وانت بار

وانت اردبیل

اردبیل ابوطالب کوچه دهم اردبیل ابوطالب کوچه دهم  96
دانش آباد دانش آباد  50
میدان مبارزان مبارزان  2
بعثت جنب مخابرات بعثت  100
هاشم آباد کوچه گلستان  104
توحید توحید  126
ملاباشی ملاباشی  0
طالقانی طالقانی  100
خرمشهر خرمشهر  259
بعثت بعثت  36
بعثت بعثت  12
سبلان سبلان  26
رسالت رسالت  159
بعثت یوسف آباد بعثت  14
بعثت بعثت  19
روستائی سین قریه سین  0
ججین ججین  95
یحیی آباد یحیی آباد یاس 55
روستائی یونجالو روستائی یونجالو  0
آخر نیستان بیست متری کوچه گلها  20
پیرمادر رحمانیه  32
محله غریبان غربیان  16
روستائی خلیفه قشلاقی روستائی خلیفه قشلاقی  0
کارشناسان کارشناسان  25
راه نیار راه نیار  11
خ نهضت نهضت شهید کوهی فرد 83
اردبیل – حسین آباد – کوچه شهیدالله شکرکریمی – کوچه گلستان 3 – پلاک 118 – طبقه همکف
آخر خاتم النبیین حسین آباد  69
یوسف آباد یوسف آباد  6
کوچه علی روبروی مسجد علی  8
روستائی دولق روستائی دولق  0
میدان وحدت وحدت  16
راه کلخوران کلخوران  103
میدان وحدت وحدت  29
میدان وحدت میدان وحدت  179
میدان آزادگان بازارشهرداری  10
خیابان جام جم محله احمدیه آخر کوچه ا 127
میدان توحید ابوطالب ابوطالب2 19
کارشناسان فاز سه  20
اتوبوسرانی مالک اشتر  174
پیر مادر نعمتی  135
شهریار شهریار  2
رحیم طیار رحیم طیار  14
بعثت هاشم اباد  104
اول گلمغان جنب پارک جیرال  114
سلمان آباد محله اسلام آباد روبروی بانک ملت اصلی  115
خیابان آزادگان آزادگان  18
سلمان اباد سلمان اباد  25
خیابان رجائی حسین آباد حسین اباد  103
شهرک بعثت بعثت  71
خاتم النبیین خاتم النبیین  406
راه ملاباشی ملاباشی  90
روستائی رضا قلی قشلاقی رضا قلی  0
کوچه مقدس مقدس  60
خرمشهر خرمشهر  79
سه راه دانش اول کوچه شهید بدری  0
بخش هیر اردبیل بخش هیر  0
محله ارس محله ارس نبش ارس  50
با هنر با هنر  26
خیابان دانش دانش  122
روستائی حور حور  0
اردبیل روستائی یوجالی یونجالی  0
خیابان بعثت بعثت  100
نمین – شهرک سیمان – کوچه هفت تیردوم – کوچه هفت تیر هشتم – پلاک 16 – طبقه همکف
روستائی آرخازلو آرخازلو  0
دانش آباد دانش اباد  167
خیابان شهید رجائی شهید رجائی  63
محله ابوطالب کوچه ششم  0
محله صادقیه محله صادقیه  100
خیایپبان شهدا کوچه صادقیه شهدا  2
روستائی چنذانق چنذانق  0
اردبیل جنب شهرداری جهاد جهاد  25
نیار کوچه امام زاده نیار  0
شهرک رجائی رجائی  96
بخش هیر روستائی قشلاق هیر روستائی قشلاق  0
خیابان آیت الله کاشانی پشت نیروگاه برق  74
فاز دو سبلان سبلان خیابان پردیس  44
جاده خلخال میدان ایثار  2
خیابان شرکت نفت شرکت نفت  134
وحدت محله کاظم آباد وحدت  138
کاظم اباد کاظم آاد  20
خیابان سبلان فاز یک خ سبلان فاز  252
روستائی نوران روستائی نوران  0
رحیم طیار رحیم طیار  100
اتوبوسرانی فاز سه  6
فاز یک فرهنگیان فاز یک فرهنگیان  500
بعثت بعثت  32
شهرک رجائی شهرک رجائی  25
روستائی خان قشلاقی خان قشلاقی  0
غریبان غریبان  65
روستائی ایوریق روستائی ایوریق  0
بهار آباد بهار  64
شرکت نفت شرکت نفت  156
راه ملاباشی ملاباشی  99
جهاد جهاد  45
رحیم طیار رحیم طیار  214
سید آباد سید آباد  1
اردبیل – شهرک مخابرات – کوچه ((ایرج عین اللهی)) – کوچه پیام شرقی 2 – پلاک -77 – طبقه اول
بزرگراه شهدا شهدا امیدیک 20
کاشانی کاشانی  21
کشاورز کشاورز  106
محله ججین ججین  25
سبلان سبلان فاز یک  75
چهارراه حسینیه حسینیه  157
خیابان خرمشهر پشت بهشت فاطمه  0
وحدت وحدت  72
میدان جهاد برزگراه شهدا جنب داروخانه دام پزشکی میدان جهاد  108
باکری باکری  100
روستائی قره لر روستائی ره لر  0
نیار نیار  20
وحدت وحدت  335
وحدت وحدت  6
حافظ حافظ  17
بهشت زهرا بهشت زهرا  125
خیابان جام جم مابین میدان آزادگان و صدا و سیما  127
راه ملاباشی ملاباشی  116
میدان وحدت وحدت  257
شهدا شهید طالبی  28
وحدت وحدت  130
حسینیه حسینیه  62
گلمغان گلمغان  255
کوثر کوثر  14
ابئوطالب ابوطالب  150
خرمشهر خرمشهر  29
رجائی رجائی  3
خیابان کشاورز جنب پمپ بنزین  0
روستائی آقبلاغ آقبلاغ  0
روستائی قره حسنلو روستائی قره حسنلو  0
بعثت بعثت  20
خرمشهر خرمشهر  16
پناه آباد پناه آباد  18
اسلام آباد اسلام آباد  129
خرمشهر خرمشهر  17
شهرک ازادی آزادی  53
رازی رازی  16
بزرگراه شهدا روبروی درمانگاه سجاد بزرگراه شهدا روبروی درمانگاه سجاد  4
ژاندرمری ژاندارمری  149
شهرک سینا سینا  3
راه کلخوران راه کلخوران  200
جام جم کوچه اوراق فروشان  127
مبدان توحید توحید  62
معادی معادی  50
جاده خلخال جنب امام زاده  50
بعثت بعثت  150
روستای حمل آباد روستای حمل آباد  0
راه کلخوران راه کلخوران  20
راه انزاب راه انزاب  248
چهارراه حسینیه حسینیه  80
روستائی یزن آباد روستائی یزن آباد  0
شهرک رجائی سوم شهدا  43
اردبیل – کرداحمد – کوچه سعدی بیست وچهارم – کوچه (شهیددستغیب) – پلاک 249 – طبقه دوم
نوشهر – روستای فولادلوی شمالی – نوشهر – جاده (خاکی) – خیابان کشاورز – پلاک 348 – طبقه همکف
بعثت کوچه گلستان2  128
میدان توحید توحید  1
مبارزان مبارزان  287
باکری باکری  32
بزرگراه شهدا آخر ابوطالب ابوطالب  15
شهرک سینا سینا  20
راه انزاب راه انزاب  248
راه کلخورران راه کلخوران  20
روسنتای حمل اباد حمل آباد  0
بعثت بعثت  150
راه کلخوران راه کلخوران  20
پاسداران پاسداران  50
روستائی چندانق چنذانق  0
دروازه استارا دروازه آستارا  23
راه اصلی ملاباشی ملاباشی  98
روستائی طالب قشلاقی روستائی طالب قشلاقی  0
اردبیل – شهرک کوثر – خیابان شهرک کوثر – کوچه بلوک 5 – پلاک 546 – طبقه همکف
خرمشهر خرمشهر  17
آذربایجان کوی رامین آذربایجان کوی کوی رامین  94
حسن بارق حسن باروق  0
با هنر باهنر  36
گلمغان گلمغان  20
هیر کوچه اندیشه  0
میدان خ انبی پشت اداره برق حافظیه 2 پ 181
دروازه آستارا دروازه آستارا  0
صیادشیرازی صیادشیرازی  0
روستا قوشه  0
خرمشهر روبروی بنیادشهید  59
بعثت بعثت  136
جاده مغان مهر آباد  15
روستائی امین جان عنبران روستائی امین جان  0
راه کلخوران محله فیضیه  287
دروازه آستارا کوی فرهنگیان تربیت دو 3
خ کشاورز شهرک گلسار گلسار 8 9
دروازه آستارا دروازه آستارا  42
آخر معجز 15 خرداد  25
اتوبوسرانی اتوبوسرانی  1
دانش آباد دکتر حسابی  54
خ بعثت کوچه احمدنیا  84
خرمشهر خرمشهر  50
میدا ایثار ایثار رازی  150
بعثت احمدنیا  0
خیابان عطایی کوچه عطایی 4
سبلان فازدو فردوسی  2417
اردبیل اردبیل  0
ائمه ائمه  84
خ رجائی محله یحیی آباد  27
روستای جن قشلاقی روستای جن قشلاقی  0
روستای قزلقیه روستای قزلقیه  0
وحدت پناه آباد  0
وحدت سه کوچه رمضانی  268
راه ملاباشی راه ملاباشی فردوسی هشت 0
بزرگراه شهدا ده متری جهانبخش عباسزاده  16
نیستان نیسان  42
شهرک سینا سینا  20
شهرک رازی جاده خلخال  256
روستای وچین روستای وچین  0
رسالت رسالت  5
