فروشگاه

فروشگاه تجریش

02126543025  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان – بلوار امام ترگ مزرعه  86
02122173885سوپر موادغذاییمقدس اردبیلی تقاطع یمن  1
02126504799خرده فروشی انواع گوشت قرمزفشم بلوار امام روبروی مخابرات  5
02122807872  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)باهنر نرسیده به کاخ  39
02126544774خرده فروشی انواع گوشت قرمزلواسان – بلوار امام شورکاب جنب بانک 1002
02122715693  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران – شریعتی – کوچه پروین – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک 1907 – طبقه زیر زمین
0212652783  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبارقصران اوشان اهار- محله کوچک  110
02126514437  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میگون سادات محل  82
02122207459سوپر موادغذاییدرکه ضلع شمالی میدان  7
02122232323  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیاوران مژده  44
02122212773  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجریش – پل رومی – کوچه سامعی – خیابان شهید حسن اکبری – پلاک 36 – طبقه همکف
02122949221خرده فروشی فرآورده های لبنیاقدسیه فیروز بخش  70
02122202021خرده فروشی فرآورده های لبنینیاوران سروان سعیدی  63
02122712964سوپر موادغذایینیاوران سه راه یاسر  384
02122414442  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ولنجک ساسان نبش هفتم 36
02122284957  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)جماران حسنی کیا  5
02126507189  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)فشم نرسیده به رودک  45
02126544588  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام سه راه پیام 674
02122415118  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)زعفرانیه آصف اکبری 47
02126551130خرده فروشی فرآورده های گوشتیبلوار ارتش بلوار امام روبری دادگاه 5
0212236937  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حکمت سلیمانی شریفی منش 28
02122734654  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجریش شهرداری  87
02122496177  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)سوهانک جنب بانک صادرات  47
02126551717  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام باهنر 25
02122195060سوپر موادغذاییشهرک لاله ها مهربان مجتمع تجاری پرستو 0
02126564076سوپر موادغذاییلواسان ناران خندان 621
02122401394سوپر موادغذاییاوین کچویی  83
02126548204سوپر موادغذاییلواسان جائیج گندوم 44
02122226048سوپر موادغذاییشهرک لاله ها 7 شرقی  212
02122715378  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امامزاده قاسم گلابدره سه راه سنگ دوقلو گلبرگ 21
02122666764خرده فروشی فرآورده های لبنیزعفرانیه مقدس اردبیلی  80
02122210987سوپر موادغذاییدربندی  مقصودبیک چهار راه حسابی  4
02122237722خرده فروشی  گیاهان داروییحکمت اشکستان پور  10
02122207886خرده فروشی  گیاهان داروییچیذر مهدی چیذری نرسیده به نانوایی 7
02122400808  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اوین تقاطع اوین و درکه  22
02122351475خرده فروشی فرآورده های لبنیفرحزاد مهمد مهدی فرحزادی روبروی رستوران 217
02126545092  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان هنزک  4
02122693578  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)حکمت اشکستان پور جنوبی  12
02126542906  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام خمینی نبش پاسداران 946
02122352685خرده فروشی فرآورده های لبنیفرحزاد ایثار دوم  1
02100000000  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)اندرزگو نبش احمدی  36
02122954793سوپر موادغذایینوبنیاد صنایع گلزار نو 19
02122474754  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)شهرک نفت بلوار آبادان سوم شرقی 43
02122172601خرده فروشی فرآورده های گوشتیولنجک چهاردهم توچال 7
