جشن و مراسم

جشن و مراسم شهرقدس

02146880736خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالس45 متری انقلاب بلوار 30 متری جمهوری بعد از ادا 0
02146819665خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالس45 متری انقلاب خ صنعت پنجم  0
02166282807تالار برگزاری جشن و مراسمشهرک دانش تولائی لاله 3
02146896620تالار برگزاری جشن و مراسمکمربندی اندیشه شهریار روبروی زرنان  0
02146871913تالار برگزاری جشن و مراسممیدان ساعت بلوار حاج قاسم اصغر  228
02146894596خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالس30 متری جمهوری روبروی بلوار تولید گران  184
02109122652348تالار برگزاری جشن و مراسمشهرستان قدس انتهای خیابان چمن خیابان گلچین پنجم  کوچه الهیه 
02146863418تالار برگزاری جشن و مراسمقدس ، قلعه حسن خان ، خیابان کانال ، خیابان مارال رنگ ، طبقه همکف
02146863418تالار برگزاری جشن و مراسمدانش ، شهرک دانش ، بلوار شهیدان گروسی ، خیابان اسنا خودرو ، پلاک 3 ، طبقه همکف
02146863418خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس ، شهر قدس  ، خیابان صنعتگران ، بن بست شقایق ، پلاک 42 ، طبقه همکف
02146095216خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس ، قدس ، خیابان نفت ، خیابان 12 متری ولیعصر ، پلاک 14 ، طبقه همکف ، واحد 1
02146866503خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس ، شهرقدس ، کوچه مسجد امام حسین ، بلوار انقلاب ، پلاک 161 ، طبقه همکف
02146863418تالار برگزاری جشن و مراسمقدس ، شهر قدس ، کوچه باغ ، بن بست پرورش ماهی ، طبقه همکف
02146836277تالار برگزاری جشن و مراسمقدس ، قلعه حسن خان ، بلوار 45 متری انقلاب ، بزرگراه 65متری فتح(جاده قدیم کرج) ، طبقه همکف
02166284088تالار برگزاری جشن و مراسمدانش ، شهرک دانش ، خیابان جهاد ، خیابان شهدای دانش ، پلاک 8 ، طبقه همکف
02146899175تالار برگزاری جشن و مراسمقدس ، شهر قدس  ، بلوار 45 متری انقلاب ، بزرگراه 65متری فتح(جاده قدیم کرج) ، پلاک 48 ، طبقه همکف
02146838237تالار برگزاری جشن و مراسمزرنان پایین ، زرنان پائین ، بزرگراه باغستان ، خیابان شهید ناطقی ، پلاک 11 ، طبقه همکف
02146863418تالار برگزاری جشن و مراسمقدس ، سرخه حصار ، خیابان شهید نوروزی ، بلوار مرزبانان ، پلاک 151 ، طبقه اول ، واحد 1
02166284639تالار برگزاری جشن و مراسمدانش ، شهرک دانش ، خیابان شهید محسن تولایی ، خیابان شهیدحسن سعیدی ثابت ، پلاک -5 ، طبقه همکف
02146884253خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس ، شهر قدس  ، میدان 9 دی بلوار حاج قاسم اصغری  ، خیابان امام علی روبروی پارک سرخ حصار  ، پلاک -165 ، طبقه همکف
02146828806خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – بلوار امامزاده  – بعد از خیابان امیر کبیر – پلاک 509 – طبقه زیر زمین
02166283027تالار برگزاری جشن و مراسمدانش – روستای دانش – شهرک دانش – خیابان شهید محسن تولایی – کوچه لاله – پلاک 7 – طبقه همکف
02146804108خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – سرخه حصار – کوچه شهیدنوروزعلی عیدی – کوچه شهید حمداله کوهی – پلاک 4 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس ، شهر قدس ، کوچه بیت المقدس ، خیابان 20 متری ولیعصر ، پلاک 47 ، طبقه همکف
02146863418تالار برگزاری جشن و مراسمقدس – سرخه حصار – بلوار حاج قاسم اصغری  – خیابان فرنان – پلاک 9 – طبقه همکف
 تالار برگزاری جشن و مراسمقدس – بلوار امامزاده – نبش کوچه  – تختی  – پلاک 347 – طبقه دوم – واحد 4
02146863418خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرستان قدس  – بلوار امام حسین میدان ولیعصر  – خیابان دکتر شریعتی ( کاج) کوچه عرفان  – پلاک 16 – طبقه همکف – واحد 1
02146863418خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرستان قدس  – خیابان 30 متری شورا خیابان شاهبوداغیان  – خیابان 24 متری اما سجاد(ع) – پلاک -49 – طبقه همکف
02146863418خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرستان قدس  – بلوار مصلی خیابان گودرزی شمالی  – کوچه شهید محمد بخشی – پلاک 32 – طبقه همکف
02146863418خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرستان قدس  – خیابان دکتر شریعتی (کاج) – روبروی کوچه نیایش – پلاک -132 – طبقه همکف
02146863418خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس – ضلع جنوب غربی میدان مصلی خیابان آزادی – خیابان شهید محمود سیفی – پلاک 60 – طبقه همکف
02146815612خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – بلوار امامزاده بعد از خیابان امیرکبیر  – کوچه شهید مهدی احمدی – پلاک -16 – طبقه همکف
02146863418تالار برگزاری جشن و مراسمزرنان بالا – روستای دانش – شهر قدس جاده کمربندی شهریار – اندیشه  – روبروی مجتمع زاگرس – کوچه البرز – پلاک -4 – طبقه همکف