سلمان آباد سلمان اباد  127
وحدت وحدت  00
ران انزاب راه انزاب شهرک سینا  190
میدان ازادگان احمدیه  168
معادی معادی  25
خ مفتح محله خاتم النبین بیگ زاده 12
یعقوبیه ی عارف 5 30
کاشانی کاشانی  10
روستائی کمی اباد روستائی کمی آباد  0
روستائی آغبلاغ آقاجان خان روستائی آغبلاغ آقاجان خان  0
ایستگاه سرعین ایستگاه سرعین  163
بهار اباد پشت حسینیه  200
بعثت یوسف اباد  39
شهرک کوثر کوثر  50
خرمشهر خرمشهر روبروی بنیاد شهید  0
سرعین روستائی کردهده  0
یعقوبیه روبه روی مسجد یعقوبیه روبه روی مسجد  2
دروازه آُستارا کمد سازی قدس 5 101
کوچه اکبریه اکبریه  50
سبلان فاز دو خیام  100
مبارزان پشت بازار موقوفه  31
چهارراه حسینیه چهارراه حسینیه  154
بعثت هاشم آباد دانشی 0
شهرک سینا عطائی  169
روستای سوها روستای سوها  0
فاز دو کارشناسان فاز دو کارشناسان  494
محله نیار کوی شهید طالبی  416
محله فیضیه محله فیضیه موسوی 58
رزی کرم شاهلو روستای کرم شاهلو کرم شاهلو 0
کرد احمد تربیت معلم تربیت معلم 137
آخر غریبان محله امین آباد  127
بهشت زهرا ک اتحاد3  0
شهرک کوثر بلوک چهارده  217
حافظ ک شهریار  247
نمین خ امام محله کنی  322
روستائی آقبلاغ روستائی  0
بزرگراه شهدا محله معجز حسن پور 24
میدان ایثار گلستان چهار  0
محله کریم آباد شهید هوار رمضانی  0
پناه آباد محدیه چهار  100
میدان قیام قیام  4
وحدت وحدت  16
بعثت بعثت  3
روبروی ترمینال ترمینال  0
بعثت معراج 21  620
بعثت بعثت  125
کارشناسان فاز دو  56
وحدت رحیم طیار  7
تازه میدان راه قدیم نمین  18
روستائی آقبلاغ رستم خان  0
محله فیضیه فیضیه  100
محله ابوطالب بهار  43
فیضیه فیضیه  181
سبلان فاز یک  20
بعثت بعثت  110
رحیم طیار انصاری  195
بزرگراه شهدا پشم حلاجی  100
حسینیه حسینیه  20
شهرک گلستان گلستان  55
اردبیل – جیرال آباد – خیابان (باغ جیرال) – بزرگراه بسیج – پلاک 129 – طبقه همکف
بهشت زهرا خ نوبخت شایسته 157
خ بعثت خ بعثت ولیعصر 82
کوچه تازه شهر تازه شهر  23
بعثت بعثت  95
بعثت بعثت  55
راه کلخوران راه کلخوران  173
میدان وحدت وحدت  88
دروازه مشکین موسی کاظم  0
م ک  0
خ دانش فرهنگ یک  56
جاده خلخال بعثت هاشم آباد  113
وحدت وحدت  250
وحدت وحدت  208
یوسف آباد ولی عصر  5
بهار اباد یک شهید طالبی 112
شهرک کاشانی کوچه شهید تیموری  0
نمین جید  0
خ داروپخش عدالت صیفی  94
دانش اباد ازادگان سه ازاد گان 3 190
هرک سبلان فاز دو مالک اشتر17  174
شهرک توحید توحید  168
بزرگراه شهدا بزرگراه شهدا  5
نمین روستای یزن آباد  0
میدان حکیم نظامی خ رازی  16
اردبیل – امام موسی کاظم (ع ) – کوچه فروتن – خیابان شهید جعفر نونهال – پلاک 0 – طبقه همکف
سلمان اباد راه اردی چهرده معصوم سه  108
فلسطین مالک اشتر سیزده  11
آخر سعدی کوچه بوستان  106
دانش دانش  0
ججین لاله چهارده  14
روستای طالب قشلاقی روستای طالب قشلاقی  0
انقلاب انقلاب  161
میدان باکری دانش مقدم سه  35
روستای نوران روستای نوران  0
آراللوی کوچک آراللوی کوچک  0
خ وحدت چهار کوچه شهید فخر زاده  39
آخر معجز کوچه شهید قهرمانی  6
خ کشاوزرز کوچه کارگر هفت  18
اردبیل – بهارستان – خیابان استادانوراردبیلی – کوچه شهیدهاشم خدایی – پلاک -3 – طبقه اول
سعدی امام سجاد  50
خ انقلاب کوچه سیزده مسجد چراغ علی  119
محله فاطمیه کوچه گل یاس  73
بهشت زهرا کوچه نوبخت یک  404
شهرک رازی کوچه ابن سینا چهار  351
محله سید اباد راه کلخوران حسن زاده 16
ملاباشی تعویض پلاک فردوسی 5 0
وحدت پنچ خ باهنر اردی  0
بزرگراه شهدا پشت استادیوم تختی امام خمینی 64
روستای نوشهر روستای نوشهر  0
یعقوبیه دربند آزاده  70
راه نیار کوچه سید شهدا  61
شهرک نیستان آزادگان  0
آخر معجز جنب بانک سپه  220
بخش مرکزی روستای حمل آباد رو  0
یعقوبیه دربند پهلوان قاسم  40
خ فلسطین خ فلسطین  0
شهرک کاشانی شهید صابر  4
خ بعثت کوچه شهید عباسی  6
خ شهدا چهرراه حسینه جنب شیرنی سرای شهبازی  2
محله ابوطالب محله ابوطالب 35 182
شهرک گلستان گلستان چهار  104
روستای آرخازلو روستای آرخازلو  0
سرعین طالقانی  70
نمین روستای خشه حیران نمین روستای خشه حیران  0
محله موسی کاظم نبش کوچه شهید تاری زاده  51
جاده خلخال بالا تر از شهرک رازی رازی 4 0
شهرک حافظ خ امید نجفی 57  5
میدان ایثار ایثار یک  0
روستای اراللوی کوچک روستای اراللوی کوچک  0
روستای آرپاچای روستای آرپاچای  0
فاز 3 سبلان کوچه نسیم سبلان  0
روستای اراللوی بزرگ روستای اراللوی بزرگ  0
خ بعثت کوچه شهید ستار  113
علی سرباز محله احمدیه رنجبر2 233
رحیم طیار اشرفخانی پنچ  188
جهار راه حسینیه شهید یوسف زاده  128
خ شهید رجائی روبه روی بانک ملت آپارتمان خواجوی 10
راه نیار محله مقدس کوچه ایزدی  41
وحدت سه کوچه میر محمدی  37
وحدت یک کوچه موسی ابن جعفر  318
معجز پشت حمام زیبا کوچه عباس زاده  42
خ سعدی کوچه فنی حرفه ای  13
روستای آقبلاغ آقا جان خان روستای آقبلاغ آقا جان خان  0
راه جلال کوچه جهانبخش عباس زاده  107
کمر بندی دوم سه راه نیار محله مقدس کوچه ایزدی  28
روستای آقبلاغ آقارستم خان روستای آقبلاغ آقارستم خان  0
محله دانش اباد کوچه دانش پانزده  25
وحدت شش پشت کارخانه موزائیک بنفشه 7 0
روستای پارچین روستای پارچین  0
حسن اباد میثاق پنچ  106
روستای ابی بیگلو روستای ابی بیگلو  0
راه کلخوران سید اباد شهید زارعی 156
خاتم انبی محله امام رضا حافظیه چهار 191
خ شیخ جبرائیل محله سید اباد خورشیدی 150
خ شهریار کوچه شهید تن پرور یک تن پرورسه 349
محله سلمان اباد بیست متری برزگر 31
راه ارجستان شهید فکور یک  109
ابوطالب کوچه شش  120
خ وحدت اسلامی شهید درجزی  7
مشگین شهر بخش مرادلو روستای کنده 0
خیابان جام جم جنب اداره راه و شهرسازی  298
گرمی برزند روستای علی محمد لو گرمی برزند روستای علی محمد لو  0
نمین کمر بندی خانلو جنب شهرک سیمان 0
محله رقیه وحدت  48
بهشت فاطمه آزادی دو  110
شهرک سبلان خ سلمان فارسی  204
دروازه آستارا کوچه محمد رنجبر  25
جاده خلخال ولیعصر دو  13
شیخ کلخوران کوچه امید ده  8
شهریار یک کوچه شهریار  49
رضاقلی قشلاقی – یوخاری باش – کوچه 6 متری – خیابان 16 متری – پلاک 185 – طبقه همکف
خ معادی کوچه علی آباد  2
خ شاهد شاهد هفت  35
نمین خ معلم فضل 0
روستای خلیل آباد روستای خلیل آباد  0
اردبیل – حاج حسینعلی – کوچه ((اسمعلی زودفکر)) – کوچه شهید داورتصدیقی – پلاک 1 – طبقه دوم
معجز معجز  0
کوی نیار نیار  0
اردبیل – تازه شهر – کوچه شهید قدرت ظهوری – کوچه (دبستان ادیبان) – پلاک 13 – طبقه چهارم
دروازه استارا دروازه آستارا  0
نیار نیار  1
نیستان نیستان  0
نیر روستای کوثر  0
زره ناس زرناس  27
روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد  0
شهرک گلستان خیابان شانزده متری  281
راه جلال ق شش  0
رسالت ضعفر چهار  1
دروازه آستارا قدس شش  0
دانش اباد کوچه دانش نو  58
راه کخوران محله حسین آباد  123
