خدمات فنی

خدمات فنی اقدسیه

لیست مراکز تعمیر یخچال و فریزر خانگی – نصب و تعمیر کولر گازی

02122754714تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرخیابان آبک-خیابان شهید زبردست-میدان شناسا-بن بست قادری
02122676209تعمیر کیف و کفش و پوتینتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه شهید علیرضا خواجه نوری – پلاک 30 – طبقه همکف
 تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتهران ، تجریش ، کوچه بازارچه تجریش ، بن بست (بخشی) ، پلاک 2 ، طبقه همکف
 تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش، خیابان شهرداری، کوی  سجاد،،طبقه دوم، واحد3
02122703392تعمیر اجاق گاز و بخاریدربند ندارد  65
02126514224تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیمیگون ندارد  221
02122656010تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرنیکنام ده ندارد  216
02122731366تعمیر لوازم صوتی و تصویریتجریش گوگل  2
 تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتهران ، تجریش ، کوچه بعثت ، کوچه بازارچه تجریش ، پلاک 133 ، طبقه همکف
 تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه -1 – واحد 0114 – 
02122710322تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتهران ، تجریش ، خیابان شهرداری ، کوچه بعثت ، پاساژ قائم ، پلاک 22 ، طبقه -1 ، واحد 0117
02122357388تعمیر الکتروموتورتهران ، فرحزاد ، بزرگراه یادگار امام ، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ، پلاک 67 ، طبقه همکف
02126550402تعمیر لوازم صوتی و تصویریلواسان ، جائیج ، بلوار امام خمینی ، خیابان امام زاده عبدالله ، پلاک 78 ، طبقه همکف
02122720542تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه پنجم – واحد 2159 – 
02122490262تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتهران ، شهرک شهید محلاتی ، خیابان فتح ، خیابان مروارید ، پاساژ مروارید ، طبقه اول ، واحد 119
02122285762تعمیر لوازم صوتی و تصویریتهران ، نیاوران ، کوچه قنات شمالی ، خیابان شهید دکتر باهنر ، پلاک 43 ، طبقه همکف
02122816778تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییتهران ، نیاوران ، کوچه شهید عسگریان ، کوچه شهید علی خان سفید ، پلاک 16 ، طبقه همکف
02126119148تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییتهران – اقدسیه – کوچه دستان – خیابان کامران – ساختمان صاحبقرانیه – پلاک 3 – طبقه زیر زمین – واحد 23 – 
02122712322تعمیر الکتروموتور و پمپ آب شناورتهران ، فرمانیه ، خیابان شهید دکتر لواسانی ، خیابان شهید محمدعلی صادقی ، پلاک 17 ، طبقه همکف
02122243826تعمیر الکتروموتورتهران ، قیطریه ، کوچه سپنجی ، خیابان قیطریه ، پلاک 110 ، طبقه همکف
02122456303تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتهران – شهرک شهید محلاتی – خیابان فتح – خیابان مروارید – پاساژ مروارید – پلاک 138 – طبقه زیر زمین – 
02122686808تعمیر و نگهداری تجهیزات جانبی رایانهتهران – چیذر – خیابان شهید علیرضا صالحی جنوبی – کوچه عسگری – ساختمان شاب – طبقه دوم – واحد 1 – 
 تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – تجریش – خیابان شهرداری – بن بست شهرستانی – پاساژ میری – پلاک 10 – طبقه دوم – واحد 75 – 
02122712643تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه چهارم – واحد 1197.01 – 
02122747754تعمیر کیف و کفش و پوتینتهران ، تجریش ، کوچه بازارچه تجریش ، بن بست (اصغری) ، پلاک 3 ، طبقه همکف
02122807990تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – فرمانیه – کوچه شهید امین کریمی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پاساژ کوثرسپاه  – پلاک 79 – طبقه همکف – واحد 49 – 
 تعمیر اجاق گاز و بخاریتهران ، تجریش ، کوچه شهید مهدی شیخی ، کوچه شهید محمودی ، پلاک 11 ، طبقه همکف
02122728435تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – تجریش – خیابان شهرداری – بن بست شهرستانی – پاساژ میری – پلاک 10 – طبقه سوم – واحد 104 – 
02122461333تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – شهرک شهید محلاتی – خیابان جهاد – بلوار شاهد – پاساژ لاله ها – پلاک 5 – طبقه اول – واحد 42 – 
02122204174تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتهران ، دزاشیب ، خیابان اعلم ، خیابان شهیدحسین قاسمی ، پلاک 33 ، طبقه همکف
02122384530تعمیر الکتروموتورتهران ، فرحزاد ، بزرگراه یادگار امام ، خیابان شهید محمد مهدی فرحزادی ، پلاک -113 ، طبقه همکف
02122212078تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتهران ، دزاشیب ، خیابان شهیدرضاکبیری ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 260 ، طبقه همکف
02126853808تعمیر کیف و کفش و پوتینتهران – تجریش – میدان قدس – کوچه بازارچه تجریش – ساختمان زیرگذرقدس – پلاک 9 – طبقه زیر زمین – واحد 9 – 
