تاکسی تلفنی استانه

01424552049استخر بیجارپایین 0  0
01424772209نقره ده پایین 0  0
01424988454روستای دهنه سر 0 0 0
01424343275روستای ششکل 0  0
01424220429مطهری مطهری  0
01424822322بندرکیاشهر فلسطین جنوبی  0
01424826910بندرکیاشهر کوی شهید رجایی  0
01424236270خ ش زنده دل 0 0 0
01424235190میدان معلم ک علیزاده  0
01424823444بندرکیاشهر کوی امام  0
01424220099میدان معلم خیابان شهید خوش سیرت 0 0
01424963389میدان جمهوری 0  0
01424239660خ امام خ نواب صفوی روبروی مسجد آل محمد 0
01424239660خ امام خ شهید نواب صفوی 0 0
01424225250نواب صفوی جنب بیمارستان کوثر  0
01424221718بندرکیاشهر فلسطین جنوبی  0
01424826067بندر کیاشهر امام  0
01424239333روستای کورکاء ندارد  0
01424824949بندرکیاشهر کوی شهید بهشتی  0
01424953111روستای اشمان دهکاء ندارد  0
01424983014بندرکیاشهر روستای دستک  0
01424362727روستای تجن گوکه بالا 0  0
01342821888بندرکیاشهر –  کوی امام  – روبروی ایستگاه تاکسی

Views: 37

Search

error: کپی نکن جیگر