تزئینات

تزئینات اردبیل

صفحه اصلی

گل فروشیبزرگراه شهدا سه راهی شهرک توحید  0
گل فروشیوحدت وحدت  سه نرسیده به پل عابر پیاده  0
خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزلشهرک سینا خیابان مادر مادر  0
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – چهارراه حسنیه  – اول خیابان شهید رجائی  – نرسیده به کوچه شهید علی و محمود آل طه – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)سیمتری . شهید صوفی جنب شورای شهر 1390
گل فروشیانقلاب -روبروی مسجد منصوریه ن  1447
گل فروشیخیابان سیمتری بازار مرمر طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)امام خمینی (ره) بازار زرگران راسته اصلی 53
فروشندگی طلا(خرده)امام خمینی (ره) بازار زرگران راسته اصلی 21
فروشندگی طلا(خرده)خیابان امام خمینی (ره) بازار زرگران راسته مسگران پاساژ شیخ جباری 
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – پنبه فروشان – خیابان امام خمینی – کوچه بازار زرگران – پلاک 221 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)خیابان سیمتری بازار زرگران راسته آردمیدان  
گل فروشیاردبیل ، بزرگراه شهدا-چهارراه معجز- ، بهارستان ، کوچه شهیدبخشعلی مرسلی ، جنب داروخانه یوسفی ، پلاک 6 ، طبقه همکف
گل فروشیاردبیل ، میدان یحیوی ، کوچه مطهری اول ، خیابان پاسداران ، طبقه اول
فروشندگی طلا(خرده)امام خمینی (ره) بازار زرگران راسته فرعی 618
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی ، پلاک 58 ، طبقه همکف
خرده فروشی بدلیجات تزیینیاردبیل ، توپچیلار ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان شریعتی ، مجتمع تجاری الماس شهر  ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گل فروشیاردبیل ، بزرگراه شهدا  ، شهر ک توحید ، میدان شهید قدیری خیابان 27متری صبا ، پلاک 28 ، طبقه همکف
گل فروشیخرمشهر-چهارراه بهشت فاطمه ن  1
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان سیمتری ، بازار زرگران ، سرای حاج شکور ، پلاک 275 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی پلاک 28 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان فجر ، راسته بازار ، پاساژ صباغی ، پلاک 24 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته پنبه فروشان پلاک 223 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته سراجان پلاک 157 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته پنبه فروشان  ، پلاک 206 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی ، پلاک 5 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی پلاک 61 ، طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل ، میدان فجر ، خیابان سیمتری ، جنب مصلی ، پلاک 231 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان سیمتری ، بازار زرگران ، سه راهی راسته مسگران ، پلاک 224 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان سیمتری ، بازار زرگران ، سه راهی راسته مسگران ، پلاک 249 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی  ، پلاک 13 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان سیمتری ، بازار زرگران ، سرای حاج شکور، پلاک 271 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی پلاک 14 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، روبروی راسته بازار ، پلاک ثبتی 5130 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، انتهای راسته سراجان ، پلاک 183 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته پنبه فروشان پلاک 229 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، جنب مسجد اعظم پلاک 65 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، راسته بازار ، جنب سرای وکیل ، پلاک 87 ، طبقه همکف
گل فروشیاردبیل ، بزرگراه شهدا ، خیابان مفتح ، خاتم النبیین ، طبقه همکف
گل فروشیاردبیل ، خاتم النبیین ، خیابان مفتح ، شهیدکریم منتظری ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته سراجان پلاک 153 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان سیمتری ، بازار زرگران ، سه راهی راسته مسگران ، پلاک 228 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی  ، پلاک 63 ، طبقه همکف
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – عالی قاپو – خیابان آیت اله مروج ( ره ) – میدان عالی قاپو – پاساژ عالی قاپو فاز دوم ق 10 – پلاک 23 – طبقه همکف – 
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران راسته فرعی دو ، (راسته چاقوسازان) پلاک 207 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته مسگران ، پلاک 92 ، طبقه همکف
گل فروشیاردبیل ، ملاهادی ، کوچه شهیدحبیب آیشم ، خیابان شیخ صفی ، پلاک 164 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، سه راهی راسته مسگران پلاک 216 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته پنبه فروشان پلاک 231 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته سراجان  ، پلاک 153 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته سراجان ، پلاک 177 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته فرعی یک ، پلاک 33 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی پلاک 24 ، طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، محله سرچشمه ، میدان سرچشمه ، پاساژ چشمه ، طبقه اول ، واحد 59
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، میدان فجر ، خیابان سیمتری ، روبروی مصلی  ، پلاک 236 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی  ، پلاک 10 ، طبقه همکف
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل ، تازه میدان ، خیابان شهیدناصرعلی صوفی ، کوچه (بازار امام حسین (ع) ، طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل ، خیابان آیت اله مروج ، (خیابان سیمتری ) ، روبروی مصلی ، بازار جدید طلافروشان ، طبقه همکف
