جشن و مراسم

جشن و مراسم قرچک

021361خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسزیبا شهر روبروی ستاره شهر  00
02136158791خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسزیبا شهر 30متری کارگر  99
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، باقر آباد  ، خیابان شهید بهشتی ، روبروی قنادی شیرازی ، پلاک 38 ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، زیباشهر شهرک الحدید ، خیابان شهدای هویزه (چمران ) ، خیابان شهدای هویزه ، بین گلستان 13 و15 ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، شهرک ولی عصر ، خیابان سعدی ، بلوار امام خمینی ، روبروی اداره برق ، طبقه همکف
02136138035خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، باقرآباد (منبع شور) ، کوچه سوم ، خیابان نواب صفوی ، طبقه همکف
02136163331خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، (باقر آباد) ، خیابان اصلی ، خیابان ورامین ، جنب نانوایی بربری ، پلاک 261 ، طبقه همکف
02136120317خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، زیباشهر شهرک الحدید ، کوچه گلستان یکم  ، خیابان شهدای هویزه ، پلاک 62 ، طبقه همکف
02136161351خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، باقرآباد ، کوچه امام سجاد ( همت 5) ، خیابان بسیج ، پلاک 70 ، طبقه همکف
02136140889خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، قرچک ، خیابان شهیدآیت اله مدنی ، کوچه موسی سفیدیان (مدنی 9) ، پلاک 3 ، طبقه همکف
02136101156خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقشلاق جیتو ، (قشلاق جیتو) ، خیابان اصلی قشلاق جیتو ، خیابان شهید مطهری ، پلاک 164 ، طبقه همکف
02136129692خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، قرچک ، خیابان ابتدای قرچک ، خیابان امام خمینی ، جنب پمپ بنزین ، طبقه همکف
02136115454تالار برگزاری جشن و مراسمقرچک ، شهرک طلائیه ، خیابان اصلی ، بلوار امام خمینی ، بعداز میدان کلانتری جنب اداره برق ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، باقرآباد (پوئینک ) ، خیابان اصلی ، خیابان کشاورز ، ساختمان پردیسان30 ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، قرچک ، خیابان شهید آیت اله صدوقی ، بلوار امام خمینی ، روبروی اداره آموزش وپرورش ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، زیباشهر شهرک الحدید ، خیابان الحدید ، خیابان امامزاده ، جنب املاک ، طبقه همکف
 تالار برگزاری جشن و مراسمقرچک ، باقرآباد ، خیابان یاس سفید ، بلوار امام خمینی ، تالار قصر ثامن ، طبقه همکف
02136143298خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، قرچک ، بلوار امام خمینی ، خیابان آزادگان ، جنب باشگاه هفت تیر ، طبقه همکف
02136177156خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – شهرک فرهنگیان – کوچه معلم 6 – خیابان 16 متری معلم – طبقه همکف
02136136893خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک ، باقرآباد ، خیابان ورامین ، خیابان جانبازان ، نبش بهار یک ، پلاک 2 ، طبقه همکف
02140336506خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفردیس ، (فردیس) ، خیابان فردیس ، کوچه میهن نو ، جنب کارخانه میهن نو ، طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – قرچک – کوچه مدنی بیستم – خیابان شهیدآیت اله مدنی (ولی آباد) – پلاک 201 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – شهرک آریا شهر – خیابان شهدای هویزه – کوچه زمزم – پلاک 2 – طبقه اول
02136141700تالار برگزاری جشن و مراسمقرچک – قرچک – خیابان شهدا – بلوار امام خمینی – پاساژ بزرگ خلیج فارس – طبقه اول
02136151735خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – زیباشهر – 12 متری  ولیعصر – میدان باب الحوائج – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – قرچک – خیابان محمدآباد (پاسدار) – کوچه مهدیه بیست وسوم – پلاک 113 – طبقه همکف
02136147302خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – قرچک – خیابان امام خمینی – خیابان شهید دستغیب – نبش شهرک فجر – پلاک 36 – طبقه همکف
02136112470خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – قرچک – خیابان محمدآباد (پاسدار) – کوچه مهدیه هجدهم – پلاک 8 – طبقه همکف
02136161257خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – باقرآباد – خیابان بیست متری شفا – خیابان صداقت – ساختمان ساحل 11 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – قرچک – کوچه مهدیه یازدهم – خیابان آیت اله مدنی – پلاک -300 – طبقه همکف
02136163370خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – باقر آباد-شهرک نگارستان – بلوار امام خمینی (ره)(ورامین) – خیابان نگارستان – طبقه همکف-جشن و مراسم قرچک
02177180563تالار برگزاری جشن و مراسمقرچک – قرچک – خیابان مغازه های چهل ستون 3 – خیابان مغازه های چهل ستون 4 – ساختمان فرشته – طبقه همکف
02136144451خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – قرچک – خیابان فجر(مدنی بیست و چهارم) – خیابان آزادگان – ساختمان امید 10 – پلاک 52 – طبقه همکف – 
02136110691خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – شهرک گلها – کوچه گلها ششم – خیابان 16متری گلها – طبقه همکف-جشن و مراسم قرچک
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – قرچک – خیابان شهدا – کوچه گلستان پانزدهم – پلاک -5 – طبقه همکف
02136154379خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – شهرک ولی عصر – کوچه بوستان 8 – خیابان شهید صیاد شیرازی { بوستان 130 } – پلاک -114 – طبقه همکف-جشن و مراسم قرچک
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – زیباشهر – خیابان شهید اسکندری – کوچه نصر15 – طبقه همکف-جشن و مراسم قرچک
02136111016خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – شهرک طلائیه – خیابان بهار شمالی سی و سوم – خیابان (20متری طاووس) – مجتمع تجاری کیمیا 8 – طبقه همکف-جشن و مراسم قرچک
02136164122خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقرچک – باقرآباد – کوچه شهید محمد نو کاریزی { همت 3 } – خیابان بسیج ( داود آباد ) – پلاک 126 – طبقه همکف
صفحه اصلی

Views: 117

Search

error: کپی نکن جیگر