کاشانی سی پنچ متری فجر کوچه نجف 0
خ استاد شهریار کوچه شهید شیر دل  5
اردبیل – شهرک رجائی – بزرگراه شهدا – خیابان دامپزشکی – مجتمع عرفان 1 – پلاک -5 – طبقه سوم – واحد 14
جاده خلخال پشت آجر سفال نوعی  0
هاشم آباد کوچه ایثار  16
روستای سلطان آباد روستای سلطان آباد  0
سیداباد کوچه شهریار  145
سه راه نیروگاه روبه روی باشگاه برق  14
فلکه ججین لاله چهار  28
خ صید شیرازی قدش شش  24
روستای آرخازلو روستای آرخازلو  0
دروازه مشکین خ رجائی یاس 83
طالب قشلاقی طالب قشلاقی  0
سرعین میدان مادر سرعین میدان مادر  0
خ کاشانی پشت آرد ساله  0
وحدت محله رسول اکرم درجز هشت  153
خ بهشت زهرا نوبخت ک فکور  105
میدان وحدت وحدت یک  116
روستای آبی بگللو روستای آبی بگللو  0
روستای آتشگاه روستای آتشگاه  0
روستای حسن باروق روستای حسن باروق  0
خ والی کوچه وفا  85
روستای طالب قشلاثی طالب  0
وحدت وحدت 2  111
کوی رامین کوچه محمد رنجبر  25
کشاورز کشاورز  1
شهرک توحید ت  357
فردوسی جنب قبرستان مولاباشی  0
شهرک رازی پشت دانشگاه علمی کاربردی  0
کارشناسان کارشناسان  446
شهرک رازی 35 متری رازی  0
شهرک رسالت رسالت  36
جام جم محله صادقیه محمدحسینی 394
سه راه نیار بن بست آزاده  0
راه نیار ارسالی  39
خ بنی هاشم کوچه روشن  15
شهرک طالقانی ک اسدیان  13
نیار جنب شهرک صنعتی  0
بزرگراه شهدا جوادیه جوادیه شش 80
یعقوبیه ک پهلوان قاسم  80
ابوطالب ک دهم ک ظاهری 96
روستای دیمان  0
شهرک باهنر ک استقلال دو  27
بهارآباد ک نقدی  99
روستای ورنیاب  0
تی بی تی ک یاس  232
ملاباشی روبروی گورستان  0
وحدت5 باهنر  252
سبلان فاز دو باکری خیام 20
وحدت خ شهید سلیمی نسترن 16
بهشت زهرا میثاق جعفری 0
دروازه مشگین فاطمیه شهید جواد پنج 12
مبارزان دروازه مشگین بن بست میرزایی 183
شهرک بعثت طوسی شقایق12 344
بهارآباد کوچه شهید طالبی فرعی یک 112
بعثت بعثت20  3
نیار نیار  0
سلمان آباد راه اردی اشرف خانه 7
بعثت بعثت38  142
راه انزاب نرسیده به مسجد رقیه  82
دروازه مشگین شهید موسوی  53
آزادگان محله احمدیه رنجبر2 0
شهرک بعثت فاز2 شقایق10  102
رازی شهید جوادی  36
شهرک رازی 35متری  0
اکبریه امیریه  52
کارشناسان فازدو بوستان شقایق 214
روبروی سینما لاله آپارتمان اطلس3  0
خیابان امام گونی  0
جمشیدآباد 40جمادی  125
رحیم طیار درجزی2  110
معجز آزادی  25
اردبیل – والی – کوچه (پارک بانوان ) – بن بست سیدپور – طبقه همکف
پناه آباد روبروی مدرسه  130
ارجستان روستای سین  0
کمربندی دوم محله شهید باهنر آزادگان 140
مفتح جانبازان  19
خاتم النبیین کوچه شهید هاشم بیدار  8
تربست بن بست  8
کریق – بالا – کوچه 6متری – کوچه تازه – پلاک 0 – طبقه همکف
بعثت محله ولیعصر  67
روستای اورنج اورنج  0
بعثت شهید بهشتی  55
بعثت بعثت40  110
شهرک آیت اله کاشانی رازی  0
شهریار شهید تن پرور3  0
آخر معجز پشت مدرسه 15خردادد  6
بعثت بعثت 15  136
سرعین سرعین  0
محله مقدس کوچه ایزدی  19
جاده خلخال روستای نوشهر  0
خ بعثت ولیعصر2  39
شهرک گلستان گلستان دهم  7
اتوبوس رانی مالک اشتر  23
روستای قره حنلو روستای قره حنلو  0
دروازه آستارا کوی فرهنگیان  3
وحدت راه مغان پشت گرمابه 128
خ بعثت 35متری  33
میدان وحدت وحدت 3  166
خ بعثت محله ولیعصر  20
راه کلخوران حسین آباد  102
امام شهید دادمان  0
پیر زرگر بن بست گره جی  155
کمربندی دوم محله امام رضا  143
نائبی کرد احمد  137
وحدت وحدت کوچه 3  143
سینا خوارزمی ریحانه5 384
بهشت زهرا 14متری نوبخت  430
م جانبازان کوچه صادقیه  2
گلستان قطعه ورزشی 18 75
محله سرهنگ بالاتر از کمربندی  0
شهرک رازی صبای دو  546
وحدت شش کوچه چهل و هفت  436
سرعین خ امام جنب بانک ملی 20
نیار شهرک دهقان  57
شهرک فردوسی فردوسی سه  11
کمربندی دوم پشت مدرسه ایثار ک جعفریه سه 455
اردبیل – عباس آباد – کوچه بعثت نوزدهم[غلامین] – کوچه (کنار نهر) – پلاک 138 – طبقه پنجم
خ صیاد شیرازی نرسیده به سی ان جی  0
جاده خلخال روبروی حفاری بهبودی  0
بزرگراه بسیج تقاطع ارجستان روبروی ترانس برق 0
شام اسبی روستای گلی  0
نمین کمربندی آپارتمان آسمان بلوک سه 12
سلمان اباد بیست متری فولادی  127
مبارزان آخر قاسمیه  239
شهرک آیت اله کاشانی کوچه تیموری  165
ارشق رضی کرمشاملو 0
روستای طالب قشلاقی  0
روستای آقبلاغ  0
شهرک رجایی شهدای2  42
خ بعثت هاشم آباد  123
شهرک توحید امید4  121
نیار خ شهدا  183
شهرک توحید اندرزگو  168
شهرک فردوسی کوچه فردوسی 8  0
خ بعثت کوچه شهید حمیدی  18
ایستگاه سرعین پشت استادیوم تختی  163
رحیم طیار محله رسول اکرم کوچه شهید کریمی2 14
روستای طالب قشلاقی روستای طالب قشلاقی  0
کورائیم خ امام شهید معبودی 0
میر اشرف محمدیه  134
شهرک سینا جنب باربری نگارترابر  39
رجایی کوچه 5 شهدا 49
شهرک سبلان کوچه نیلوفر2  131
ابوطالب ساحلی چهار 49
شهرک رازی پشت دانشگاه علمی کاربردی  655
اردبیل – اکبریه – کوچه شهیدعبدالصمدبنازاده – بن بست اکبریه هشتم – پلاک 86 – طبقه سوم
خ بعثت ک عباسی  14
یعقوبیه ک داود سیف اله زاده  102
داروپخش کوچه عدالت صیفی  94
میدان حکیم نظامی بالاتر از حسینیه طالبی 2 0
خ شهدا شهید جهانبخش عباس پور  33
میدان ایثار شهرک رازی  88
نمین شهرک سیمان فنی وحرفه ای 0
خ بعثت ولیعصر یک  0
روستای شام اسبی روستای شام اسبی  0
آخر غریبان خ نهضت جنب عکاسی ارم 248
شهرک فظییه کوچه صداقت  0
اسلام آباد فخرزاده میر محمدی 107
دانش آباد ک دانش 17 127
روستای کرکرق روستای کرکرق  0
روستای دولت آباد  0
روستای لمیر  0
مبارزان صادقیه  6
میدان ایثار جنب باسکول اطمینان  0
خ منزوی خ منزوی  93
خ رجایی کوهی  13
آخر خ رازی کوچه صبای یک  0
شهرک توحید کوچه فهمیده سه  147
خ دانشگاه قدس یازده  76
میدان ازادگان کوچه شهید رنجبر  0
خ وحدت سه نبش کوچه امام رضا  340
خ جام جم کوچه علی محمدی  510
راه کلخوران دانش آباد نو دانش 182
آقبلاغ رستم خان آقبلاغ رستم خان  0
شهر کورائیم خ ساحلی جنب بخشداری 0
خ بعثت محله ولیعصر 10 متری 74
خ فلسطین بالاتر از چهارراه خیام نرسیده بانک کشاورزی  0
شهرک سینا خ خوارزمی  25
روستای شیخ کلخوران  0
شهرک زرناس خ ضلاضای جهار  76
خ بعثت کوچه بعثت  3
فازدو سبلان خ نوبهار  70
میدان ایثار کوچه بیگ زاده  211
دروازه آستارا کوچه ولیعصر بهور 344
حسن باروق حسن باروق  0
نیار کوچه اصغری  403
میدان مادر ک تربیت یک  21
اردبیل – توپچیلار – خیابان مرحوم بیضاءاردبیلی – کوچه عناصری – پلاک 28 – طبقه سوم
محله گل مغان مرادزاده دو  173
شهرک رضوان رضوان دوازده  208
زرناس کوچه چهار  77
خ رازی کوچه شهید نقدی  172
میدان وحدت پشت گرمابه وحدت اول بن بست 95
شهرک رسالت ظفر هفت  2
کمربندی دوم نرسیده سه راه نیار ازادی 0
بهشت فاطمه روبه روی کلانتری یازده  0
سه راه نیار ک شهید عیوضی  39
کاظم آباد نهضت اسلامی شهید کوثری 102