02146075060تالار برگزاری جشن و مراسمقدس – شهر قدس – کوچه میرزای شیرازی – خیابان مبارزان – پلاک -389 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس – خیابان دکتر شریعتی – خیابان پیروزی جنوبی – پلاک 86 – طبقه همکف
02146853977خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – کوچه مسجد رقیه الحسین – خیابان شهید صبر علی  جعفری – پلاک 172 – طبقه همکف
02146824259خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس – کوچه مسجد سید الشهداء – خیابان سلمان فارسی – پلاک -45 – طبقه همکف
02146867834خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – خیابان امیرکبیر – خیابان ش فرامرز سخایی پور – پلاک 58 – طبقه همکف
02146889878خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – کوچه شقایق – بلوار جمهوری اسلامی – پلاک 128 – طبقه همکف
02146891070خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – کوچه ارس – بلوار شهید کلهر – پلاک 541 – طبقه همکف
02146840715تالار برگزاری جشن و مراسمقدس – شهر قدس  – خیابان شهید نبوی – بلوار مصلی – پلاک -14 – طبقه همکف
02146863418خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرقدس – خیابان شریعتی (کاج ) – بلوار امام حسین – پلاک 390 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – خیابان شهید صیاد شیرازی – خیابان مبارزان – پلاک -140 – طبقه همکف
02146818480خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – خیابان آزادی – میدان مصلی – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – بلوار مصلی – خیابان مفتح شمالی – پلاک 25 – طبقه همکف
02146078069خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – کوچه ((عبادت)) – کوچه میعاد – پلاک -2 – طبقه همکف – واحد 10
02146820593خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس – کوچه کیهان – کوچه شهیدمیرزایی – پلاک -13 – طبقه همکف
02146825798خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – خیابان گودرزی – کوچه ولی اله رمضانی – پلاک 21 – طبقه همکف
02146877501خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس – کوچه خورشید – خیابان فرهنگ – پلاک 79 – طبقه همکف
02146880842خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – بلوار شورا شمالی – بلوار 20 متری شهید عیوض عزیزی – پلاک 64 – طبقه همکف
02146896189خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – کوچه معظمی گودرزی – بلوار امام زاده – پلاک 516 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – کوچه مبین – خیابان پاسداران – مجتمع تجاری پردیس 3 – پلاک -2 – طبقه منفی 1 – واحد 8
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – کوچه چلچله – بن بست پرستو_بن بست(پروانه) – پلاک 17 – طبقه همکف
02146897231خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس – کوچه ((موسوی)) – کوچه سروستان – پلاک -38 – طبقه همکف
 تالار برگزاری جشن و مراسمقدس – شهر قدس  – میدان قدس – بلوار شهید کلهر – پلاک 418 – طبقه همکف
02146889781خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – کوچه گلزار یکم – بلوار مصلی – پلاک 353 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – خیابان ابوذر – خیابان فرهنگ – پلاک 20 – طبقه همکف
02146841820خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – بلوار امام حسین – میدان مصلی – پلاک 14 – طبقه منفی 1
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرقدس – خیابان مبارزان – خیابان ملاصدرا – پلاک 140 – طبقه همکف
 تالار برگزاری جشن و مراسمزرنان پایین – روستای دانش – شهرقدس – خیابان زرنان – خیابان شهید ناطقی – ساختمان باغ تالار والا – پلاک 10 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – خیابان گودرزی – کوچه ولی اله رمضانی – پلاک 27 – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسدانش – روستای دانش – شهر قدس  – خیابان بیست متری شهید فعال – میدان شهدای دانش – پلاک -6 – طبقه همکف
02146889821خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرقدس – کوچه مدرسه ملاصدرا – خیابان شهیدان خان محمدی فلاح – پلاک 39 – طبقه همکف-جشن و مراسم شهرقدس
02146889200خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرقدس – کوچه صالح دوم – بلوار مصلی – پلاک 214 – طبقه همکف-جشن و مراسم شهرقدس
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهر قدس  – خیابان امیرکبیر – بلوار امام زاده – پلاک 553 – طبقه همکف-جشن و مراسم شهرقدس
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرقدس – بلوار امام زاده – کوچه شهدای مرصاد [10 متری حیدری] – پلاک 7 – طبقه همکف-جشن و مراسم شهرقدس
02146840495خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسقدس – شهرقدس – کوچه آزادی – خیابان شهید سعید شاه بداغیان – پلاک 36 – طبقه منفی 1
صفحه اصلی

Views: 66

Search

error: کپی نکن جیگر