خدمات خودرو شهر کرد

نصب قفل انواع خودروبلوار 15 خرداد —  —-03820000
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچشهر کرد ، برم پهنه ، بلوار امام رضا (ع) ، خیابان 24 متری ، طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروفرخ شهر ، ساحل غربی ، خیابان کشاورز شمالی ، خیابان 15خرداد ، پلاک 9 ، طبقه همکف03832425877
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروشهر کرد ، شهید داودی ، خیابان بهارستان ، کوچه 7 ، طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروسورشجان ، تپه حاج حسین ، خیابان فرهنگیان ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروسورشجان ، کتابخانه ، خیابان بیشه ، خیابان فرعی 3خرم  ، طبقه همکف 
نصب و تعویض شیشه اتومبیلشهر کرد ، دروازه فارسان ، خیابان فرعی اول ، خیابان کاوه شمالی ، پلاک 175 ، طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروشهر کرد ، دروازه فارسان ، کوچه دوم ، خیابان صنعت ، پلاک 113 ، طبقه همکف03833337941
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچشهر کرد ، دروازه فارسان ، کوچه دوم ، خیابان 20 متری پنجم ، پلاک 57 ، طبقه همکف03832274674
نصب و تعویض شیشه اتومبیلشهر کرد ، بوعلی سینا ، خیابان امیر کبیر ، خیابان فر دوسی جنو بی ، پلاک 106 ، طبقه همکف 
تراشکاری موتور اتومبیلسورشجان ، پوزه فلک ، خیابان شهدا ، خیابان انقلاب ، طبقه همکف03833440380
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچمجتمع کارگاهی فن آوران فرخ شهر ، خیابان 30 متری اصلی ، خیابان 3 فاز1 ، طبقه همکف00000000000
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچفرخ شهر ، 15 خرداد ، کوچه 24 ، خیابان 15خرداد ، پلاک 175 ، طبقه همکف 
تعمیر کننده انواع آمپر وکیلومتر شمار اتومبیلشهر کرد – خواجه نصیر – کوچه 73/1 – بلوار خو اجه نصیر – پلاک -216 – طبقه همکف 
تعمیر شیشه بالابر اتومبیلهفشجان – شهید مظلوم – میدان امام خمینی – خیابان شهید مظلوم – طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروسورشجان – مستضعفین – کوچه 45 – بلوار انقلاب – پلاک 64 – طبقه همکف 
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچمجتمع کارگاهی فن آوران فرخ شهر – روستای قهفرخ – خیابان 4فاز1 – کوچه کشتارگاه – طبقه همکف 
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچشهر کرد – فن آوران – کوچه (سوم) – خیابان صنعت – پلاک 135 – طبقه همکف 
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچمجتمع کارگاهی فن آوران فرخ شهر – روستای قهفرخ – خیابان 4 فاز2 – خیابان 30 متری اصلی – طبقه همکف 
تراشکاری موتور اتومبیلهفشجان – شهیدحق شناس – کوچه 45 – بلوار شهید مظلوم – طبقه همکف03832573181
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروشهر کرد – فن آوران – کوچه (سوم) – خیابان صنعت – پلاک 131 – طبقه منفی 1 
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچمجتمع کارگاهی فن آوران فرخ شهر – روستای قهفرخ – ندارد – کوچه 14متری – خیابان فاز1 – طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروطاقانک – جلالیه – جاده کمربندی جاده خوزستان – کوچه گلستان 11[شهیدان رفیعی ] – پلاک -7 – طبقه همکف03832573217
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروشهر کرد – فن آوران – کوچه (یکم) – خیابان صنعت – پلاک 31 – طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروطاقانک – جلالیه – کوچه گلستان 13[ شهید رضا خوب] – جاده کمربندی جاده خوزستان – پلاک -169 – طبقه همکف03832482698
تعمیر شیشه بالابر اتومبیلشهر کرد – فن آوران – خیابان کاوه شمالی گاراژ بصیرت – بن بست (گاراژ 11) – پلاک 267 – طبقه همکف 
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچشهر کرد – مفتح – کوچه 102 – خیابان شهید مجتبی استکی – طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروشهر کرد – فردوسی – خیابان امیر کبیر – خیابان فردوسی – پلاک 37 – طبقه همکف 
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچمجتمع کارگاهی فن آوران فرخ شهر – روستای قهفرخ – ندارد – خیابان ورودی – خیابان فاز1خ4 – طبقه همکف00000000000
تعمیر کننده انواع آمپر وکیلومتر شمار اتومبیلشهر کرد – فن آوران – خیابان کو شش – خیابان کاوه جنو بی – پلاک 116 – طبقه همکف 
نصب قفل انواع خودروشهر کرد – اشکفتک – بلوار رهبر – کوچه (امام زاده) – طبقه همکف 
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچشهر کرد – فن آوران – خیابان صنعت – خیابان کاوه جنو بی – پلاک 1 – طبقه همکف03832272934
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچشهر کرد – فن آوران – کوچه (یکم) – خیابان صنعت – پلاک 49 – طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروشهر کرد – فردوسی – خیابان امیر کبیر – خیابان فردوسی – طبقه اول 
تراشکاری موتور اتومبیلشهر کرد – فن آوران – خیابان کاوه شمالی – بن بست (اول کاوه) – پلاک 301 – طبقه همکف 
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچشهر کرد – مفتح – کوچه 102 – خیابان شهید مجتبی استکی – طبقه همکف 
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروشهر کرد – فن آوران – خیابان کو شش – خیابان کاوه جنو بی – پلاک 196 – طبقه همکف03832277427
تعمیر و تعویض ترمز و کلاچفرخ شهر – 15 خرداد – خیابان ارم – بلوار 15خرداد – پلاک -139 – طبقه همکف00000000000
اوراق کننده و فروش لوازم مستعمل خودروشهر کرد – فن آوران – خیابان کو شش – خیابان کاوه جنو بی – پلاک 140 – طبقه همکف03832271949
 

Views: 2

Search

error: کپی نکن جیگر