02126551572  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام خمینی صحرای ناران 2
02126502676  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودبارقصران – فشم روبروی کاکتوس  1095
02126521289سوپر موادغذاییرودبارقصران اوشان بلوار ساحل سفرخانه علیرض 316
02126556013  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان بلوار امام بوجان  20
02122374001سوپر موادغذاییتهران – فرحزاد – خیابان البرز ششم – خیابان امام زاده داود – پلاک 0 – طبقه همکف
02122733597  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)امامزاده قاسم زبردست  87
02122205999سوپر موادغذاییقیطریه شمس پولاد وند 16
02122738020  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تجریش تکیه بزرگ  0
02126507067  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رودک – ر روبروی هفت چنار  197
02122679033  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)دربندی  مقصودبیک چهار راه حسابی  1
02122590581خرده فروشی فرآورده های گوشتیشهرک محلاتی جنب مسجد امام حسن  15
02126514438  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان میگون  70
02126555255خرده فروشی انواع گوشت قرمزلواسان افجه جنب قبرستان 0
02122687492  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)قیطریه مهر هشتم محمودی 59
02126506396  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان فشم سادات روته پایین تر از حسینیه 10
02126522174خرده فروشی انواع گوشت قرمزرودبارقصران آهار مسجد جامع 145
02122222222  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)چیذر حسین چیذری  1
02122735054خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )میدان قدس، خیابان شهرداری جنب کوچه بعثت  81
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)میگون – پایین محله – سرپل پایین محله
 خرده فروشی  گیاهان داروییتجریش  – ابتدای بازار بزرگ 
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر تهران – دربند – کوچه شهید محمد حسن شاه مرادی – خیابان شهید حسین الفت – ساختمان   – پلاک 50 – طبقه همکف
02122233777  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)بخش مرکزی – شهر تهران – چیذر – کوچه شهید مجید سیاوشی – خیابان شهید سعید بهمن پور – ساختمان   – پلاک 59 – طبقه همکف
02122457117سوپر موادغذاییتهران – ازگل – کوچه درختی – خیابان شهید هاشم ازگلی – پلاک 21 – طبقه همکف
02122411294  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران – اوین – کوچه شهید رضا فکری – خیابان درکه – پلاک 36 – طبقه همکف
02122716866  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)نیاوران – خیابان مژده – خیابان شهید میری – خیابان یاس 
02122298144سوپر موادغذاییتجریش – حکمت – خیابان شهید حداد نژاد – خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی – پلاک -64 – طبقه همکف – واحد غربی
02122292750  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، جماران ، خیابان شهیدحسن جشنی تهرانی ، خیابان شهید برادران سبزی ، پلاک 14 ، طبقه همکف
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)لواسان ، گلندوک ، خیابان نور ، خیابان معلم ، پلاک 58 ، طبقه همکف
02122757904  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، امام زاده قاسم ، کوچه وحدت 1 ، خیابان شهید لطف اله بوکان ، پلاک 96 ، طبقه اول
02122437607  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، پسیان ، خیابان ماکوئی پور ، خیابان سینائی ، پلاک 8 ، طبقه همکف ، واحد جنوبی
02122206465خرده فروشی انواع ساک، چمدان و لوازم سفرتهران ، چیذر ، خیابان شهیدعلیرضاصالحی ، خیابان شهیدمحمد هاشمی علیا ، پلاک -44 ، طبقه همکف
 خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )لواسان ، شورکاب ، بلوار باستی ، بلوار امام خمینی ، مجتمع اطلس ، طبقه همکف ، واحد 2
