ازمایشگاه ازمایشگاه اندیشه

ازمایشگاه پاتیوبیولوژی دنیامالی غربی-بین  ارغوان چهارم و ارغوان پنجم 65505012
ازمایشگاه اندیشه دنیامالی غربی-بین  ارغوان چهارم و ارغوان پنجم 65530941
ازمایشگاه تشخیص طبی کیمیا دنیامالی غربی-بین  ارغوان ششم و ارغوان هفتم
رادیولوژی وسونوگرافی دنیامالی غربی-بین  ارغوان ششم و ارغوان هفتم
فیزیوتراپی ایران مهر دنیامالی غربی-بین  ارغوان یازدهم و ارغوان دوازدهم 9198196055
ازمایشگاه شایگان بین سر فاز یک و شاهد شرقی 40667014
سونوگرافی بین سر فاز یک و شاهد شرقی 40667247
سونوگرافی دکتر کاووسی بین هشتم شرقی و نهم شرقی 3537270-1

کسبه محل     اتاق اصناف

Views: 78

Search

error: کپی نکن جیگر