شهید باهنر کوچه آزادگان  2
کمربندی دوم محله شهید باهنر آزادگان 198
راه ارجستان نرسیده به بهشت زهرا  0
خ بعثت محله جمشید آباد حسن نژاد 409
نیر روستای مشتقین نیر روستای مشتقین  0
مصطفی خمینی کوچه نواب صفوی کوچه سیف اله 9
شهرک سینا قطعه 502 0
سلمان آباد وحدت دو محله رسول اکرم 115
شهیدرجایی محله یحی آباد کوی جهانگیری 102
روستای زردآلو روستای زردآلو  0
بعثت دهمتری ولی عصر  66
خ سعدی اول کشاورز  19
بالاتر از شهرک توحید خ ساحلی ساحل 368
والی پشت مسجد قدس قدس دو 41
خ بعثت محله یوسف آباد ولیعصر1 0
فاز سه کارشناسان بلوار علی دائی ق 184 0
خ امام روبروی بهداشت منزل شخصی  32
روستای بوسجین روستای بوسجین  0
میدان مادر جنب بانک صادرات  0
کارشناسان ساحلی  0
کلخوران مسجد سرچشمه 0 0
اردبیل – ملایوسف – خیابان شهید نوبخت – کوچه نوبخت – طبقه اول
اردبیل میدان وحدت ورودی سلمان اباد جوشکاری آرگون تک
سیار
سیار
اردبیل – یعقوبیه – کوچه رشدیه – کوچه داورجبرائیلی پور – پلاک 40 – طبقه همکف – واحد 1
اینلو – روستای فولادلوی جنوبی – انیلو – کوچه 6متری – کوچه خانزاده – طبقه همکف
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
اردبیل ، والی ، کوچه لاله 5 ، کوچه باکری بیست و نهم لاله ، طبقه چهارم
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
سیار
اردبیل میدان جهاد اول رسالت
اردبیل میدان ایثار- اول شهرک صنعتی 
اردبیل دروازه مشکین خیابان محلاتی
سیار
سیار
میدان وحدت نرسیده به پمپ بنزین وحدت 
میدان وحدت بالاترازجاده مغان روبروی پارک سربند   
بخش مرکزی – شهر اردبیل – وحدت – کوچه روشن – بزرگراه شهیدبنی هاشم – ساختمان   – پلاک 102 – طبقه همکف
بخش مرکزی – شهر اردبیل – شریعتی – کوچه شهید یوسف پور – بن بست شهیدحسن غفاریان – ساختمان   – پلاک 29 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک رازی – کوچه ابن سینا 6 – خیابان جاده خلخال – پلاک 837 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک صنعتی فاز1شهید بهشتی – کوچه ده متری – خیابان صنایع 1 – طبقه همکف
گیلانده ، بالا ، کوچه 10متری ، خیابان گیلانده ، طبقه همکف
اردبیل – صادقیه – بزرگراه مقدس اردبیلی – کوچه صادقیه – پلاک 58 – طبقه همکف
کمربندی اول بزرگراه شهدا راه ارجستان 
اردبیل ، شهرک سینا ، خیابان باباطاهر ، بزرگراه بسیج ، طبقه همکف
کمی آباد ، کمی ، خیابان جاده خلخال ، بزرگراه شهیدخدمعلی رجبی ، طبقه همکف
اردبیل ، شهرک رسالت ، کوچه سجادیه 2 ، بزرگراه شهدا ، پلاک 622 ، طبقه همکف
شام اسبی سفلی ، جاده تبریز ، خیابان 20متری ، بزرگراه شهید محمدزاده ، پلاک 9 ، طبقه همکف
اردبیل ، گل مغان ، کوچه شهید فتحی ، خیابان راه سردابه ، طبقه همکف
اردبیل ، امام صادق ، کوچه 29 شرقی امام (امام صادق 1) ، کوچه 31شرقی امام (امام صادق 2) ، پلاک 2 ، طبقه همکف
اردبیل ، ججین ، خیابان شهیدباکری ، کوچه شفق دوازدهم ، طبقه همکف
اردبیل ، شهرک حافظ ، خیابان شهیدحمزه زاده ، خیابان آب و فاضلاب ، طبقه همکف
اردبیل ، ملاباشی ، کوچه ده متری ، خیابان فردوسی ، پلاک 96 ، طبقه همکف
اردبیل ، هاشم آباد ، کوچه بعثت 52 ، خیابان بعثت ، طبقه همکف
اردبیل ، یوسف آباد ، خیابان مولوی ، کوچه شهید زاهد احمدنیا 2 ، طبقه همکف
اردبیل ، باغمیشه ، میدان باغمیشه ، خیابان سعدی ، پلاک 224 ، طبقه دوم
اردبیل ، دانش ، بزرگراه شهدا ، کوچه شهریار2 ، پلاک 10 ، طبقه سوم
اردبیل ، کمدسازی ، بزرگراه بسیج ، کوچه واحد ، پلاک 34 ، طبقه زیر زمین
اردبیل ، یحیی آباد ، خیابان شهید رجائی ، کوچه شهید درگاهی ، پلاک 19 ، طبقه همکف
اردبیل ، عباس آباد ، کوچه 10متری ، خیابان بعثت
اردبیل ، وحدت ، میدان وحدت ، بزرگراه بسیج ، پلاک 64 ، طبقه همکف
اردبیل ، پیرمادر ، کوچه راه زرناس ، کوچه شهیدفتحعلی دنیادیده ، پلاک 83 ، طبقه همکف
اردبیل ، دروازه آستارا ، بزرگراه بسیج ، خیابان صیادشیرازی ، پلاک 15 ، طبقه همکف
چنذانق ، تازه آباد ، خیابان اردبیل ، خیابان امام خمینی ، پلاک 96 ، طبقه همکف
اردبیل ، کریم آباد ، کوچه شهیدهواررمضانی ، خیابان شهیدفخرزاده ، طبقه همکف
اردبیل ، مقدس اردبیلی ، خیابان فتح ، بزرگراه بسیج ، پلاک 61 ، طبقه همکف
اردبیل ، امام رضا (ع ) ، کوچه بهارستان ، بزرگراه شهدا ، طبقه همکف
اردبیل ، وحدت ، کوچه (پارک صنعتی آزادگان) ، بزرگراه بسیج ، پلاک -46 ، طبقه همکف
اردبیل ، محله ابوطالب  ، روبروی شهرک توحید نبش کوچه شهید زلفعلی محمدی ، بزرگراه شهدا ، طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فاز3 – کوچه ((نادر شاه حسینی)) – کوچه نسیم 2 – پلاک 92 – طبقه همکف
اردبیل ، جوادیه ، خیابان حسینیه  ، بزرگراه شهدا ، طبقه همکف
اردبیل ، امام سجاد (ع ) ، بزرگراه مقدس اردبیلی ، کوچه  (بازارچه شهرداری) ، پلاک -9 ، طبقه همکف
اردبیل ، مسکن مهرمیراشرف ، کوچه 10متری ، خیابان شهیدفخرزاده ، طبقه همکف ، واحد 1
اردبیل ، خیابان باهنر ، کوچه عبدالاحدپوراسکندر ، بلوار شهیدباهنر ، طبقه همکف
اردبیل – دروازه مشگین – کوچه (فاطمیه) – خیابان کارگر – پلاک -283 – طبقه همکف
اردبیل – رقیه – خیابان جوادیه – بزرگراه شهدا روبروی خیابان دامپزشکی – طبقه همکف
اردبیل – سلمان آباد – کوچه (فرعی چهارم) – بزرگراه بسیج – طبقه همکف
اردبیل – ازادگان – کوچه پارک صنعتی 2 – کوچه پارک صنعتی فاز 1 – طبقه همکف
اردبیل – پیر شمس الدین – کوچه  ((شکوفه درناپور)) – خیابان شهیدبنامعلی محمدزاده – طبقه همکف
اردبیل – میدان وحدت بطرف پل حسن آباد – کوچه (شهید منصور جهانگیری3) – خیابان شهید عسگر شاکری – پلاک 42 – طبقه همکف
اردبیل – آزادی – کوچه (بهشت فاطمه هفتم) – بلوار بهشت فاطمه(س) – طبقه همکف
اردبیل – خیابان جام جم – نبش میدان آزادگان – اول بزرگراه بسیج جنب تراشکاری حاج محمد – طبقه همکف
اردبیل – امام سجاد (ع ) – کوچه سجادیه 2 – کوچه شهید شهروز محمدی – طبقه همکف
آراللوی بزرگ – روستای فولادلوی شمالی – آراللوی بزرگ – خیابان کارون – جاده اردبیل-خلخال – پلاک 106 – طبقه همکف
اردبیل – بزرگراه بسیج  – جنب سه راهی روستای آقاباقر – خیابان (آبیگلو) – طبقه همکف
اردبیل – چهارراه ژاندارمری – خیابان جمهوری بعد از پارک خضراء – جنب کوچه حسن نعمتی – طبقه همکف
اردبیل – نیار – بزرگراه بسیج – جنب سه راهی روستای آقاباقر – طبقه همکف
اردبیل – احمدیه – خیابان غفاری – بزرگراه بسیج – طبقه همکف
اردبیل – شهرک صنعتی وحدت – خیابان پارک صنعتی – بلوار شهید مرتضی علی فخرزاده – طبقه همکف
اردبیل – بازار چاقوسازان – کوچه بازار زرگران راسته سراجان – کوچه بازار چاقو سازان و سکاکان – طبقه همکف
اردبیل – موسی ابن جعفر – کوچه (موسی ابن جعفر) – بلوار جام جم – پلاک 108 – طبقه همکف
اردبیل – محله کاظم آباد – خیابان شهیدغفورانصاری – نرسیده به حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) – طبقه همکف
