فروشگاه

فروشگاه پاسداران

02126502751خرازیفشم ، میدان فشم ، خیابان حسینیه 
02126219614خرازیتجریش – الهیه – خیابان مریم غربی – بلوار آفریقا – پاساژ تجاری اداری مدرن الهیه – پلاک 4 – طبقه همکف – واحد 4
02126543025  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان – بلوار امام ترگ مزرعه  86
02126504799خرده فروشی انواع گوشت قرمزفشم بلوار امام روبروی مخابرات  5
02122807872  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)باهنر نرسیده به کاخ  39
02126544774خرده فروشی انواع گوشت قرمزلواسان – بلوار امام شورکاب جنب بانک 1002
02122715693  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران – شریعتی – کوچه پروین – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک 1907 – طبقه زیر زمین
0212652783  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبارقصران اوشان اهار- محله کوچک  110
02122737866خرازیتجریش ، خیابان شهرداری ، پاساژ البرز ، طبقه همکف بازار ، واحد 41/1 
02126514437  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میگون سادات محل  82
02122748821خرازیتجریش ، خیابان شهید غلام جعفری ، پاساژ تندیس ، طبقه منفی دو ، واحد 23
02122232323  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیاوران مژده  44
02122212773  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجریش – پل رومی – کوچه سامعی – خیابان شهید حسن اکبری – پلاک 36 – طبقه همکف
02122710266خرازیتجریش ، خیابان شهرداری ، کوچه بعثت ، پاساژ قائم ، طبقه سوم ، واحد222
02122714901خرازیتجریش ، کوچه بعثت ، بازارچه تجریش  ، کوچه امامزاده صالح 
02122414442  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ولنجک ساسان نبش هفتم 36
02122284957  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جماران حسنی کیا  5
02126507189  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فشم نرسیده به رودک  45
02126544588  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام سه راه پیام 674
02122415118  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)زعفرانیه آصف اکبری 47
02122716312خرازیتجریش ، خیابان گوگل ، پاساژ رضوی ، طبقه همکف ، واحد 110
0212236937  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حکمت سلیمانی شریفی منش 28
02122734654  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجریش شهرداری  87
02122496177  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوهانک جنب بانک صادرات  47
02126551717  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام باهنر 25
02122715378  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امامزاده قاسم گلابدره سه راه سنگ دوقلو گلبرگ 21
02122237722خرده فروشی  گیاهان داروییحکمت اشکستان پور  10
02122207886خرده فروشی  گیاهان داروییچیذر مهدی چیذری نرسیده به نانوایی 7
02122400808  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اوین تقاطع اوین و درکه  22
02126545092  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان هنزک  4
02122693578  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حکمت اشکستان پور جنوبی  12
02126542906  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام خمینی نبش پاسداران 946
02100000000  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اندرزگو نبش احمدی  36
02122474754  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهرک نفت بلوار آبادان سوم شرقی 43
02126551572  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام خمینی صحرای ناران 2
02126502676  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبارقصران – فشم روبروی کاکتوس  1095
02126556013  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام بوجان  20
02122733597  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امامزاده قاسم زبردست  87
02122738020  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجریش تکیه بزرگ  0
02126507067  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودک – ر روبروی هفت چنار  197
02122679033  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دربندی  مقصودبیک چهار راه حسابی  1
02126514438  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان میگون  70
02126555255خرده فروشی انواع گوشت قرمزلواسان افجه جنب قبرستان 0
02122687492  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قیطریه مهر هشتم محمودی 59
02126506396  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان فشم سادات روته پایین تر از حسینیه 10
02126522174خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودبارقصران آهار مسجد جامع 145
02122222222  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چیذر حسین چیذری  1