گل فروشیاردبیل ، شریعتی ، کوچه اسلامی 1 ، خیابان آیت الله خامنه ای ، پلاک 35 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، میدان فجر ، خیابان امام خمینی(ره) ، راسته بازار ، پاساژ صباغی ، پلاک 22 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان سیمتری ، بازار زرگران ،  راسته حاج شکر ، پلاک 246 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان سیمتری ، بازار جدید طلافروشان ، پلاک ثبتی 367/228/5 ، طبقه همکف ، واحد شرقی
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – جنب سینما انقلاب – روبروی بانک ملی شعبه مرکزی – پلاک 529 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران  ، راسته فرعی یک  ، پلاک 44 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته مسگران پلاک 93 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – اول راسته سراجان پلاک 160 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته سراجان – پلاک 147 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ،  راسته سراجان پاساژ رضا ، پلاک 2 ، طبقه همکف ، واحد 0
خرده فروشی بدلیجات تزیینیاردبیل ، خیابان حافظ  ، شهرک آزادگان ، خیابان 18 متری آزادگان پلاک 105 ، طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – کارشناسان فاز دوم – خیابان 14 متری بنفشه – کوچه بنفشه اول – پلاک 524 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته سراجان – پلاک 171 – طبقه همکف – واحد 0
گل فروشیاردبیل – دانش – خیابان سردارشهیدابوالفضل پیرزاده – میدان حافظ – پلاک -271 – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، جنب بازار زرگران راسته سراجان ، روبروی راسته بازار ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – اول راسته سراجان – پلاک 145 – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل ، خیابان سیمتری ، بازار جدید طلافروشان ، پلاک ثبتی 367/228/4 ، پلاک 148 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران راسته اصلی ، نبش سرای مجیدیه پلاک 55 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته پنبه فروشان پلاک 217 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته مسگران ، پلاک 97 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته پنبه فروشان – پلاک 192 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی – پلاک 20 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی  ، پلاک 31 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته سراجان پلاک 146 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، راسته اصلی  ، پلاک 12 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بازار زرگران – راسته قرض الحسنه مهدیه  – پلاک 232 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار – روبروی سرای خشکبار – پلاک 102 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی – پلاک 56 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی – پلاک 17 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار – پاساژ فرزانه – پلاک 4 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی  – پلاک 9 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – علی آباد – کوچه معادی بیست و یکم طالقانی – خیابان شهید ایوب معادی – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران – پلاک 87 – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – روبروی بانک ملی ایران  – نبش کوچه امیری – پلاک 583 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته سراجان – پلاک 148 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بازار زرگران  – راسته آردمیدان – پلاک 126 – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل – میدان فجر  – خیابان سیمتری(بلوار آیت اله مروج ) – روبروی مصلی – پلاک 2 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – ( آیت اله مروج اردبیلی) – بازار زرگران سرای حاج شکر – زیر بازار جدید طلافروشان پلاک 342 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته پنبه فروشان – پلاک 198 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته پنبه فروشان – پلاک 204 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بازار زرگران – راسته آردمیدان – پلاک 122 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – یعقوبیه – بزرگراه شهدا – کوچه شهیدایرج مهری[ش تعارفعلی مهری] – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بازار زرگران – سه راهی  راسته مسگران – پلاک 245 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، بازار زرگران ، جنب مسجد اعظم پلاک 67 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی – پلاک 27 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار  – جنب مسجد جامع – پلاک 59 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار – جنب مسجد جامع – پلاک 65 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بلوار آیت اله مروج اردبیلی – بازارزرگران پشت راسته آردمیدان – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی – پلاک 54 – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل – میدان فجر – خیابان سیمتری – بطرف پیرعبدالملک جنب بانک تجارت  – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – اول راسته بازار – نبش پاساژ فرزانه – پلاک 7 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته سراجان – پلاک 169 – طبقه همکف
خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزلاردبیل – جمعه مسجد – کوچه آیت اله مدنی دوازدهم[شهیدناصری – بلوار شهید آیت اله مدنی – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران پاساژ شیخ جباری پلاک آبی 341 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار  – پاساژ صباغی – پلاک 30 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بازار زرگران – راسته آردمیدان – پلاک 135 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران پلاک آبی 85 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار – پاساژ فرزانه – پلاک 6 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار  – جنب پاساژ فرزانه – پلاک 35 – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – نرسیده به میدان شریعتی  – جنب مسجد توپچیلار – پلاک 659 – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – میدان شریعتی بطرف ایستگاه  – روبروی نمایشگاه کجاوه – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بازار زرگران – سرای حاج شکر – پلاک 242 – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – میدان شریعتی – مجتمع تجاری  – الماس شهر – طبقه همکف – واحد 102
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی یک – پلاک 42 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی  – پلاک 25 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی یک – پلاک 37 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران  – پلاک 97 – طبقه همکف
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – خیابان آیت اله مدنی ـ جمعه مسجد – بلوار شهید آیت اله مدنی  – روبروی پله جمعه مسجد  – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی یک – پلاک 86 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی دو – پلاک 197 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران پلاک آبی 78 – طبقه همکف
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – زینال – کوچه انقلاب چهارم[دگرمان بوینی] – خیابان انقلاب – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته پنبه فروشان – پلاک 194 – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – روبروی راسته بازار – جنب ورودی بازار زرگران راسته سراجان  – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بلوار آیت اله مروج اردبیلی – محله گازران نبش کوچه ششم گازران – طبقه همکف – واحد 49
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – بازار زرگران – کوچه بازار زرگران راسته قرض الحسنه – بلوار آیت اله مروج اردبیلی – پاساژ بازارجدید طلا فروشان – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی – پلاک 19 – طبقه همکف
خرده فروشی بدلیجات تزیینیاردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – میدان شریعتی – مجتمع تجاری – الماس شهر – طبقه همکف – واحد 91
گل فروشیاردبیل – اسلامی – کوچه اسلامی 4 – خیابان آیت الله خامنه ای – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران  پاساژ شیخ جباری – پلاک 345 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار – پاساژ صباغی  – پلاک 32 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – سرای مجیدیه – پلاک 3 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – چهارراه حسینیه -امام صادق – کوچه امام خمینی بیست ونهم شرقی – خیابان امام خمینی (ره) – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران پلاک آبی 80 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی یک – پلاک 43 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران – پلاک 83 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی یک  – پلاک 40 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی روبروی سرای مجیدیه – پلاک 48 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بلوار آیت اله مروج اردبیلی – روبروی مصلی  – بازارجدید طلا فروشان – طبقه اول – واحد 110
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته سراجان روبروی پاساژ رضا – پلاک 155 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی  – پلاک 23 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی یک  – پلاک 38 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – شهرک سبلان فاز2 – خیابان خیام – خیابان فلسطین – پلاک -357 – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار – جنب سرای حاجی احمد  – پلاک 68 – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – جنب سینما انقلاب – روبروی بانک ملی شعبه مرکزی – پلاک 527 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی دو – پلاک 201 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بازار زرگران – راسته آرد میدان  – پلاک 115 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بازار زرگران  – راسته آرد میدان  – پلاک 133 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران جنب مسجد اعظم پلاک آبی 71 – طبقه همکف
خرده فروشی بدلیجات تزیینیاردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار  – بالاتر از مسجد جامع – پلاک 69 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران – پلاک 82 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – شهرک شهیدباهنر – کوچه شهید کریم عالم آتشگاه – بزرگراه شهدا – جنب داروخانه دکتر یوسفی – طبقه همکف
خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزلاردبیل – جمعه مسجد – کوچه آیت اله مدنی یازدهم میراسماعیل – بلوار شهید آیت اله مدنی – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی دو – پلاک 174 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – سرای مجیدیه – پلاک 2 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران  – پلاک 77 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران  – پلاک 90 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – بازار – کوچه طالقانی چهاردهم – خیابان آیت الله طالقانی – پاساژ مرمر – پلاک 5 – طبقه همکف – 