02122715481تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – تجریش – خیابان شهرداری – بن بست شهرستانی – پاساژ میری – پلاک 10 – طبقه دوم – واحد 80 – 
02126852164تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتهران ، تجریش ، کوچه مسجد ، کوچه بازارچه تجریش ، پاساژ سامعی ، طبقه زیر زمین ، واحد 38
02122205982تعمیر الکتروموتور و پمپ آب شناورتهران ، قیطریه ، خیابان شهیدبرادران واعظی ، خیابان شهیدامیرحسین کریمی ، پلاک 86 ، طبقه همکف-v
02122748966تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتهران ، تجریش ، کوچه امامزاده صالح ، کوچه شهید علیرضا خواجه نوری ، پلاک 38 ، طبقه همکف-خدمات فنی اقدسیخدمات فنی اقدسیه
 تعمیرات زیورآلاتتهران ، تجریش ، کوچه مسجد ، کوچه بازارچه تجریش ، پاساژ نوروزی ، پلاک -20 ، طبقه زیر زمین ، واحد 8
02122460046تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتهران ، شهرک شهید محلاتی ، خیابان ایثار ، بلوار بسیج شرقی ، پلاک -19 ، طبقه همکف
 تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتهران ، پل رومی ، کوچه رضائی ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 1920 ، طبقه همکف
02122717645تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – تجریش – میدان قدس – کوچه بازارچه تجریش – ساختمان زیرگذرقدس – پلاک 5 – طبقه زیر زمین – واحد 5 – 
02122741879تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران ، تجریش ، کوچه مسجد ، کوچه بازارچه تجریش ، پاساژ سامعی ، طبقه زیر زمین ، واحد 41
02122273502تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتهران ، تجریش ، کوچه شهید مهدی شیخی ، بن بست گل ، پلاک 6 ، طبقه همکف
02122702602تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه سوم – واحد 112 – 
02122717266تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتهران ، تجریش ، کوچه بعثت ، خیابان شهرداری ، پلاک 178 ، طبقه زیر زمین ، واحد 12
02122725366تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه شهید مهدی شیخی – پاساژ شمیران – پلاک 22 – طبقه اول – واحد 8 – 
02122811102تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران ، کاشانک ، خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج ، خیابان شهید داوود گودرزی ، پلاک 10 ، طبقه همکف
02122117657تعمیر لوازم صوتی و تصویریتهران ، فرحزاد ، کوچه شهید محسن فرحزادی ، خیابان امام زاده داود ، پلاک 64 ، طبقه همکف
02122461828تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – شهرک شهید محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه منفی 1 – واحد 161
02122481076تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتهران – شهرک شهید محلاتی – خیابان جهاد – بلوار شاهد – پاساژ لاله ها – پلاک 5 – طبقه اول – واحد 62 – 
 تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – شهرک شهید محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه اول – واحد 74 – 
02122702189تعمیر کیف و کفش و پوتینتهران ، امام زاده قاسم ، کوچه آستانه امام زاده قاسم ، میدان امامزاده قاسم ، پلاک 4 ، طبقه همکف
02122464896تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – شهرک شهید محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه زیر زمین – واحد 134 – 
 تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – نیاوران – کوچه قنات شمالی – خیابان شهید دکتر باهنر – پلاک 49 – طبقه همکف
 تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ نوروزی – طبقه زیر زمین – واحد 2 – 
02122714659تعمیرات زیورآلاتتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه دوم – واحد 201 – 
02126109750تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران ، دارآباد ، کوچه ابوذر ، خیابان شهید محمد رضا صومعه زاده ، پلاک 4 ، طبقه همکف
 تعمیر لوازم صوتی و تصویریتهران ، پل رومی ، کوچه رضائی ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 1,914 ، طبقه دوم
02122207816تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتهران – قیطریه – کوچه پرستو – کوچه شهید داود سیمیاری – پلاک 36 – طبقه همکف
02122495392تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتجریش – شهرک شهید محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه همکف – واحد 38 – 
 تعمیر کیف و کفش و پوتینتجریش – کاشانک – کوچه شهید علیرضا زارع پور (پنجم ) – خیابان شهیدحسین باقریان – پلاک 39 – طبقه همکف
02126551652تعمیر الکتروموتور و پمپ آب شناورلواسان – جائیج – کوچه نسترن – خیابان شهید یداله امینی – پلاک 24 – طبقه همکف
02126541924تعمیر الکتروموتور و پمپ آب شناورلواسان – شورکاب – کوچه ایثار – خیابان شهید چمران – پلاک -60 – طبقه همکف
