کرایه ظروف و صندلی

جشن و مراسم پاسداران

لیست و ادرس و شماره تلفن خدمات تهیه غذا، و پذیرایی از میهمانان

02122052799خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسانتهای بزرگراه مدرس مریم شرقی نبش فرشته  16-18
02122242054تالار برگزاری جشن و مراسمتهران – چیذر – کوچه مهتاب – خیابان شهید سیدمحمد هاشمی علیا – پلاک -65 – طبقه اول
02122244395خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچیذر خیابان معصومی کوچه کرمی  47
02122550496تالار برگزاری جشن و مراسملواسان-کمربندی خیابان چنار بن یکم خیابان گل یاس  38
02122173785خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسمقدس اردبیلی درکه  50
02122577823تالار برگزاری جشن و مراسمتهران – دربند – خیابان دربند – بن بست کامیار – طبقه اول
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران – شهرک مخابرات – خیابان سوم – بلوار پیام – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، اوین ، کوچه شهید وحید نوفرستی ، خیابان درکه ، پلاک 2 ، طبقه همکف
 تالار برگزاری جشن و مراسمتهران ، فرمانیه ، خیابان شهید محمد فربین ، خیابان شهید دکتر لواسانی ، پلاک 68 ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلواسان ، صحرای ناران ، خیابان پیام ، بلوار امام خمینی ، پلاک 594 ، طبقه همکف
02122191000خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، ازگل ، کوچه ترانه ، کوچه گلستان شرقی ، پلاک 6 ، طبقه همکف
02122006022تالار برگزاری جشن و مراسمتهران ، الهیه ، کوچه هدایت ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک -1,726 ، طبقه اول
 کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالستهران ، پل رومی ، کوچه سلمان ، خیابان دکتر علی شریعتی ، پلاک 1,847 ، طبقه همکف
02122280791کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالستهران ، پاسداران ، کوچه تنگستان چهارم ، خیابان پاسداران ، پلاک 724 ، طبقه همکف
02122825020خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، اقدسیه ، خیابان شهید ابوالحسن فسنقری ، کوچه شهید علی نعمتی ، پلاک -21 ، طبقه همکف
 تالار برگزاری جشن و مراسمامین آباد ، امین آباد ، کوچه صداقت ، خیابان جاده اصلی ، پلاک 490 ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، پاسداران ، خیابان شهید برادران موحددانش ، خیابان شهید حاج حسین لنگری ، پلاک 30 ، طبقه همکف
02122199396خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، شهرک پرواز ، خیابان شهید پیروز شفیعی ، خیابان مسجد ، پلاک 5 ، طبقه همکف
02126526385خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسشمشک ، شمشک بالا ، خیابان جاده شمشک ، کوچه لته بن ، پلاک 90/1 ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلواسان ، صحرای ناران ، خیابان کمربندی شهید رجائی ، خیابان شهید مهدی خندان ، پلاک 23 ، طبقه همکف
02122207757خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، حکمت ، خیابان شهید برادران سلیمانی غربی ، کوچه شهید جواد ساده ، پلاک 1 ، طبقه زیر زمین
02122718704کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالستهران ، دزاشیب ، کوچه حسینی ، خیابان شهید احمدرضا رمضانی ، پلاک 68 ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، ازگل ، خیابان شهید هاشم ازگلی ، کوچه آبشار غربی ، پلاک 20 ، طبقه اول
 تالار برگزاری جشن و مراسمامین آباد ، امین آباد ، کوچه دریا ، خیابان جاده اصلی ، پلاک -470 ، طبقه اول
02122399710خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، حکمت ، کوچه شهید سعید عبدالهی جنوبی ، بلوار شهید سید علی اندرزگو ، مجتمع اداری نگین ، پلاک 74/2 ، طبقه همکف
02126514487خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفشم ، میگون ، خیابان سید میرسلیم ، خیابان جاده شمشک ، پلاک 68 ، طبقه همکف
02122122006خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، شهرک بوعلی ، خیابان شهرک بوعلی ، خیابان شهید جوریکی ، مجتمع تجاری بوعلی ، پلاک – ، طبقه همکف ، واحد 30
02126512270خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفشم ، میگون ، کوچه باغ 1 ، بلوار شاهد شرقی ، پلاک 363 ، طبقه همکف
02122747278کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالستهران ، نیاوران ، خیابان شهیدرضاکبیری ، خیابان شهید دکتر باهنر ، پلاک 354 ، طبقه پنجم ، واحد 20
02127103787خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، پاسداران ، کوچه تنگستان چهارم ، خیابان پاسداران ، پلاک 718 ، طبقه همکف
02122488313خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، شهرک پرواز ، خیابان یاران ، خیابان رضوان ، پلاک -7 ، طبقه همکف
02122027726خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، الهیه ، خیابان شهیدسید محمدشریفی منش ، خیابان مریم شرقی ، پلاک 64 ، طبقه دوم ، واحد 7
02122728744خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران ، شریعتی ، کوچه رهبری ، کوچه شهید احمد رضا رمضانی ، پلاک 14 ، طبقه همکف