گل فروشیاردبیل – صفویه – کوچه (شهیدپیرزاده) – خیابان سردارشهیدابوالفضل پیرزاده – روبروی بانک ملی – پلاک -50 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – صفویه – کوچه شهیدپیرزاده4 – خیابان سردارشهیدابوالفضل پیرزاده – پلاک 60 – طبقه همکف
خرده فروشی و نصب انواع نرده ، حفاظ استیل و مسی اردبیل – دانش – بزرگراه شهدا – خیابان سردارشهیدابوالفضل پیرزاده – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته سراجان – پلاک 163 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بازار زرگران – راسته آرد میدان – پلاک 105 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی(ره) – بازار زرگران –  راسته فرعی یک پلاک آبی 35 – طبقه همکف
خرده فروشی بدلیجات تزیینیاردبیل ، خیابان امام خمینی (ره) ، میدان فجر  ، راسته بازار ، پاساژ فرزانه ، پلاک 3 ، طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته سراجان پاساژ رضا – پلاک 16 – طبقه همکف
خرده فروشی بدلیجات تزیینیاردبیل – چهارراه فجر – خیابان آیت الله طالقانی (سیمتری) – بطرف پیر عبدالملک – بازار 110 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته سراجان – پلاک 175 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته فرعی دو – پلاک 176 – طبقه همکف
خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزلاردبیل – جمعه مسجد – کوچه آیت اله مدنی چهاردهم – بلوار شهید آیت اله مدنی – پلاک 224 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته پنبه فروشان – پلاک 227 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته سراجان – پلاک 152 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازاار زرگران – راسته اصلی روبروی درب مسجد اعظم  – پلاک 62 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – محمدیه – کوچه سیزدهم انقلاب شهیدتوسلی – خیابان انقلاب – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی – پلاک 22 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – روبروی مصلی  – بازار زرگران جنب قرض الحسنه مهدیه – پلاک 259 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – شهرک حافظ – خیابان امید – بلوار حافظ – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل – خیابان آیت اله کاشانی  – میدان امام حسین بطرف پیرعبدالملک  – بازار عابدی  – پلاک 28 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بازار زرگران  – راسته آرد میدان  – پلاک 107 – طبقه همکف – واحد 285
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی(ره) – بازار زرگران – راسته مسگران  – پلاک 76 – طبقه همکف
خرده فروشی پارچه های مبلی اردبیل – جعفریه – کوچه سعدی بیست و نهم کلامی – بلوار سعدی – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته اصلی پلاک آبی 26 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته سراجان – پلاک 161 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته فرعی دو – پلاک 184 – طبقه همکف
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – جمعه مسجد – کوچه آیت اله مدنی دوازدهم[شهیدناصری – بلوار شهید آیت اله مدنی – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار  – روبروی سرای وکیل  – پلاک 80 – طبقه همکف
خرده فروشی بدلیجات تزیینیاردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهار راه فجر  – جنب راسته بازار  – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی  – پلاک 59 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران – پلاک 88 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران پاساژ شیخ جباری – پلاک 346 – طبقه همکف
خرده فروشی کابینت و کالاهای تزیینی منزلاردبیل – شهرک سبلان فازیک – کوچه ( جهاد کشاورزی) – خیابان خیرین مدرسه ساز – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – میدان سرچشمه – روبروی سینما قدس  – پلاک 327 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بازار زرگران  – راسته آرد میدان  – پلاک 133 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بلوار آیت اله مروج اردبیلی  – روبروی مصلی پلاک آبی 234 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته اصلی روبروی سرای مجیدیه – پلاک 50 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته اصلی  پلاک آبی 30 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار  – پاساژ فرزانه – پلاک 5 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته فرعی  دو – پلاک 178 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – دروازه مشگین – کوچه (چهارده معصوم) – خیابان کارگر – طبقه همکف
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – چراغعلی – کوچه طالقانی (قاجاریه) – خیابان انقلاب – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – میدان شریعتی  – مجتمع تجاری الماس شهر  – نقره نفیس – طبقه منفی 1 – واحد 59
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – سه راهی راسته مسگران  – پلاک 247 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی  – پلاک 16 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – شهر ک توحید-27متری صبا  – کوچه شهیدچمران – کوچه ((شکر صدفی)) – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته اصلی  – پلاک 4 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته اصلی نبش راسته فرعی یک  – پلاک 47 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته آردمیدان  – پلاک 108 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته سراجان – پلاک 151 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته پنبه فروشان – پلاک 190 – طبقه همکف