اردبیل – کارشناسان فاز دوم – خیابان 20متری بوستان – خیابان وصال – طبقه همکف
اردبیل – احمدیه میدان آزادگان – بلوار جام جم نرسیده به اداره کل راه و شهرسازی – روبروی سرنگ سازی کوچه اتوبوس کاران – طبقه همکف
اردبیل – خیابان (استاد شهریار) – بزرگراه بسیج – جنب پاسگاه آرازعلی – پلاک 87 – طبقه همکف
اردبیل – کاظم آباد – کوچه شهیدمحمدعبدی – بلوار سردار شهیدمرتضی علی فخرزاده – طبقه همکف
اردبیل – بازارچه شهرداری – کوچه  ((میرطاهرعلوی نسب)) – بزرگراه مقدس اردبیلی – پلاک -460 – طبقه همکف – واحد 1
اردبیل – میدان آزادگان – بلوار آزادگان – روبروی سازمان صدا و سیما – پلاک 127/5026/1 – طبقه همکف
اردبیل – کریم آباد – کوچه ((میخوش نیرومند)) – کوچه (هادی 13) – طبقه همکف
اردبیل – کرداحمد – کوچه (شهیددستغیب) – کوچه شهید فراهم ملک پور – پلاک -32 – طبقه همکف
اردبیل – ملاباشی – خیابان فردوسی – خیابان 20متری بوستان – پلاک 6 – طبقه همکف
اردبیل – نیار – کوچه (شهید حمید آقازاده) – بزرگراه بسیج – طبقه همکف
اردبیل – شهرک غلامین – کوچه بعثت نوزدهم[غلامین] – بلوار بعثت – طبقه همکف
اردبیل – شهرک بسیجیان فازاول – کوچه وصال 10 – خیابان وصال – پلاک 9 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فازیک – نرسیده به پمپ بنزین  – خیابان بعثت  – پلاک 41 – طبقه دوم
اردبیل – احمدیه – خیابان (12متری) – بزرگراه شهید دادمان – طبقه همکف
اردبیل – صادقیه – کوچه ( گاراژ شهرداری) – بزرگراه بسیج – پلاک -103 – طبقه همکف
اردبیل – احمدیه – کوچه (اوراق فروشان) – بزرگراه شهید دادمان – طبقه همکف
اردبیل – ولیعصر – بزرگراه شهدا – بلوار جام جم – پاساژ مرکز تجاری ابزار سبلان – طبقه همکف
اردبیل – ملاباشی – خیابان اصلی – کوچه فردوسی دو – طبقه همکف
اردبیل – شهرک آیت الله کاشانی – کوچه ((بهمن عظیم زاده)) – کوچه فجر 7 – پلاک -9 – طبقه منفی 1
اردبیل – شهرک گلسار – خیابان 16متری شهیدبرات روحی حمل آبادی – بلوار کشاورز – طبقه همکف
اردبیل – جام جم – کوچه (فرعی اول) – بلوار جام جام[آزادی] – طبقه همکف
اردبیل – اجیرلو – کوچه بهشت فاطمه ششم – کوچه آزادی 3 – پلاک -9 – طبقه اول
اردبیل – میدان توحید – خیابان جنت – خیابان خرمشهر – طبقه همکف
اردبیل – خیابان باکری – سه راه اتوبوسرانی – اول خیابان مالک اشتر – پلاک 3796/230 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فاز2 – بلوار اتوبوسرانی[مالک اشتر] – خیابان جامی – ساختمان نیما – طبقه همکف
اردبیل – میدان شهید غفور جدی – خیابان بعثت – روبروی بانک ملی – پلاک 493/1 – طبقه همکف
اردبیل – هاشم آباد – کوچه بعثت چهل و ششم ایثار 4 – بلوار بعثت – طبقه همکف
اردبیل – شهرک رسالت – بزرگراه بسیج – بزرگراه مقدس اردبیلی – پلاک -145 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فاز2 – خیابان مالک اشتر  میدان شهید گودرز محمدی – بزرگراه شهدای شهرداری نبش کوچه سحر 1 و 2 – پلاک 1637 – طبقه همکف
اردبیل – امام سجاد (ع ) – کوچه سجادیه 2 – بزرگراه شهدا – طبقه همکف
اردبیل – تانکر سازی – کوچه شکور جک ساز – خیابان جام جم – طبقه همکف
اردبیل – والی – کوچه بعثت – بن بست بعثت 2 – پلاک 17 – طبقه منفی 1
اردبیل – اسلام آباد – کوچه وحدت بیست وپنجم [ثار اله 1] – بلوار شهید مرتضی علی فخرزاده – طبقه همکف
اردبیل – والی – کوچه عطایی11 – بلوار عطایی – پلاک -111 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک صنعتی فاز1شهید بهشتی – خیابان چهاردهم – بلوار سرو – طبقه همکف
اردبیل – احمدیه – کوچه ((بابک خانزاده)) – بزرگراه شهید دادمان – طبقه همکف
اردبیل – رسولیه – کوچه شهید سامع – کوچه (شهید منصور جهانگیری3) – طبقه همکف
اردبیل – احمدیه – خیابان (12متری) – بزرگراه شهید دادمان – طبقه همکف
اردبیل – وحدت – خیابان شهید عسگر شاکری – بزرگراه بسیج – پلاک -82 – طبقه همکف
اردبیل – پیرزرگر – کوچه آیت اله کاشانی ششم آقامحمدیان – کوچه (معاضدی) – پلاک 80 – طبقه همکف
اردبیل – تازه میدان  – میدان امام حسین (ع)خیابان شهیدناصرعلی صوفی – پشت بازار حاج یوسف – پلاک 1017 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک اندیشه – خیابان 20 متری  – مجتمع کارشناسان بلوک 2آ1 – پلاک 119 – طبقه 2 – واحد 3
اردبیل – شهرک نیایش – خیابان 20 متری – خیابان 14متری – پلاک 159 – طبقه اول – واحد 1
اردبیل – امین آباد – کوچه (مسجدچهارده معصوم) – کوچه چهارده معصوم یک – پلاک 17 – طبقه همکف
اردبیل – بازارچه شهرداری – بزرگراه مقدس اردبیلی – کوچه ((غنی پشتدار)) – پلاک 44 – طبقه همکف – واحد 2
اردبیل – گل مغان – خیابان شهید اکبرفتحی – کوچه شهید اکبرفتحی 2 – طبقه اول
اردبیل – میدان سرچشمه – کوچه طوی – جنب مسجد طوی – پلاک 18 – طبقه همکف
اردبیل – بزرگراه بسیج – مابین میدان سینا و میدان فاطمیون  – نرسیده به تقاطع راه انزاب – پلاک 1265/126 – طبقه همکف
اردبیل – جام جم – کوچه ((محمدرضا رنجبر)) – بزرگراه مقدس اردبیلی – پلاک -318 – طبقه همکف
اردبیل – وحدت – کوچه (کارگر هفتم) – کوچه (پارک صنعتی آزادگان) – پلاک -32 – طبقه همکف
اردبیل – پنج تن آل عبا – کوچه فجر – خیابان شهید نوتاش – طبقه همکف
اردبیل – دروازه مشگین – خیابان شهید عسگر شاکری – کوچه شهید سلیمی – پلاک 55 – طبقه دوم
اردبیل – بزرگراه بسیج – مابین میدان نیار و سه راه آقاباقر – جنب سه راهی روستای آقاباقر – پلاک 6844/1 – طبقه همکف
اردبیل – سیدآباد – کوچه ((محسن وحیدی)) – کوچه شهیدقدرت قربانپور – طبقه اول
اردبیل – بزرگراه بسیج میدان کشاورز – خیابان فردوسی (ملاباشی) – بطرف آرامستان – پلاک 86 – طبقه همکف
اردبیل – وحدت – کوچه زمزم – بزرگراه بسیج – پلاک -441 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک بعثت – کوچه (( شهرام کرمی )) – خیابان آموزگار – طبقه اول
اردبیل – امیرالمومنین – خیابان شهید عسگر خانعلیزاده – کوچه شهید بهرام عزیزوند عیسی لو – طبقه اول
سوها – روستای ویلکیج مرکزی – پایین محله – کوچه (بطرف مزرعه) – کوچه ((دربندعسگروطن زاده)) – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فازیک – خیابان ( نسترن ) – بن بست سبلان 26 – پلاک 63 – طبقه اول
اردبیل – گل مغان – کوچه ( نیایش 1) – کوچه ( بنی هاشم 2 ) – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – بزرگراه بسیج  – میدان کشاورز اول خیابان فردوسی (ملاباشی) – نبش کوچه فردوسی 2 – طبقه همکف
اردبیل – بازارمسگران – کوچه (مسگران) – خیابان شهیدناصرعلی صوفی – پاساژ امام حسین – طبقه منفی 1 – واحد 35
اردبیل – صادقیه – میدان فاطمیون – بزرگراه بسیج – پلاک -47 – طبقه همکف
کلخوران ویند – روستای آبگرم – کلخوران – کوچه بالای باغ – خیابان شهید صلح – طبقه همکف
اردبیل – ولیعصر – کوچه بهشت فاطمه دوازدهم شرکت نفت2 – بلوار بهشت فاطمه(س) – پلاک -215 – طبقه همکف
