ارایشگاه زنانه

ارایشگاه زنانه شهر قدس

02146891880گودرزی شمالی ندارد  229
0210امام زاده حیدری  16
02146881299سر قنات خ امام سجاد  0
02146829268قدس – قلعه حسن خان – کوچه نهال – کوچه آزادی – پلاک 13 – طبقه همکف
021045 متری انقلاب خ کشاورز  124
0210شهید عالمی ندارد  37
02146867217مصلی مفتح جنوبی  6
0210مصلی پردیس  25
0210قدس – کاوسیه – کوچه فرهنگ یکم – خیابان (فرهنگ سوم) شهیدمدنی – پلاک 26 – طبقه همکف
0210شهید عالمی کوی شهید دستغیب  0
0210قدس – شهرک شهید عزیزی – خیابان آزادگان – بلوار 30متری شوراشمالی – پلاک 636 – طبقه اول
02146880845قدس – قلعه حسن خان – کوچه نهال – کوچه آزادی – پلاک 19 – طبقه همکف
0210انتهای عمارت درختی  0
021020 متری ولیعصر 10 متری واحد  96
02146849491سر قنات نبش خ سجاد  0
02146894863میدان ساعت خ مبارزان شرقی  46
0210خ شهید عالمی کوی دستغیب  28
021020 متری ولیعصر گل یاس  104
0210عمارت شهرک مخابرات  108
0210بلوار مصلی انتهای خ گودرزی شمالی  0
0214688944045 متری انقلاب جنب بانک سپه  7
021020 متری ولیعصر کوی صدوقی  89
021030 متری شورا سردار جنگل  35
0210شهرک کاووسیه طالقانی  8
021020متری بهاران بلوار مرزبانان  64
021020 متری ولیعصر 10 متری واحد  28
02146863126بلوار مصلی مفتح جنوبی  38
0210میدان امام حسین 30 متری شورا  7
0210میدان ساعت خ صبرعلی جعفری  0
0210مصلی چمران پرستار یکم 22
0214686615620متری ولیعصر کاج  15
02146883446گودرزی شمالی 30متری مبارزان  2
0210خ شریعتی کاج کوی عصر 37
 شهر قدس میدان مصلی کوچه شهید خزلی-ارایشگاه زنانه شهر قدس
 شهر قدس میدان قدس بلوارامام خمینی کوچه پرستو
صفحه اصلی

Views: 534

Search

error: کپی نکن جیگر