02126521322خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفشم ، اوشان ، خیابان آزادگان ، بن بست فرشاد ، پلاک 107 ، طبقه دوم
02126500517خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفشم – دوراهی امامه – جاده فشم – بلوار امام خمینی – پلاک 581/1 – طبقه زیر زمین
02122471752خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – شهرک شهید محلاتی – کوچه توحید یکم – خیابان توحید – پلاک 25 – طبقه همکف
02122646778خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – الهیه – خیابان پل رومی – خیابان دکتر علی شریعتی – پلاک 1,820 – طبقه همکف – واحد شرقی
02122113582خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – پرواز – میدان بهرود – بلوار پیام – پلاک 30 – طبقه همکف
02122476277خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – جاده لشگرک – خیابان شهرک دانشگاه – خیابان شهید حسن عرب حلوائی – پلاک 6 – طبقه زیر زمین
02122756314خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران – تجریش – کوچه حمید – خیابان شهید سید اکبر طباطبائی پور – پلاک 41/1 – طبقه زیر زمین
02174438935خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – فرمانیه – خیابان ساسان – خیابان شهیدعلوی – مجتمع تجاری اداری سانا – پلاک 8 – طبقه دوم – واحد 5 – 
02122461451خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – شهرک قائم – کوچه یاسمن – خیابان شهید علیرضا خدادادی – پلاک 52 – طبقه زیر زمین ( منفی یک )
02126116010تالار برگزاری جشن و مراسمتجریش – اقدسیه – خیابان مسجد جامع – خیابان دوم شرقی – پلاک -6 – طبقه همکف
02126101030خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – دارآباد – کوچه شهید علیرضا اسکندری – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – پلاک 84 – طبقه همکف
02122181600خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – ولنجک – خیابان عدالت – بلوار دانشجو – پلاک -10 – طبقه همکف
02122141565خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – شهرک بوعلی – خیابان شهرک بوعلی – خیابان شهید جوریکی – مجتمع تجاری بوعلی – طبقه همکف – واحد 16 – 
02122361480خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – فرحزاد – خیابان امام زاده داود – خیابان گلپاد – پلاک 40 – طبقه همکف
02122182958خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – اوین – کوچه شهید وحید نوفرستی – خیابان درکه – پلاک -4 – طبقه همکف
02122245797خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – دزاشیب – کوچه تکیه – کوچه شهیدسیدکاوه علوی – پلاک 9 – طبقه همکف
02140221550خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – شهرک شهید محلاتی – کوچه بهاران – بزرگراه ارتش – مجتمع اداری تجاری شمیران سنتر – پلاک 103 – طبقه چهارم – واحد 3 – 
02126800394خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – درکه – کوچه لادن – خیابان درکه – ساختمان یاس 1 – پلاک 37.2 – طبقه همکف – 
02122693606خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – پل رومی – کوچه رضائی – کوچه جورابچی – پلاک 3 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – حکمت – کوچه محمدی – بلوار شهید سید علی اندرزگو – پلاک 130.1 – طبقه همکف
02122723734خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – امام زاده قاسم – کوچه قنبری – خیابان شهید رضا زبردست – پلاک 158 – طبقه همکف
02126200982خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – الهیه – خیابان شهید سید مرتضی فیاضی – کوچه نیلوفر – پلاک 2 – طبقه اول – واحد F
02126800809خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – ولنجک – کوچه فرهنگیان – خیابان شهید احمد ترک زبان – پلاک -2 – طبقه همکف
02122476328خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – شهرک نفت – خیابان آبادان – خیابان دزفول – طبقه همکف
02122281426خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – کاشانک – کوچه شهید عبداله صمدی – خیابان شهید مصطفی کاظمی – پلاک 30 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران – لویزان – بلوار ستاد نیروی زمینی ارتش – بزرگراه ارتش(لشگرک) – مجتمع مسکونی باغ ارغوان – پلاک 4 – طبقه همکف
02122201039خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – حکمت – کوچه شهیدحسن اشکستانپورشمالی – خیابان شهید یداله سلیمی شمالی – پلاک -112 – طبقه همکف
 تالار برگزاری جشن و مراسمتجریش – دربند – خیابان شهید مهدی اسد الهی – خیابان شهید سید هاشم حسینی – پلاک -11 – طبقه اول
02122671287خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – حکمت – خیابان شهیدبرادران سلیمانی شرقی – خیابان شهید حداد نژاد – پلاک 4.2 – طبقه همکف
02122222829دفتر ارائه خدمات پذیراییتجریش – باغ فردوس – خیابان شهیدسید محمدشریفی منش – خیابان شهید سید مرتضی فیاضی – مجتمع الهیه – پلاک 3 – طبقه سوم – واحد 10 – 
