کله پزی

کله پزی تهران

امامزاده حسن سجاد شمالی نرسیده به مقدم امامزاده حسن سجاد شمالی نرسیده به مقدم  16602166249403طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)
م رازی رباط کریم انبار نفت م رازی رباط کریم انبار نفت  37502155642872طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)
تهرانسر میدان کماللملک نبش یکم تهرانسر میدان کماللملک نبش یکم  302144560476طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)
شوش شرقی ایستگاه تیر دوقلو جنب کوچه سمیعی شوش شرقی ایستگاه تیر دوقلو جنب کوچه سمیعی  4102133561449طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)
اامحسین خ منتظری خ صفا شرقی اامحسین خ منتظری خ صفا شرقی  25702133791377طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)
طرشت روبروی زمانی طرشت روبروی زمانی  1632166010757طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)
صادقیه بلوار فردوس صادقیه بلوار فردوس  18302144401412طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)
سعدی جنوبی کوچه مخمر  1602133115807کباب و حلیم پزی
تهرانسر بلوار نیلوفر بین دستغیب و مطهری تهرانسر بلوار نیلوفر بین دستغیب و مطهری  41402144523707طباخی (کله، پاچه، سیراب و شیردان پزی)
فلکه دوم صادقیه بلوار فردوس شرق روبروی تره بار 31402144045468کباب و حلیم پزی
یافت آباد میدان الغدیر بلوار الغدیر جنب بانک تجارت 6102166296227آش و حلیم پزی
ستارخان خیابان نیایش کوچه فدائیان اسلام  97/102166522410کباب و حلیم پزی
شهرزیبا بلوار تعاون خیابان شهید شربیانی  14402144143127کباب و حلیم پزی

Views: 25

Search

error: کپی نکن جیگر