02126552151تعمیر الکتروموتور و پمپ آب شناورلواسان – احمد آباد – کوچه بهار – بلوار امام خمینی – پلاک 1,191 – طبقه همکف
02122723020تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییتجریش- دکتر علی شریعتی – کوچه شهید حسینعلی فوقانی – کوچه شهید علیرضا خواجه نوری – پاساژ پردیس – پلاک 8 – طبقه اول – واحد 11
02122721783تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه پنجم – واحد 2167.11 – 
02122457847تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتهران – شهرک شهید محلاتی – خیابان فتح – خیابان مروارید – پاساژ مروارید – طبقه همکف – واحد 35
 تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتجریش – شهرک شهید محلاتی – کوچه بهاران – خیابان نخل – ساختمان نخل لنگری – پلاک 63 – طبقه همکف – واحد 4 – 
 تعمیر لوازم صوتی و تصویریتجریش – حکمت – کوچه عابدی – خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی – پلاک 53 – طبقه همکف
02122412171تعمیر اجاق گاز و بخاریتجریش – پسیان – خیابان شهید حیدر مردانی – خیابان شهید مرتضی اکبری – پلاک 26 – طبقه همکف
02122476497تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتجریش – شهرک شهید محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه همکف – واحد 17 – 
02122218626تعمیر الکتروموتور و پمپ آب شناورتجریش – شریعتی – کوچه لاچینی – خیابان شهیدحسین موسیوند – پلاک 49 – طبقه همکف
02122714460تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه زیر زمین – واحد 0119 – 
02122755485تعمیرات زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه منفی 1 – واحد 0132 – 
02126741642تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – شهرک مخابرات – خیابان شهیدعباس سعادت مهر – خیابان شهید احمد حیدر طجری – پلاک 6 – طبقه همکف
02122755358تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه پنجم – واحد 2175/8 – 
02122742344تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ سامعی – طبقه منفی 1 – واحد 46
02122694217تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتجریش – قیطریه – کوچه شهید مجید نامی – خیابان 35متری قیطریه – پلاک -70 – طبقه اول
02122212250تعمیر لوازم کوچک برقی منزل بجز لوازم صوتی و تصویریتجریش – چیذر – کوچه گلبرگ – خیابان شهیدغلامحسین معصومی – پلاک -26 – طبقه سوم – واحد 6
02122708909تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه منفی 1 – واحد 0124 – 
02122755646تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ بهرام – پلاک 106 – طبقه همکف – واحد 10 – 
02122234521تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتجریش – حکمت – خیابان شهید طاهر شریفی منش – خیابان شهید برادران سلیمانی غربی – پلاک 109 – طبقه همکف-خدمات فنی اقدسیه
02122463997تعمیرات زیورآلاتتجریش – شهرک شهید محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه منفی 1 – واحد 148 – 
02122731217تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – کوچه شهید علی حدادی – خیابان شهرداری – پاساژ نیکو – پلاک 94 – طبقه اول – واحد 43 – 
02111111111تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه پنجم – واحد 2175/5 – 
02122759541تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ سامعی – طبقه منفی 1 – واحد 37
02126152173تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – کاشانک – کوچه دستان – خیابان سپند – پلاک -8 – طبقه همکف – واحد جنوبی
02122222222تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – حکمت – کوچه شهید مرتضی عباسی – کوچه شهید محمدنژادعابدی تهرانی – پلاک 7 – طبقه همکف-خدمات فنی اقدسیه
02122720551تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه اول – واحد 188.05 – 
02122743720تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلواسان – شورکاب – بلوار باستی – بلوار امام خمینی – مجتمع اطلس – طبقه همکف – واحد 18
02122734705تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش ، تجریش ، کوچه مسجد ، کوچه بازارچه تجریش ، پاساژ اتحاد ، پلاک 36 ، طبقه همکف ، واحد 11
02122755497تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه منفی 1 – واحد 0118 – 
02122187884تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – ولنجک – خیابان ولنجک – کوچه یازدهم شرقی – پلاک 22 – طبقه اول-خدمات فنی اقدسیه
02122215257تعمیر لوازم صوتی و تصویریتجریش – باغ فردوس – خیابان جهان پهلوان تختی – خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی – پلاک 14 – طبقه اول
02126547443تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیلواسان – گلندوک – کوچه مسجد – بلوار امام خمینی – پلاک 805 – طبقه همکف-خدمات فنی اقدسیه
