جشن و مراسم

جشن ومراسم فیروزکوه

02176406416تالار برگزاری جشن و مراسمامین آباد دیزی سرا  1
02176445816خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسچهل و پنج متری روبروی مخابرات  1
02176442316خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسشهرک ولیعصر(عج) کوی دانشگاه  456
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسخیابان 45 متری بسمت شمال روبروی رستوران سعید
 تالار برگزاری جشن و مراسمفیروزکوه -امیریه کنگرخانی
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه ، مسجدسی ، میدان امام خمینی (ره) ، خیابان پاسداران روبروی امام زاده اسماعیل  ، پلاک 517 ، طبقه همکف
 فعالیتهای خدماتی مجالس جشنفیروزکوه ، امیرمحله ، کوچه شهید هوشنگ اسفندیار ، خیابان پاسداران ، پلاک 123 ، طبقه همکف
02176443505فعالیتهای خدماتی مجالس جشنفیروزکوه ، تختی ، میدان معلم ، خیابان پاسداران ، پلاک 122 ، طبقه همکف
02100000000خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه ، شهرک ولیعصر ، خیابان ترمینال ، خیابان 45 متری ، پلاک 1,051 ، طبقه همکف
02100000000خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه ، پاسداران ، میدان امام خمینی (ره) ، جاده قائم شهر ، طبقه همکف
02100000000خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه ، امیرمحله ، میدان امام خمینی (ره) ، بلوار بسیج ، پلاک 650 ، طبقه همکف
02100000000خدمات برگزاری مراسم کودکفیروزکوه ، پشته ، خیابان شهید برادران حسینی ، خیابان دانشجو ، طبقه همکف
02100000000خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه – بلوار بسیج – خیابان شهید بهشتی – بلوار بسیج – طبقه همکف
02176445930خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه – پشته – خیابان شهید برادران حسینی – بلوار بسیج – پلاک 901 – طبقه همکف
02100000000خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه – پشته – میدان امام خمینی (ره) – خیابان امام خمینی (ره) – پلاک 655 – طبقه اول
02100000000خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه – بلوار بسیج – خیابان حرم – بلوار بسیج – پلاک 1,106 – طبقه همکف
02100000000تالار برگزاری جشن و مراسمفیروزکوه – پاسداران – میدان امام خمینی (ره) – جاده قائم شهر – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه – پاسداران – میدان امام خمینی (ره) – جاده قائم شهر – طبقه همکف
02100000000خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه – مسجدسی – میدان امام خمینی (ره) – خیابان پاسداران – پلاک 505 – طبقه اول
 تالار برگزاری جشن و مراسمفیروزکوه – پاسداران – میدان امام خمینی (ره) – جاده قائم شهر – طبقه همکف
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه – بلوار بسیج – خیابان حرم – بلوار بسیج – پلاک 1,154 – طبقه اول
02100000000تالار برگزاری جشن و مراسممرغداری حسینی – روستای شهرآباد – مرغداری حسینی(نگارغفاری) – جاده فیروزکوه – جاده کلفور – طبقه همکف-جشن ومراسم فیروزکوه
 خدمات تهیه غذا، غذارسانی و پذیرایی از میهمانان در منازل و ادارات و مجالسفیروزکوه – پشته – خیابان شهید برادران حسینی – بلوار بسیج – پلاک 945 – طبقه همکف
صفخه اصلی

Views: 10

Search

error: کپی نکن جیگر