02126108417  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، دارآباد ، خیابان شهید علی اکبر عبدالهی ، خیابان شهید مرتضی اصغری ، پلاک 21 ، طبقه همکف
02122822530خرده فروشی فرآورده های گوشتیتهران ، اقدسیه ، خیابان شهید برادران موحددانش ، خیابان پاسداران ، پلاک 587 ، طبقه همکف
02122671262سوپر موادغذاییتجریش – قیطریه – کوچه شقایق – خیابان صفا – ساختمان یاسمن – پلاک -2 – طبقه همکف
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)ازگل روبروی نیروگاه  8
02122739675  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، امام زاده قاسم ، کوچه آستانه امام زاده قاسم ، میدان امامزاده قاسم ، پلاک 7 ، طبقه همکف
02122214231خرده فروشی آجیل و خشکبار (خام و بو داده )تهران ، پل رومی ، کوچه شهید حسین سلیمان زاده ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 1,930 ، طبقه همکف
 سوپر موادغذاییتهران – فرمانیه – خیابان شهید عزیز الله عسگریان – خیابان تنگستان یکم – برج مرکز خریدفرمان – پلاک 12 – طبقه همکف – 
02122735608  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، امام زاده قاسم ، کوچه علی عبدالهی ، خیابان شهید رضا زبردست ، پلاک 49 ، طبقه همکف
02122712464خرده فروشی  گیاهان داروییتهران ، تجریش ، کوچه بازارچه تجریش ، خیابان گوگل ، پلاک -47 ، طبقه همکف
02122736120خرده فروشی انواع ساک، چمدان و لوازم سفرتهران ، تجریش ، کوچه بازارچه تجریش ، کوچه تکیه بزرگ تجریش ، پلاک 164 ، طبقه همکف
02122486735سوپر موادغذاییتهران ، ازگل ، خیابان دوازده متری قائم ، کوچه آذر ، پلاک 1 ، طبقه همکف
02122453532  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، سوهانک ، کوچه شهید رحمان یزدانفر ، خیابان شهید علیرضا سوهانی ، پلاک 39 ، طبقه همکف
02122054955سوپر موادغذاییتهران ، الهیه ، خیابان امین ، خیابان شهید سید مرتضی فیاضی ، پلاک 38 ، طبقه همکف
02126557023  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)رسنان ، کوچه شهیدان هادیان ، خیابان 35متری ، پلاک 123 ، طبقه همکف
   خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، امام زاده قاسم ، خیابان شهید رضا زبردست ، کوچه گلبرگ ، پلاک 1 ، طبقه همکف
02122079847  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، فرحزاد ، کوچه مدرسه ، خیابان امام زاده داود ، پلاک 21 ، طبقه همکف-فروشگاه تجریش
02122822035  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، کاشانک ، کوچه شهید عبداله صمدی ، خیابان شهید مصطفی کاظمی ، پلاک 28 ، طبقه اول
02122736069خرده فروشی فرآورده های گوشتیتهران ، نیاوران ، خیابان شهید دکتر باهنر ، خیابان شهید مصطفی مقدسی ، پلاک 17 ، طبقه همکف-فروشگاه تجریش
02122205960  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، قیطریه ، بلوار شهید سید علی اندرزگو ، کوچه شهیداحمدخسروی شمالی ، پلاک 2 ، طبقه همکف
02122377992  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)تهران ، فرحزاد ، خیابان امام زاده داود ، خیابان شهید محسن فرحزادی ، پلاک 49 ، طبقه همکف-فروشگاه تجریش
02122285590خرده فروشی فرآورده های لبنیتهران ، فرمانیه ، بلوار شهید دکتر لواسانی ، خیابان پاسداران ، پلاک 670 ، طبقه همکف-فروشگاه تجریش
02122706819خرده فروشی فرآورده های لبنیتهران ، فرمانیه ، خیابان شهید مجتبی آقائی ، خیابان شهید دکتر لواسانی ، پلاک 127 ، طبقه همکف-فروشگاه تجریش
02126555972  خرده فروشی خواربار(خواربارفروش)انباج ، کوچه شهید زمردی ، خیابان جاده نباج ، پلاک 10 ، طبقه همکف
02122740551سوپر موادغذاییتهران ، امام زاده قاسم ، کوچه وحدت 3 ، میدان آبک ، پلاک 31 ، طبقه همکف-فروشگاه تجریش
02122713974خرده فروشی انواع گوشت قرمزتهران ، امام زاده قاسم ، کوچه شهید سعید سیفی پور ، خیابان شهید سعیدی ، پلاک 62 ، طبقه همکف-فروشگاه تجریش
02126543804خرده فروشی انواع گوشت قرمزلواسان ، جائیج ، کوچه همتا ، بلوار امام خمینی ، پلاک -868 ، طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 12

Search

error: کپی نکن جیگر