02122709265تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – کوچه بعثت – خیابان شهرداری – پاساژ البرز – پلاک 156 – طبقه اول – واحد 171 – 
02122730020تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – خیابان گوگل – پاساژ قائم – پلاک 41 – طبقه دوم – واحد 2167.63 – 
02122708914تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه منفی 1 – واحد 0126 – 
02126545071تعمیر تلفن ثابت و همراهلواسان – احمد آباد – خیابان سردار شهید احمد کاظمی – بلوار امام خمینی – پلاک -1,161 – طبقه همکف
02122543488تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرلواسان – جائیج – خیابان امام زاده عبدالله – بلوار امام خمینی – مجتمع تجاری شهرداری لواسان – طبقه منفی 1 – واحد 13 – 
02122208757تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – حکمت – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – خیابان شهید احمدرضا رمضانی – طبقه همکف
02122457983تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییتجریش – شهرک محلاتی – خیابان فتح – خیابان مروارید – پاساژ مروارید – طبقه همکف – واحد 23
02122455258تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتجریش – شهرک محلاتی – کوچه بی نام8 – کوچه رضوان دوم – پلاک 4 – طبقه اول
02122708940تعمیرات زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه اول – واحد 186.14 – 
02122754751تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه منفی 2 – واحد 0133 – 
02122738006تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – کوچه بعثت – پاساژ گل – پلاک 27 – طبقه همکف-خدمات فنی اقدسیه – 
02122808741تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ سامعی – طبقه منفی 1 – واحد 42
02122392219تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – حکمت – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – خیابان شهیدرضاکبیری – مجتمع تجاری کامپیوتری شمرون – طبقه همکف – واحد 2043 – 
02122083153تعمیر یخچال. فریزر . یخچال فریزرتجریش – فرحزاد – خیابان امام زاده داود – خیابان امام زاده ابوطالب – پلاک 31 – طبقه همکف
02122206037تعمیر الکتروموتور و پمپ آب شناورتجریش – حکمت – کوچه شهید مجید امینی – خیابان شهیدامیرحسین کریمی – پلاک -193.2 – طبقه همکف-خدمات فنی اقدسیه-خدمات فنی اقدسیه
02122704264تعمیر لوازم ارتباطی و مخابراتیتجریش – تجریش – کوچه شهید علی حدادی – خیابان شهرداری – پاساژ نیکو – پلاک 94 – طبقه منفی 1 – واحد 13 – 
02126135631تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – دزاشیب – کوچه شهید امین کریمی – خیابان شهید دکتر لواسانی – پاساژ کوثرسپاه – پلاک 79 – طبقه همکف-خدمات فنی اقدسیه – 
 تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه بازارچه تجریش – خیابان گوگل – پاساژ قائم – پلاک 41 – طبقه دوم – واحد 2167.73 – 
02122721126تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – تجریش – کوچه شهید علی حدادی – خیابان شهرداری – پاساژ نیکو – پلاک 94 – طبقه اول – واحد 31 – 
02122708933تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتهران – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه بعثت – پاساژ قائم – پلاک 22 – طبقه زیر زمین – واحد 0131 – 
 تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – کوچه شهید عباس تهرانی – خیابان شهید امیر ابراهیم دربندی – پلاک 59 – طبقه همکف-خدمات فنی اقدسیه
 تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ بهرام – پلاک 106 – طبقه همکف – واحد 2 – 
02126856712تعمیر ورفوی انواع پوشاک بجز چرمتجریش – تجریش – میدان قدس – کوچه بازارچه تجریش – ساختمان زیرگذرقدس – پلاک 11 – طبقه منفی 1 – واحد 11 – 
02122396196تعمیر تلفن ثابت و همراهتجریش – زعفرانیه – خیابان شهید محمدرضا افراز – خیابان آیت اله ملکی – ساختمان ارگ تجریش – پلاک 44 – طبقه منفی 1 – واحد 114 – 
 تعمیر کیف و کفش و پوتینتجریش – تجریش – کوچه مسجد – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ سامعی – طبقه منفی 1 – واحد 28
02122730781تعمیر و آبکاری انواع زیورآلاتتجریش – تجریش – کوچه امامزاده صالح – کوچه بازارچه تجریش – پاساژ بهرام – پلاک 106 – طبقه همکف – واحد 4 – 
 تعمیر لوازم صوتی و تصویریتجریش – شهرک محلاتی – خیابان نخل – خیابان مروارید – پاساژ نخل – پلاک 14 – طبقه اول – واحد 71 – 
02122721718تعمیر اجاق گاز و بخاریتجریش – تجریش – کوچه همت – کوچه بازارچه تجریش – پلاک -138 – طبقه همکف
02126550305تعمیر ماشین لباسشویی و ظرفشوییلواسان – نجار کلا بالا – خیابان شهید محمد تقی کیانی – خیابان شهید عبدالله مومجی – پلاک 2 – طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 14

Search

error: کپی نکن جیگر