تاکسی تلفنی

تاکسی تلفنی شفت

لیست و ادرس وشماره تلفن تاکسی تلفنهای شفت

01327821111جیرده – خ امام جعفرصادق – 
01327853675گنجار – 
01327821111شفت امام زاده اسحاق 
01334786010ملاسرا ، جنب نانوایی سنگکی فیروزی ، خیابان ( جاده ملاسرا ) ، پلاک 538 ، طبقه همکف
 ملاسرا ، خیابان ( بطرف روستای آقا سید یعقوب ) ، کوچه هجدهم طالقانی ، پلاک 7 ، طبقه همکف
 آقاسیدیعقوب ، کوچه خانه بهداشت ، خیابان رشت به فومن ، پلاک 36 ، طبقه همکف
 کاظم آباد ، خیابان ولی عصر ، خیابان شهیدبهشتی ، پلاک 11 ، طبقه همکف
 کلاشم بالا ، جاده (کلاشم بالا) ، خیابان شهید مقصودفتح نژاد ، طبقه همکف
 امام خمینی –  0
 شفت ، ولی عصر ، خیابان ولی عصر ، بن بست ((راضی)) ، طبقه همکف
 شفت ، ولی عصر ، خیابان ولی عصر ، کوچه ابوعلی سینا ، طبقه همکف
 کمساربزرگ ، کوچه (فرعی اول) ، خیابان جانباز ، پلاک 24 ، طبقه همکف
 گوراب لیشاوندان ، خیابان بطرف آقاسید یعقوب ، کوچه مدرسه ، پلاک 9 ، طبقه همکف
 شفت – ولی عصر – کوچه ((منوچهر فرمانی)) – کوچه ((صادق مقصودی)) – طبقه همکف
 ملاسرا – روستای ملاسرا – خیابان ( بطرف روستای جیرده پسیخان ) – خیابان ( جاده ملاسرا ) – پلاک 102 – طبقه همکف
 دوبخشر – روستای احمد سرگوراب – خیابان ( جاده چوکا ) – بن بست شهید صبحی – پلاک 663 – طبقه همکف
 شفت – 17شهریور(بازارروز،پیرسرا) – کوچه ( فرعی بازار 5 ) – خیابان ( بازار روز ) – طبقه همکف
 نصیرمحله – روستای احمد سرگوراب – بلوار شهید ایل بیگی – خیابان ( مخابرات) – پلاک 116 – طبقه همکف
 شفت – 17شهریور(بازارروز،پیرسرا) – کوچه ( فرعی بازار 3 ) – کوچه ( فرعی بازار 4 ) – طبقه همکف
 تکرم – روستای جیرده – ندارد – کوچه قائم – خیابان ( جاده جیرده ) – پلاک 211 – طبقه همکف
 شفت – طالقانی(پیرسرا) – کوچه ((حسین فرسوده)) – خیابان طالقانی – طبقه همکف
 نصیرمحله – روستای احمد سرگوراب – ندارد – کوچه خیام – جاده اصلی نصیر محله – پلاک 271 – طبقه همکف
 چکوسر – روستای ملاسرا – ندارد – کوچه شهید غلامحسین نجفی – خیابان جاده چکوسر – پلاک 151 – طبقه همکف
 گوراب لیشاوندان – روستای ملاسرا – ندارد – کوچه شقایق – خیابان مولوی – پلاک 7 – طبقه همکف
 احمد سر گوراب – احمدسرگوراب – خیابان ولی عصر(عج) – کوچه ( بازارچه ) – پلاک 7 – طبقه همکف
 ملاسرا – روستای ملاسرا – ندارد – خیابان ( جاده ملاسرا ) – خیابان شهید محمود غلامی کوزه گران – طبقه همکف
 شفت – 17شهریور(امام خمینی) – خیابان ( بازار روز ) – بلوار 17شهریور – طبقه همکف
 شفت – ولی عصر – کوچه ( استقلال ) – خیابان میرزای شفتی – طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 1269

Search

error: کپی نکن جیگر