02122735054خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )میدان قدس، خیابان شهرداری جنب کوچه بعثت  81
 خرازیشهرک شهيد محلاتي ، خيابان جهاد ، پاساژ لاله ها ، واحد 14
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میگون – پایین محله – سرپل پایین محله
 خرده فروشی  گیاهان داروییتجریش  – ابتدای بازار بزرگ 
02122457525خرازیشهرک شهید محلاتی ، خیابان مروارید ، پاساژ نخل ، طبقه زیر همکف ، واحد 118/1
02122712964خرازیتجریش ، کوچه بعثت ، بازارچه تجریش 
02122708642خرازیتجریش ، خیابان شهرداری ، پاساژ البرز ، طبقه زیر همکف ، واحد 43
02122716364خرازیتجریش ، خیابان شهرداری ، کوچه بعثت ، پاساژقائم ، طبقه سوم ، واحد 115
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر تهران – دربند – کوچه شهید محمد حسن شاه مرادی – خیابان شهید حسین الفت – ساختمان   – پلاک 50 – طبقه همکف
 خرازیتهران – تجریش – کوچه بعثت – خیابان شهرداری – پاساژ البرز – پلاک 156 – طبقه زیر زمین – واحد 28
02122233777  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر تهران – چیذر – کوچه شهید مجید سیاوشی – خیابان شهید سعید بهمن پور – ساختمان   – پلاک 59 – طبقه همکف
02122411294  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران – اوین – کوچه شهید رضا فکری – خیابان درکه – پلاک 36 – طبقه همکف
02122716866  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیاوران – خیابان مژده – خیابان شهید میری – خیابان یاس 
02122720526خرازیتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – ساختمان پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه سوم – واحد 126.03
02122457121خرده فروشی چای – قهوه – کاکائوتهران – شهرک شهید محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه همکف – واحد 28.1 – 
02122292750  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، جماران ، خیابان شهیدحسن جشنی تهرانی ، خیابان شهید برادران سبزی ، پلاک 14 ، طبقه همکف
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان ، گلندوک ، خیابان نور ، خیابان معلم ، پلاک 58 ، طبقه همکف
02122757904  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، امام زاده قاسم ، کوچه وحدت 1 ، خیابان شهید لطف اله بوکان ، پلاک 96 ، طبقه اول
02122437607  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، پسیان ، خیابان ماکوئی پور ، خیابان سینائی ، پلاک 8 ، طبقه همکف ، واحد جنوبی
 خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لواسان ، شورکاب ، بلوار باستی ، بلوار امام خمینی ، مجتمع اطلس ، طبقه همکف ، واحد 2
02126108417  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، دارآباد ، خیابان شهید علی اکبر عبدالهی ، خیابان شهید مرتضی اصغری ، پلاک 21 ، طبقه همکف–فروشگاه پاسداران
02126207218خرازیتهران ، فرشته ، خیابان شهید علیرضا اخگری ، خیابان شهید سید مرتضی فیاضی ، مجتمع سام سنتر ، پلاک 106 ، طبقه اول ، واحد 23
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ازگل روبروی نیروگاه  -فروشگاه پاسداران8
02122739675  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، امام زاده قاسم ، کوچه آستانه امام زاده قاسم ، میدان امامزاده قاسم ، پلاک 7 ، طبقه همکف
02122214231خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )تهران ، پل رومی ، کوچه شهید حسین سلیمان زاده ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 1,930 ، طبقه همکف-فروشگاه پاسداران
02122735608  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، امام زاده قاسم ، کوچه علی عبدالهی ، خیابان شهید رضا زبردست ، پلاک 49 ، طبقه همکف-فروشگاه پاسداران
02122712464خرده فروشی  گیاهان داروییتهران ، تجریش ، کوچه بازارچه تجریش ، خیابان گوگل ، پلاک -47 ، طبقه همکف-فروشگاه پاسداران
02122719277خرازیتهران – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – کوچه بعثت – پاساژ بعثت – پلاک 29 – طبقه همکف – واحد 2 – 
02122726052خرازیتهران ، تجریش ، کوچه بعثت ، خیابان شهرداری ، پلاک 156 ، واحد 90
02122453532  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، سوهانک ، کوچه شهید رحمان یزدانفر ، خیابان شهید علیرضا سوهانی ، پلاک 39 ، طبقه همکف
 خرازیتهران ، تجریش ، کوچه بعثت ، خیابان شهرداری ، پاساژ بعثت ، پلاک 180 ، طبقه همکف ، واحد 1
02126557023  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رسنان ، کوچه شهیدان هادیان ، خیابان 35متری ، پلاک 123 ، طبقه همکف
02122422193خرازیتهران ، ولنجک ، بلوار دانشجو ، خیابان گلستان دوم ، مجتمع تجاری ولنجک ، پلاک 16 ، طبقه اول ، واحد 106
02122702061خرازیتهران ، تجریش ، کوچه همت ، کوچه بازارچه تجریش ، پلاک 132 ، طبقه همکف
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، امام زاده قاسم ، خیابان شهید رضا زبردست ، کوچه گلبرگ ، پلاک 1 ، طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 19

Search

error: کپی نکن جیگر