اردبیل – رقیه – کوچه شهید علی حقی – خیابان شهیدعباس مبارکی – پلاک 117003 – طبقه همکف
اردبیل – میدان مادر – خیابان ارس کوچه شهید بضاعت پور  –  جنب دفترخانه اسناد رسمی شماره 78 – پلاک 7434/18 – طبقه همکف
اردبیل – وحدت – خیابان شهید عسگر شاکری – بزرگراه بسیج – پلاک -112 – طبقه همکف
اردبیل – هاشم آباد – کوچه شهیدجابرقلیزاده – کوچه شهیدشاپورمحمدزاده – پلاک 107 – طبقه اول
اردبیل – میدان جهاد – خیابان جام جم – روبروی بازارچه شهرداری – پلاک 5499/2 – طبقه همکف – واحد غربی
اردبیل – ججین – کوچه ((ایرج صادقی)) – کوچه شهیدقهرمانی – پلاک 58 – طبقه همکف
اردبیل – میدان وحدت – بزرگراه شهیدبنی هاشم جاده مغان – جنب پارک سربند – پلاک 119/115 – طبقه همکف
اردبیل – والی – خیابان شهیدیعقوب شادمان – کوچه صبا – ساختمان فرهاد – پلاک 153 – طبقه سوم – 
اردبیل – بازارچه شهرداری – کوچه ((میرطاهرعلوی نسب)) – بزرگراه مقدس اردبیلی – پلاک -452 – طبقه همکف – واحد 4
اردبیل – امام سجاد (ع ) – بزرگراه شهدا – کوچه سجادیه 2 – طبقه همکف
اردبیل – ایران آباد – کوچه (داور) – کوچه شهیدجمشیدی5 – طبقه همکف
اردبیل – بزرگراه شهدا – چهارراه حافظ بطرف ایستگاه سرعین – بعد از تالار آزادی جنب خیابان 17 شهریور – پلاک 194 – طبقه همکف
اردبیل – دروازه آستارا – بزرگراه بسیج – بلوار امیرسپهبد شهیدعلی صیادشیرازی – پلاک -1 – طبقه همکف
اردبیل – شهریار – کوچه فرهنگیان – کوچه (سبلان) – طبقه همکف
اردبیل – صادقیه – کوچه ((اکبرتشکری)) – کوچه (صادقیه) – پلاک -16 – طبقه منفی 1
اردبیل – سیدآباد – بلوار (شیخ جبرائیل) – بن بست شهیدعلی نیکجو – پلاک 143 – طبقه همکف
اردبیل – بزرگراه بسیج – گلمغان بالاتر از گرمابه – جنب نانوایی چندمنظوره – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – میدان آزادگان – بزرگراه بسیج – اول احمدیه – پلاک 127 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک رسالت – بزرگراه بسیج – بزرگراه مقدس اردبیلی – پلاک -93 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فاز2 – کوچه شقایق 3 – کوچه نسترن – پلاک -6 – طبقه همکف
اردبیل – بزرگراه بسیج – میدان شهید خلبان غفوری جدی  – بطرف سه راه نیار – پلاک 1/2293 – طبقه همکف
اردبیل – میدان ازادگان (علی سرباز) – تانکرسازی نرسیده به سازمان صدا و سیما – جنب شرکت رنا – پلاک 127/1966 – طبقه همکف
اردبیل – ارس – کوچه (شهیدیدالهی) – کوچه شهید ودود مظفری – پلاک 92 – طبقه اول
آراللو – آراللوی بزرگ – خیابان شهید داوود زارعی 1 – خیابان گلستان – پلاک 60 – طبقه همکف
اردبیل – دانش آباد – بلوار (شیخ جبرائیل) – کوچه شهیدجلیل اسدی [دانش 8] – طبقه همکف
اردبیل – شهرک رجائی – کوچه (( یوسف دولتخواه )) – کوچه چهارم شهدا – پلاک -82 – طبقه همکف
نمین – عباسیه – کوچه فرهنگ – کوچه بشارت – پلاک 1 – طبقه همکف
هیر – شهرک شهیدبهشتی – خیابان امام خمینی – خیابان بسیج – پلاک 3,030 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک حقیقت فاز 2 – کوچه ((حسین شیروند)) – بلوار شهید حسینعلی خدایاری – طبقه همکف
اردبیل – شهرک رجائی – کوچه شهید حضرتقلی احمدزاده – کوچه ((تعارف علی سرعتی)) – پلاک -341 – طبقه منفی 1
اردبیل – یوسف آباد – کوچه شهیداسکندرحمیدی – کوچه ((الماس میرزایی)) – پلاک 150 – طبقه دوم
اردبیل – تازه شهر – کوچه امام خمینی سی وهشتم شرقی – کوچه ((کریم دستاری)) – پلاک 9 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک حاجی زاده – خیابان شهیدعلی بدری – کوچه میثاق 4 – پلاک 4 – طبقه سوم
چنذانق – روستای شرقی – تازه آباد – خیابان اردبیل – خیابان امام خمینی – پلاک 312 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک بعثت – خیابان آموزگار – کوچه (( فرامرز صالحی )) – پلاک 1 – طبقه دوم – واحد 3
اردبیل – بهار آباد – کوچه (موسی ابن جعفر) – کوچه طالبی 1 – پلاک 83 – طبقه همکف
نیر – استادشهریار – کوچه (پاسگاه نیروی انتظامی) – بلوار عبدالباقی نیریزی – طبقه همکف
اردبیل – میدان جهاد – اول خیابان جام جم – نرسیده به گرمابه جام جم – پلاک 5499/9 – طبقه همکف
اردبیل – والی – کوچه (مجتمع پزشکان اردبیل) – کوچه بعثت 4 – پلاک 106 – طبقه همکف
مرشت – روستای سنجبدشمالی – مرشت آسیاب – کوچه صادقی – کوچه شناوری – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – صادقیه – کوچه آزاده – بن بست شهید میرمحمد علی حسینی – پلاک 406 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک حافظ – خیابان شاهد – خیابان 16متری شاهد 1 – پلاک 149 – طبقه همکف
اردبیل – کاظم آباد – کوچه شهید ابراهیم رضایی – خیابان شهیدغفورانصاری – پلاک 140 – طبقه دوم
اردبیل – کمدسازی – کوچه (رامین) – خیابان قدس[شهریار] – پلاک -24 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فاز2 – خیابان فلسطین – خیابان مالک اشتر روبروی پارک ولایت – پلاک 2445 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فازیک – کوچه سبلان 11 – خیابان بعثت یکم حضرت مهدی(عج) – پلاک 1 – طبقه دوم
اردبیل – هاشم آباد – کوچه شهید ستار آریک 2 – کوچه شهید کریم مولانا – پلاک 388 – طبقه همکف
اردبیل – جمشید آباد – کوچه شهید ستار آریک 4 – کوچه شهید ستار آریک – پلاک 124 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فازیک – کوچه شهدا دهم جنوبی – بزرگراه شهدا – پلاک 177 – طبقه همکف – واحد شمالی
اردبیل – کمدسازی – کوچه قدس 3 – بن بست ((قابیل اصغری)) – پلاک 1 – طبقه اول
اردبیل – رسول اکرم – خیابان (شهید درجزی) – کوچه درجزی 8 – پلاک -153 – طبقه اول
اردبیل – صفا – کوچه ((یاسرلطفی)) – کوچه شهید میر صالح اخلاقی 1 – پلاک 1 – طبقه اول
اردبیل – آبروان – کوچه شهیدرحمان رحیمیان – کوچه شهید منتظری – ساختمان باران – پلاک 67 – طبقه اول – 
اردبیل – ایران آباد – کوچه وحدت 6 – کوچه شهیدعلی بخش حقی[بنفشه 3] – پلاک 1 – طبقه همکف
ویندکلخوران – روستای آبگرم – بالای محله – کوچه 6متری – کوچه علائی – پلاک 1 – طبقه همکف – واحد غربی
اردبیل – میدان یحیوی – کوچه ((محمدتقی کرامتی)) – کوچه شهید مطهری 2 – پلاک 8 – طبقه دوم
اردبیل – رسولیه – کوچه ((نقدعلی نیکزاد)) – کوچه مسجد رسولیه – پلاک 8 – طبقه سوم
اردبیل – نیار – کوچه شهید طالبی – کوچه شهید داود ندرتی – پلاک 479 – طبقه اول
چبنلو – روستای ارشق مرکزی – کندایچی – خیابان اصلی – کوچه امیری – پلاک 1 – طبقه همکف – واحد غربی
اردبیل – شهریار – کوچه حافظ – کوچه (شهید مرادی) – پلاک 3 – طبقه همکف
اردبیل – سیدآباد – خیابان شیخ جبرائیل – کوچه آل طه – پلاک 23 – طبقه اول
اردبیل – نیار – کوچه ((سخاوت علیزاده)) – کوچه شهیدفرامرزحسن زاده – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – باهنر – کوچه شهید باهنر3 – کوچه آزادگان – پلاک 7 – طبقه همکف
