طبقه همکف
02122723876نصب قفل انواع خودروتجریش – پل تجریش – خیابان آیت اله ملکی – خیابان ولیعصر (عج) – پلاک 3,088 – طبقه همکف – واحد جنوبی
 تعویض و تعمیر اگزوزتهران ، حکمت ، کوچه قوام ، خیابان شهید برادران سلیمانی غربی ، پلاک 169 ، طبقه همکف
02122709697تعمیر و تعویض ترمز و کلاچتجریش – زعفرانیه – خیابان یکتا – خیابان ولیعصر (عج) – پلاک 2,946 – طبقه همکف
02126540176مکانیکی اتومبیل سبکلواسان – جائیج – کوچه پنج تن – بلوار امام خمینی – پلاک 1031 – طبقه همکف
 مکانیکی اتومبیل سبکتهران – ازگل – کوچه باغ شمیران – بزرگراه ارتش(لشگرک) – پلاک 58 – طبقه همکف
02122461241صافکاری و گلگیرسازیتجریش – شهرک پرواز – کوچه شش متری شقایق[شقایق] – کوچه بهار – پلاک 35 – طبقه همکف
02126568270مکانیکی اتومبیل سبکلواسان – صحرای ناران – خیابان کمربندی شهید رجائی – خیابان شهید مهدی خندان – پلاک 38 – طبقه همکف
02122811506نقاشی انواع خودروتجریش – اوین – خیابان درکه – خیابان شهید کچوئی – پلاک 150 – طبقه همکف
 تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورتجریش – پسیان – کوچه شهریار – خیابان شهید مرتضی اکبری – پلاک 43 – طبقه همکف
02122974905مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – اقدسیه – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – کوچه پوریا – پلاک -4 – طبقه همکف – واحد 2
 تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورلواسان 
02122043706تعمیرگاهتجریش – بزرگراه شهیدچمران – خیابان یمن – خیابان چهارم غربی – پلاک 2 – طبقه همکف
02122713383نقاشی انواع خودروتجریش – امام زاده قاسم – خیابان شهید رضا زبردست – کوچه شهید امیر الفت – پلاک 25 – طبقه همکف
 تراشکاری موتور اتومبیلآهار – روستای رودبارقصران – میدان شهید نادر نظرآهاری – بلوار دکترحسین کریمان – پلاک 90 – طبقه همکف
02122390749مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – پل رومی – خیابان شهید کرمعلی حسن رضائی – خیابان شهید حسن اکبری – پلاک 42 – طبقه همکف
 تعویض و تعمیر اگزوزتجریش – قیطریه – کوچه سپنجی – بلوار صبا – پلاک 92 – طبقه همکف
02126191550صافکاری و گلگیرسازیتجریش – کاشانک – کوچه نوزدهم – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – پلاک 212 – طبقه همکف
02126134287نصب قفل انواع خودروتجریش – فرمانیه – کوچه شهید امین کریمی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک 71 – طبقه همکف
02122297172تعمیر جلوبندی تون آپ، میزان فرمان، بالانس چرخ وتنظیم موتورتجریش – نیاوران – کوچه شهید علی خان سفید – کوچه فرهنگ سرا – پلاک 4 – طبقه همکف
02122729508نصب قفل انواع خودروتجریش – فرمانیه – خیابان شهید دکتر لواسانی – خیابان شهید محمدعلی صادقی – پلاک 15 – طبقه همکف
02122231858مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – قیطریه – کوچه شهیدمحمدصادق طوبائی – خیابان شهیدبرادران واعظی – پلاک 22 – طبقه همکف
02122070952مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – فرحزاد – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – میدان فرحزاد – پلاک 6 – طبقه همکف
02122173281نصب قفل انواع خودروتجریش – پیراسته – خیابان کیهان – خیابان مقدس اردبیلی – پلاک -45 – طبقه منفی 1 – واحد شرقی
02122675198نصب و تعویض شیشه اتومبیلتجریش – قیطریه – کوچه محمودی – بلوار صبا – پلاک 146 – طبقه همکف
02122825355نصب قفل انواع خودروتجریش – فرمانیه – کوچه شهید امین کریمی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پلاک 79 – طبقه همکف – واحد 21
02126569756مکانیکی اتومبیل سبکلواسان – سبو بزرگ – جاده (سدلتیان) – خیابان شهیدخندان – ساختمان ابراهیم کردی – پلاک 20 – طبقه همکف
02122830667نصب قفل انواع خودروتجریش – پاسداران – خیابان پاسداران – بن بست کوهستان پنجم – پلاک 6 – طبقه همکف
02122411006تراشکاری موتور اتومبیلتجریش – اوین – کوچه امام زاده – کوچه بلال حبشی – پلاک 15 – طبقه همکف
02122726896مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – امام زاده قاسم – کوچه گلبرگ – خیابان شهید رضا زبردست – پلاک 92 – طبقه همکف
02126151998مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – آجودانیه – کوچه دوم شرقی – خیابان البرز – پلاک 1.1 – طبقه همکف – واحد 34
02122376003تعمیرگاهتجریش – فرحزاد – خیابان آبشار – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – پلاک 16 – طبقه همکف
02122346168مکانیکی اتومبیل سبکتجریش – فرحزاد – بزرگراه یادگار امام – خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی – پلاک 122 – طبقه همکف
02122281827صافکاری و گلگیرسازیتجریش – اقدسیه – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – کوچه پوریا – پلاک 8 – طبقه همکف
02126549552مکانیکی اتومبیل سبکلواسان – جائیج – بلوار امام خمینی – خیابان امام زاده عبدالله – پلاک 70 – طبقه همکف
02122715443نصب قفل انواع خودروتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه همت – پلاک 4 – طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 9

Search

error: کپی نکن جیگر