جشن و مراسم کهگیلویه

07443226345خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسکمربندی اول ندارد  0
07443226345خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسسوق-خ شهید رجائی ندارد  0
0744422خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنده لنده  0
0744422خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلنده لنده  1
07443225086خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدهدشت دهدشت  0
07443226335خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدهدشت دهدشت  0
0744322کرایه لوازم عقد و عروسیدهدشت دهدشت  0
07443226345کرایه لوازم عقد و عروسیشریعتی ندارد  0
07443226345کرایه لوازم عقد و عروسیشهید همایونفر جنوبی ندارد  0
7443263599خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسسوق خ شهیدرجایی  0
00خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسسوق شهید تقوی  0
00کرایه لوازم عقد و عروسیخ دکتر شریعتی ندارد  0
00خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسخ کوی آزادگان ندارد  0
00خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسامام خمینی شمالی ندارد  0
00خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسخ امام خمینی ندارد  0
00کرایه لوازم عقد و عروسیخ امام خمینی شمالی ندارد  0
00کرایه لوازم عقد و عروسیامام خمینی شمالی ندارد  0
00کرایه لوازم عقد و عروسیخ سپاه پاسداران ندارد  0
00خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدهدشت- خیابان کمربندی دوم  0
00خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسمفتح شمالی ندارد  0
00کرایه لوازم عقد و عروسیطالقانی ندارد  0
00تالار برگزاری جشن و مراسمدهدشت- جاده چرام – بعد از فنی وحرفه ای  0
 کرایه لباس محلیدهدشت ، مصلی امام خمینی ، بلوار شهید بازگیر ، بلوار پاسداران ، طبقه اول
 کرایه لباس محلیبخش مرکزی – شهر دهدشت – مصلی امام خمینی – کوچه (8 متری ) – خیابان شهید همایونفر – ساختمان   – طبقه همکف
 کرایه لباس محلیلنده ، محله سادات ، خیابان سادات ، کوچه شاهد14 (شهیدفرهاد قنبرپور) ، طبقه همکف
 کرایه لباس محلیدهدشت ، مصلی امام خمینی ، خیابان شهید همایونفر ، کوچه (8 متری ) ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدهدشت ، بانک صادرات ، کوچه (بزمیان ) ، خیابان امام خمینی جنوبی ، طبقه همکف
 کرایه لباس محلیدهدشت ، مصلی امام خمینی ، بلوار شهید بازگیر ، بلوار پاسداران ، طبقه همکف
07432264304کرایه لباس عروسدهدشت ، مخابرات ، خیابان 17شهریور ، خیابان امام خمینی شمالی ، پاساژ قلندر ، طبقه زیر زمین
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدهدشت ، مخابرات ، کوچه ( داور پناه ) ، کوچه شهید پیکانیان ، طبقه همکف
 کرایه لباس عروسدیشموک ، حسین اباد ، کوچه ( اول حسین اباد ) ، کوچه (آکار) ، طبقه همکف
 کرایه لباس محلیچرام ، مسجد امام موسی کاظم ، بلوار شهید دستغیب ، خیابان شهید خدا رحم عسکری تنها ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدهدشت ، مسجد صاحب الزمان ، میدان امام حسین ، خیابان امام خمینی جنوبی ، طبقه همکف
 کرایه لوازم عقد و عروسیچرام ، مرکز شهر ، بلوار شهید دستغیب ، خیابان مالک اشتر ، ساختمان علی پور ، طبقه زیر زمین
 کرایه لباس عروسدهدشت ، مسجد صاحب الزمان ، کوچه ( اذرکیش ) ، خیابان امام خمینی جنوبی ، طبقه همکف

Views: 1

Search

error: کپی نکن جیگر