خرده فروشی انواع ساعت و لوازم یدکی آناردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – روبروی راسته بازار  – جنب  ورودی راسته سراجان  – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – شهرک سبلان فاز2 – کوچه ( سهروردی) – خیابان خیام – طبقه همکف
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – شهرک حافظ – خیابان باغستان[کشاورز ششم باستان] – بلوار کشاورز – پلاک 50 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته سراجان پاساژ رضا – پلاک 13 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – ولیعصر – خیابان شرکت نفت – خیابان امام خمینی – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته اصلی  – پلاک 60 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری – بلوار آیت اله مروج اردبیلی – بازار جدید طلافروشان  – واحد2 – طبقه همکف
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – جمعه مسجد – کوچه آیت اله مدنی یازدهم میراسماعیل – بلوار شهید آیت اله مدنی – پلاک 401 – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – ایستگاه سرعین  – نبش ایستگاه سرعین  – پلاک 1 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران پاساژ شیخ جباری – پلاک 344 – طبقه همکف – واحد 0
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بازار زرگران  – راسته آرد میدان  – پلاک 136 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بلوار آیت اله مروج اردبیلی  – روبروی مصلی  – پلاک 1 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار – پاساژ صباغی – پلاک 34 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران – راسته مسگران – پلاک 72 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته اصلی  – پلاک 6 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته پنبه فروشان  – پلاک 225 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران بالاتر از مسجد اعظم پلاک آبی 75 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران پلاک آبی 89 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – بازار زرگران – بلوار آیت اله مروج اردبیلی – کوچه راسته آرد میدان – پلاک 112 – طبقه همکف
فروشندگی مصنوعات نقره(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بلوار آیت اله مروج اردبیلی  – روبروی مصلی  – زیر بازار جدید طلافروشان  – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته سراجان – پلاک 165 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بازار زرگران – راسته آردمیدان  – پلاک 131 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری (بلوار آیت اله مروج اردبیلی) – بازار زرگران  – سه راهی مسگران  – پلاک 99 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته فرعی دو  – پلاک 199 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته پنبه فروشان پلاک آبی 215 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – بازار – کوچه طالقانی چهاردهم – خیابان آیت الله طالقانی – پاساژ مرمر – پلاک 3 – طبقه همکف – واحد شرقی – 
گل فروشیاردبیل – علی آباد – کوچه معادی بیست و سوم – خیابان شهید ایوب معادی – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – باغ لاله – کوچه لاله 9 – کوچه لاله 7 – پلاک -43 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته سراجان  – پلاک 185 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران –  راسته پنبه فروشان – پلاک 196 – طبقه همکف – واحد 160
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقرهاردبیل – ملاهادی – کوچه شهید رحمان نجارقابل – خیابان شهید مصطفی خمینی – پلاک -347 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بازار زرگران  – راسته آرد میدان  – پلاک 111 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – علی آباد – کوچه معادی بیست و یکم طالقانی – خیابان شهید ایوب معادی – پلاک 263 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – میدان سرچشمه  – بازار طلا وجواهر چشمه  – 0 – طبقه همکف – واحد 43
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – میدان سرچشمه – بازار طلا وجواهر چشمه – 0 – طبقه همکف – واحد 58
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – میدان سرچشمه – بازار طلا وجواهر چشمه – 0 – طبقه همکف – واحد 41
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته پنبه فروشان  – پلاک 202 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته مسگران  – پلاک 84 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بازار زرگران  – راسته آرد میدان  – پلاک 123 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته سراجان  – پلاک 167 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان سیمتری  – بازار زرگران  – راسته آرد میدان  – پلاک 103 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)اردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته سراجان پاساژ رضا  – پلاک 10 – طبقه همکف
گل فروشیاردبیل – علی آباد – کوچه ((بابا محمودی)) – بزرگراه شهدا – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)-تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیلاردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – بازار زرگران  – راسته فرعی یک پلاک آبی 34 – طبقه همکف
فروشندگی طلا(خرده)-تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیلاردبیل – خیابان امام خمینی (ره) – چهارراه فجر – راسته بازار – پاساژ فرزانه – پلاک 8 – طبقه همکف – واحد 0
خرده فروشی ظروف و لوازم فلزی بجز نقره-تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل-تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیلاردبیل – سعدی – بزرگراه شهدا – خیابان (معجز) – پلاک 196 – تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل تزئینات اردبیل طبقه همکف

Views: 4

Search

error: کپی نکن جیگر