اوچ بلاغ – روستای گرده – بغل مسجد – خیابان اصلی – کوچه محمدی – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – بهار آباد – کوچه ((قادر جهان زاده)) – کوچه فرعی 3 – پلاک 150 – طبقه همکف
اردبیل – یوسف آباد – بلوار بعثت – کوچه بعثت بیست وچهارم شهیدحق شناس – پلاک 76 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فاز2 – خیابان سلمان فارسی – کوچه سلمان فارسی 9 – پلاک -238 – طبقه اول
اردبیل – شهرک سبلان فاز2 – خیابان فردوسی – کوچه فلسطین غربی 8 – پلاک 114 – طبقه اول
اردبیل – هاشم آباد – کوچه ((فرامرز بالازاده)) – کوچه شهیدجابرقلیزاده – پلاک 13 – طبقه همکف
اردبیل – غریبان – خیابان (جیرال) – بزرگراه شهدا – پلاک -393 – طبقه همکف
اردبیل – غریبان – خیابان شهیدمفتح – کوچه (غریبان) – پلاک 7 – طبقه اول
پارس آباد – بالاقارداش – کوچه ((محمودپورممی)) – خیابان (شهید توحیدی) – پلاک 1 – طبقه همکف
لرون – روستای دولت آباد – لرون – کوچه ((فرخ عبدالهی)) – کوچه ((قدرت عبدالهی)) – پلاک 1 – طبقه همکف – واحد شرقی
اردبیل – یحیی آباد – خیابان شهید رجائی – کوچه شهید رجبعلی درگاهی – پلاک 49 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک شهیدباهنر – کوچه شهیدبجروانی – کوچه شهیدمیرعبدالاحدموسوی – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – ملایوسف – کوچه نوبخت – کوچه (نوبخت 3) – پلاک 430 – طبقه همکف
اردبیل – ائمه – کوچه (مسجد ائمه) – کوچه شهیدفیاض بخش – پلاک 110 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سینا – خیابان انزاب علیا – بن بست غدیر – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – کارشناسان فاز3 – کوچه ده متری – بلوار علی دایی – پلاک 233 – طبقه سوم
اردبیل – میدان 15 خرداد – کوچه شهیدعظیم عبادی قشلاق – کوچه شهیدحافظ حیدروند – پلاک -18 – طبقه دوم
اردبیل – ملایوسف – خیابان شهید نوبخت – کوچه (باغ اکبر) – پلاک 441 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک گلسار – خیابان 16متری شهیدبرات روحی حمل آبادی – کوچه گلسار10 – پلاک 30 – طبقه چهارم
یونجالو – روستای ویلکیج مرکزی – ندارد – کوچه ((غلامعلی کریمی)) – کوچه بهشت زهرا – پلاک 102 – طبقه همکف
اردبیل – باهنر – کوچه ((احمد حسنوند)) – کوچه آزادگان 5 – پلاک 201 – طبقه اول
اردبیل – علی آباد – کوچه شهیدنقی نادعلی اوغلی – بن بست (( امید حاجی زاده )) – ساختمان 66 – طبقه دوم – واحد 4 – 
اردبیل – امام سجاد (ع ) – کوچه اسلامی – کوچه شهیدمیرغنی موسوی – پلاک 37.1 – طبقه اول
اردبیل – غریبان – بزرگراه شهدا – کوچه (شهیدخراسانی) – پلاک 6.001 – طبقه همکف
میرزارحیم لو – روستای ویلکیج مرکزی – رحیم لو – کوچه ((خیراله قاسمی)) – کوچه ((عزیز اله پاسبان)) – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – ارس – کوچه شهید ودود مظفری – کوچه (ارس 5) – پلاک 7 – طبقه همکف
نیارق – روستای ویلکیج مرکزی – وسط – کوچه بهار 2 – کوچه ((عادل جلیلی)) – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – کاظم آباد – کوچه شهیدمیرمصطفی میرمحمدی – کوچه شهیدعطامعلی شاهی – پلاک 68 – طبقه همکف
اردبیل – ایمان قلی – کوچه امام خمینی بیست ونهم شرقی – کوچه امام خمینی سی وپنجم شرقی – پلاک -28 – طبقه همکف
پارس آباد – پشت پمپ بنزین جدید – خیابان شهیدبرومند – کوچه الوند 2 – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک حقیقت فاز 2 – خیابان (14 متری یاس) – کوچه یاس 1 – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – میراشرف – کوچه سادات 1 – کوچه سادات 2 – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – میراشرف – کوچه عباسیه – کوچه شهید میرجلال بقایی – پلاک 39 – طبقه همکف
اردبیل – خیابان شهید رجایی – محله فیضیه – جنب مدرسه جلال آل احمد – پلاک 7204/19/43 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فاز2 – کوچه فلسطین شرقی 4 – خیابان طوس – پلاک -103 – طبقه دوم
اردبیل – کمدسازی – کوچه ((احمدعلی دوشان بلاغی)) – کوچه قدس 4 – پلاک 92 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک گلستان – خیابان (مسجد فاطمه الزهرا) – کوچه گلستان 3 – پلاک 161 – طبقه همکف
خیارک – روستای سردابه – پایین محله – کوچه تقی زاده – خیابان امام – پلاک 310 – طبقه همکف
اردبیل – تازه شهر – کوچه ((اکبر قدردان)) – کوچه (دبیرستان بزرگمهر) – پلاک 80 – طبقه دوم
اردبیل – امیریه – کوچه (میرمهدی میرنژاد) – کوچه (حاج میرقدیر) – پلاک 103 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک اندیشه – خیابان 30متری – خیابان 14متری – ساختمان مهر(رنگین کمان) – پلاک 1 – طبقه دوم – واحد 3
اردبیل – فیضیه – کوچه شهیدبایرام محمدی – بزرگراه شهدا – طبقه همکف
اردبیل – معمار – کوچه شهیدنادریسری – کوچه مصطفی خمینی پانزدهم[معطری] – پلاک 102 – طبقه اول
اردبیل – شهرک گلستان – بزرگراه بسیج – بلوار ( ارجستان ) – پلاک 99 – طبقه همکف
اردبیل – پناه آباد – خیابان شهیدمحمدعلی دلیر – کوچه شهیدحمیدقدرتی – پلاک 46 – طبقه همکف
اردبیل – خیابان باهنر – کوچه شهید قهرمانی(1) – کوچه (دبستان 15خرداد) – پلاک 5 – طبقه همکف – واحد غربی
اردبیل – ائمه – بلوار سرداراسلام شهیدشاپوربرزگر[نهضت – کوچه شهید احمد پوررضا – پلاک 60 – طبقه همکف
اردبیل – کاظم آباد – کوچه شهیدمیرمصطفی میرمحمدی – کوچه شهید بیت اله سعادتی – پلاک -254 – طبقه همکف
اردبیل – یحیی آباد – کوچه (مسجدامامیه) – کوچه فاطمی – پلاک -41 – طبقه همکف
اردبیل – جوادیه – کوچه شهید علی حسن ساعدی – کوچه شهید عبداله احسنی – پلاک 87 – طبقه همکف
اردبیل – علی آباد – کوچه شهیدمیکائیل کشفی مقدم – بن بست (غفارزاده) – پلاک 45 – طبقه همکف
اردبیل – جاده سردابه – محله گلمغان – خیابان 16متری – پلاک 1767/88 – طبقه همکف
اردبیل – میدان وحدت بزرگراه شهید بنی هاشم – کیلومتر یک جاده مغان – روبروی پارک سربند – پلاک 115/140 – طبقه همکف
اردبیل – بزرگراه بسیج میدان کشاورز – ورودی شهرک نیستان – جنب مرکز آموزش فنی و حرفه ای – پلاک 86 – طبقه همکف
کلش – روستای میناباد – بالا – خیابان (روستای کلش) – خیابان (منبع آب) – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – محمدیه – کوچه باغ صدر – کوچه (اوتچی بازار) – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فازیک – خیابان گلستان 2 – خیابان 16متری زنبق – پلاک 1 – طبقه اول
اردبیل – بهار آباد – خیابان راز ی – بن بست (قادر) – پلاک 60 – طبقه اول
برگ چای – روستای ارشق مرکزی – کندایچی – خیابان اصلی – کوچه حسین محمدی – طبقه همکف
اردبیل – رسول اکرم – کوچه (چای کلخوران) – کوچه درجزی 7 – پلاک 110 – طبقه همکف
اردبیل – جمشید آباد – کوچه شهید ستار آریک 6 – کوچه شهید ستار آریک 7 – پلاک 279 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک وحدت – کوچه وحدت – کوچه وحدت 3 – پلاک 171 – طبقه همکف