 تالار برگزاری جشن و مراسملواسان – احمد آباد – خیابان سردار شهید احمد کاظمی – بلوار امام خمینی – مجتمع کوه نور – پلاک 1,153 – طبقه همکف – 
 تالار برگزاری جشن و مراسمتجریش – فرمانیه – خیابان لادن – بلوار شهید دکتر لواسانی – پلاک 10 – طبقه همکف
02126110613خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – کاشانک – خیابان شهید محمدرضا پورابتهاج – کوچه شهید عبداله صمدی – پلاک -2 – طبقه همکف
02122757599خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – شریعتی – کوچه رهبری – کوچه شهید احمد رضا رمضانی – پلاک 6 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – دزاشیب – خیابان شهید ولی اله رفیعی – خیابان شهید دکتر محمد جواد باهنر – پلاک 164 – طبقه همکف
02126104633خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – کاشانک – کوچه باستان – خیابان کامران – ساختمان صاحبقرانیه – پلاک 3 – طبقه منفی 1 – واحد 33 – 
02122409090خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – زعفرانیه – خیابان شهید سرلشگر فلاحی – خیابان مقدس اردبیلی – پلاک 19.5 – طبقه همکف
02126548188کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسلواسان – نجار کلا بالا – خیابان شهید محمد تقی کیانی – بلوار امام خمینی – پاساژ گلستان – پلاک 752 – طبقه اول – واحد 3 – 
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – تجریش – خیابان ماهرو – بن بست شاهین پناهی – ساختمان الهیه – طبقه همکف – واحد 1
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – جماران – خیابان شهید محمدرضا هاشمی – کوچه لاله – پلاک -6 – طبقه همکف
02100000000کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالسلواسان – شورکاب – بلوار باستی – بلوار امام خمینی – مجتمع اطلس – طبقه همکف – واحد 16
 تالار برگزاری جشن و مراسمتجریش – کاشانک – خیابان شهید برادران موحددانش – بن بست یاسمن- بن بست گلستان – مجتمع تجاری اقدسیه – پلاک 85 – طبقه اول – 
02122414101خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – ولنجک – بلوار دانشجو – بن بست باغ – پلاک 21 – طبقه همکف
02122811375خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – کاشانک – خیابان شهید اکبر صبوری – خیابان شهید نبی اله اوشانی – پلاک 27 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسلواسان – صحرای ناران – خیابان پیام – بلوار امام خمینی – پلاک -43 – طبقه منفی 1
02126548590تالار برگزاری جشن و مراسملواسان – احمد آباد – بلوار امام خمینی – خیابان گلها – ساختمان SKY CENTER – پلاک 2 – طبقه دوم – 
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – حصار بوعلی – کوچه شهید علی خان سفید – کوچه شهید محمد عسگریان – پلاک 1 – طبقه همکف
02122407626خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستهران – اوین – خیابان شهید سید محسن اعرابی – خیابان شهید کچوئی – پلاک 8 – طبقه همکف – واحد غربی
02122721005خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – گلاب دره – کوچه دهکده – خیابان شهید سعیدی – پلاک -1 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – شهرک نفت – خیابان مسجد – خیابان رضوان – پلاک 18 – طبقه همکف
02122745256خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – گلاب دره – خیابان شهید اسماعیل شکیبایی – خیابان شهید رضا زبردست – پلاک 62 – طبقه همکف – واحد 2
02126117009خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – حصار بوعلی – کوچه شهید سعید ناطقیان – کوچه شهید محمد عسگریان – پلاک 37 – طبقه منفی 1
02122419550خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – ولنجک – خیابان شهید برادران محمدی امیرآبادی – خیابان یاسمن هفتم – طبقه منفی 1
02122003036خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – جماران – کوچه شهید مهدی میریان – خیابان جماران – مجتمع تجاری اداری جم سنتر – پلاک 13 – طبقه دوم – واحد 2.8 – 
02122240097خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – قیطریه – خیابان شهید محمد رضا قلندری – خیابان شهید مهندس محمد میرزاپور – پاساژ سهیل – پلاک 15 – طبقه همکف – واحد 7 – 
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – تجریش – خیابان شهرداری – کوچه شهید مهدی شیخی – پلاک -26 – طبقه منفی 1
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – امام زاده قاسم – خیابان شهید مصطفی مقدسی – خیابان شهید دکتر باهنر – پلاک 455 – طبقه همکف
02122666455کرایه ظروف و لوازم برگزاری مجالستجریش – محمودیه – کوچه شهید سید مصطفی میرشریفی – خیابان ولیعصر (عج) – پلاک -2,750 – طبقه همکف
02122631550خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – باغ فردوس – خیابان شهید سید مرتضی فیاضی – خیابان شب دیز – پلاک -15 – طبقه همکف – واحد 1
02122190085خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالستجریش – شهرک نفت – خیابان مسجد – کوچه مسجد – پلاک 30 – طبقه منفی 1
صفحه اصلی

Views: 2

Search

error: کپی نکن جیگر