اردبیل – سیدآباد – خیابان شیخ جبرائیل – کوچه شهید تیموری – پلاک 1 – طبقه اول
سرعین – سرعین – کوچه شهید محسن پور – بن بست شهیدمحسن پور 2 – پلاک 15 – طبقه همکف
اردبیل – باهنر – کوچه آزادگان 2 – کوچه شهید توحید محرمی 1 – پلاک 57 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک المهدی – خیابان (چهارده متری) – خیابان 16 متری مهدیه – پلاک 1 – طبقه همکف
پارس آباد – میرهاشم – کوچه معراج 3 – بلوار جانبازان – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – یعقوبیه – کوچه داورجبرائیلی پور – بن بست ((فرهادسیاهی)) – پلاک 20 – طبقه همکف
اردبیل – والی – کوچه (پارک بانوان ) – کوچه ((محمد آقا کشی زاده)) – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سینا – کوچه شهیدقارداشعلی احدی شریف بیگلو – بلوار (مرحوم استادانور) – ساختمان شهریار – طبقه همکف – واحد 4
اردبیل – دانش – خیابان نادرعلیپور – کوچه (دولت آبادی) – پلاک 23 – طبقه منفی 1
اردبیل – یعقوبیه – کوچه داورجبرائیلی پور – بن بست ((فرهادسیاهی)) – پلاک 20 – طبقه همکف
اردبیل – احمدیه – خیابان (24 متری) – بن بست ((موسی کاشفی)) – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – یحیی آباد – کوچه ((رضا آپلوچ)) – کوچه (سرخس) – پلاک 1 – طبقه اول
اردبیل – رقیه – کوچه شهید غلام عباس مبارکی – کوچه (شهید غلامرضا طریقی) – پلاک 133 – طبقه اول
اردبیل – سیدآباد – خیابان شیخ جبرائیل – کوچه جانبازان 3 – پلاک 1 – طبقه اول
اردبیل – شهرک سبلان فاز2 – بلوار اتوبوسرانی[مالک اشتر] – کوچه مالک اشتر15 – پلاک -108 – طبقه اول
اردبیل – شهرک وحدت – خیابان شهید سلیمی – کوچه وحدت 1 – پلاک 139 – طبقه همکف
اردبیل – ولیعصر – کوچه ولیعصر 4 – کوچه بعثت سی ودوم ولیعصر 4 – پلاک 1 – طبقه اول – واحد شرقی
اردبیل – امام خمینی – کوچه ((شهباز پور شهباز )) – کوچه ( شهید اسماعیل رحیمی) – پلاک 80 – طبقه همکف
اردبیل – والی – کوچه ((عوض صمدی )) – کوچه یسری بیست و چهارم قدس11 – پلاک 1 – طبقه همکف
تهران – مشیریه – خیابان ده متری بیستون – کوچه شهید حمید رضا سالاری – پلاک 4 – طبقه اول – واحد شرقی
اردبیل – فردوسی – کوچه ((مهدی عباس نژاد)) – کوچه فردوسی 5 – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – پناه آباد – کوچه حقیقت – کوچه مهدیه 3 – پلاک 113 – طبقه همکف
اردبیل – میراشرف – کوچه بسیج 1 – کوچه شهید ولی سائلی 5 – پلاک 1 – طبقه اول
اردبیل – میراشرف – خیابان شهیدرضاقلی باهنر – کوچه شهید باهنر – پلاک 426 – طبقه همکف
اردبیل – فیضیه – خیابان شهدای فیضیه – کوچه شهید یوسف صبوری – پلاک 52 – طبقه همکف
رامسر – آخوند محله – خیابان شهید منتظری – بن بست شهیدآقاجوان گل شمالی[منتظری16] – پلاک 13 – طبقه همکف
اردبیل – جمشید آباد – کوچه شهید ستار آریک – بلوار بعثت – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – سلمان آباد – کوچه صبا – کوچه شهید بهرام عزیزوند – پلاک 27 – طبقه همکف
اردبیل – جوادیه – بزرگراه شهدا – کوچه شهید علی حسن ساعدی – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – آزادی – کوچه (بهشت فاطمه هفتم) – بلوار بهشت فاطمه(س) – پلاک 27 – طبقه همکف
اردبیل – هاشم آباد – کوچه شهید ستار آریک 2 – کوچه شهید کریم مولانا – پلاک 115 – طبقه همکف
اردبیل – ملاباشی – خیابان اصلی – کوچه فردوسی دو – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – جوادیه – کوچه جوادیه 2 – کوچه (امین 1) – پلاک 20 – طبقه دوم
اردبیل – شهرک سبلان فازیک – کوچه سبلان 6 – کوچه شهدا ششم جنوبی شهیدان حیدروند – پلاک 1 – طبقه دوم
اردبیل – شهر ک توحید – کوچه (استاد انور) – بن بست استاد انور2 – پلاک 19 – طبقه همکف
ساقصلو – روستای دولت آباد – ساقصلو – خیابان امام خمینی (ره) 2 – کوچه ((محمد زمانی)) – پلاک 124 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک ایثار – خیابان (مسجد ابوذر) – خیابان ایثار – پلاک 1 – طبقه اول
اردبیل – شهرک وحدت – خیابان شهید سلیمی – کوچه وحدت 2 – پلاک 188 – طبقه اول
اردبیل – شهرک سبلان فاز3 – کوچه ((نادر شاه حسینی)) – کوچه نسیم 4 – پلاک 342 – طبقه همکف
اردبیل – غریبان – کوچه شهیدمیرزاکوچک خان – کوچه (شهید جهانبخش عباس زاده) – پلاک 35 – طبقه اول
اردبیل – ابوطالب – بزرگراه شهدا – بن بست (( محمد عباسی)) – پلاک 1 – طبقه همکف
چنذانق – روستای شرقی – تازه آباد – خیابان اردبیل – خیابان امام خمینی – پلاک 103 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک حافظ – کوچه شهید حسن پور شمالی – خیابان شهید نورالدین احمدی – پلاک 104 – طبقه دوم
اردبیل – میدان آزادگان خیابان جام جم – تانکرسازی – روبروی سازمان صدا و سیما – پلاک 127/1637 – طبقه همکف
اردبیل –  محله ابوطالب – خیابان ( 18متری ساحلی) – خیابان (ساحلی) روبروی پارک زرناس – پلاک 135 – طبقه همکف
اردبیل – میدان وحدت – کیلوتر 1 جاده مغان – بزرگراه شهیدبنی هاشم روبروی امام زاده صدرالدین – گاراژ اصلانیان – پلاک 22 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک سبلان فازیک – خیابان سر لشگر ظهیرنژاد – کوچه سبلان 16 – پلاک 1 – طبقه همکف
جناقرد – روستای سردابه – بالا – خیابان جاده سردابه – کوچه امام خمینی – پلاک 441 – طبقه همکف
اردبیل – بزرگراه بسیج – شهرک نیستان – نرسیده به میدان کشاورز – پلاک 309/96/87 – طبقه همکف
اردبیل – جوادیه – کوچه جوادیه 4 – کوچه جوادیه 2 – پلاک 124 – طبقه همکف
اردبیل – پشت انبارسیمان – خیابان (16 متری گلستان) – کوچه کارگر 3 – پلاک 28 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک دهقان – کوچه دهقان 4 – کوچه دهقان 2 – پلاک 57 – طبقه همکف
اردبیل – سعدی – کوچه شهید یو سف غفاری – کوچه مظفری – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – ابوطالب – کوچه ساحل 1 – کوچه شهید رجب مظاهری – پلاک 164 – طبقه اول
اردبیل – چهارراه امام خمینی – خیابان شهدا – خیابان دادگستری – پلاک 42 – طبقه همکف
اردبیل – حافظیه – کوچه شهید مدد پوراحد – کوچه شهید علی حقی – پلاک 1 – طبقه همکف
اردبیل – شهرک فردوسی – کوچه فردوسی 1 – کوچه بنفشه نهم – پلاک 1 – وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل ج-طبقه اولطبقه اول
اردبیل – والی – بلوار شهید داور یسری – کوچه یسری پانزدهم[حافظ] – پلاک 15 – وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل ج-طبقه اولطبقه همکف
اردبیل – سیدآباد – خیابان سردار رشیدشهیدبنامعلی محمدزاده – کوچه خوشنویس – پلاک 58 – وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل-وانت اردبیل ج-طبقه اول
اردبیل – شهرک بعثت – خیابان خیام – کوچه شقایق 2 – پلاک 1 – طبقه دوم
صفحه اصلی

Views: 103

Search

error: کپی نکن جیگر